PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    
Prostovoljstvu prijazne občine 2021

Prostovoljstvu prijazna občina 2021

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno občino 2022

 

Čas epidemije je pokazal, da so prostovoljci močno vezivo naše lokalne skupnosti. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je na Slovesni dan prostovoljstva, 18. maja 2021, naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdilo 25 slovenskih občin. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobilo 11 občin.

 

Vsem 36 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da svoje dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter ponesejo tudi med druge slovenske občine.

 

 

Občine, ki so naziv v letu 2021 pridobile prvič:

Občina Črnomelj: za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, sofinanciranje dela mentorjev v javnem zavodu s prostovoljskim programom, brezplačne najeme prostorov, nakup vozila za brezplačne prevoze za starejše in za odziv na epidemijo.

 

 

Občina Domžale: za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov in za zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev v javnih zavodih oziroma organizacijah s prostovoljskim programom, aktivno sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah in odziv na epidemijo.

 

 

Občina Hrastnik: za omogočanje dobrih pogojev za delo prostovoljskih organizacij, upoštevanje lastnega vložka prostovoljskih organizacij na razpisih v obliki prostovoljskega dela, za izreden posluh za raznolike prostovoljske organizacije, vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljske aktivnosti, skrb za starejše, promocijo prostovoljstva, zgleden odziv na epidemijo in zanimive prostovoljske ter dobrodelne dogodke in ohranjanje kulturne dediščine.

 

 

Občina Ivančna Gorica: za spodbujanje prostovoljstva tako skozi način financiranja kot z organizacijo večjih prostovoljskih akcij, zagotavljanje infrastrukturnih pogojev, promocijo prostovoljskih akcij, odziv na epidemijo in zahvale prostovoljcem za njihovo požrtvovalnost in prostovoljsko delo.

 

 

Občina Markovci: za spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju, za podporo delovanju prostovoljskih organizacij, pomoč pri promoviranju in informiranju o prostovoljskih programih. Občina še posebej podpira prostovoljske programe, ki rešujejo stiske občanov.

 

 

Mestna občina Nova Gorica: za spodbujanje prostovoljstva v lokalnem okolju, za podporo delu prostovoljskih organizacij, omogočanje prostovoljskega dela kot lastnega deleža sofinanciranja projektov, brezplačne uporabe prostorov, financiranje dela mentorjev prostovoljcev, upoštevanje stroškov prostovoljcev in aktivno promocijo prostovoljskih programov na spletni strani občine in zgleden odziv na epidemijo ter zahvalo prostovoljcem. 

 

Mestna občina Slovenj Gradec: za spodbujanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja, podpiranje velikega števila prostovoljskih organizacij in zagotavljanje sredstev za delo mentorjev v organizacijah s prostovoljskim programom, upoštevanje prostovoljskega dela kot lastnega deleža sofinanciranja projektov, brezplačne prevoze starejših, dodatno točkovanje prostovoljcev pri izvajanju programov, udejstvovanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljskih aktivnostih, promocijo prostovoljstva ter poslanico župana ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.

 

 

Občina Mežica: za spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju, podpiranje prostovoljskih organizacij in posebno skrb za najranljivejše prebivalce. Župan se javno zahvali prostovoljcem in se skupaj z zaposlenimi v občinski upravi udeležuje prostovoljskih dogodkov. Občina aktivno promovira prostovoljstvo med občani in namerava aktivno pristopiti k promociji prostovoljstva med mladimi.

 

 

Občina Miren Kostanjevica: za spodbujanje razvoja prostovoljstva v občini, povezovanje organizacij in posameznikov, podporo prostovoljskim organizacijam v obliki brezplačne uporabe prostorov in sofinanciranje ter promocijo prostovoljskih programov in zahvalo prostovoljkam in prostovoljcem za njihov doprinos k razvoju občine.

 

 

Občina Mislinja: za podporo prostovoljskim organizacijam z brezplačnim najemom prostorov in promocijo prostovoljstva, sodelovanje pri večjih prostovoljskih akcijah, kot so razdeljevanje viškov hrane in brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane, za zahvalo prostovoljcem in vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljske aktivnosti.

 

 

Občina Ribnica: za uspešno spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju, povezovanje prostovoljskih organizacij in občanov z županom in občinsko upravo, spodbujanje ter promocijo prostovoljstva, podporo prostovoljskim aktivnostim, javno zahvalo prostovoljcem, omogočanje brezplačnih prevozov, odziv na epidemijo in zbiranje sredstev za nakup šolskih potrebščin socialno ogroženim otrokom.

 

 

Občine, ki so naziv v letu 2021 potrdile:

Občina Črna na Koroškem: za spodbujanje prostovoljstva na vseh področjih, saj si močno prizadevajo, da bi bilo vsem krajanom zagotovljeno kvalitetno bivanje v kraju in bi se lahko vključevali v športne, kulturne, socialne, humanitarne in druge dejavnosti. Občina investira v obstoječo infrastrukturo, v nakup sodobne opreme za izvajanje športnih, kulturnih in drugih dejavnosti in s tem prostovoljskim organizacijam ter vsem občanom zagotavlja kvalitetne pogoje za njihove aktivnosti. Županja aktivno sodeluje s prostovoljskimi organizacijami, mlade spodbuja k prostovoljskemu delu, jim nudi oporo ter jih usmerja k izvajanju prostovoljstva v kraju.

 

 

Občina Divača: za spodbujanje prostovoljskega dela na vseh področjih, vsestransko podpiranje prostovoljskih organizacij in aktivno sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah ter podpiranje številnih prostovoljskih aktivnosti na področju urejanja okolja in skrbi za naravno kulturno dediščino ter svoje občane v času epidemije. 

 

 

Občina Gornja Radgona: za podporo prostovoljstvu in razvoju prostovoljskih organizacij, ki jim omogočajo brezplačne najeme, za prevoze starejših, odziv na epidemijo in natečaje prostovoljstva, s katerimi izrazijo zahvalo vsem aktivnim občanom prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam.

 

 

Občina Hrpelje-Kozina: za zavedanje pomena prostovoljstva in zagotavljanje finančne podpore prostovoljskim organizacijam, čistilne akcije in urejanje turističnih poti, skrb za starejše, ki jim s podpiranjem organizacij omogočajo brezplačne prevoze in ponujajo spremstvo in pomoč pri opravilih. Županja v raznih akcijah spodbuja in promovira prostovoljstvo ter se prostovoljcem tudi zahvali.

 

 

Občina Kamnik: za podpiranje delovanja dveh dnevnih centrov, namenjenim osebam s težavami v duševnem zdravju in mlajšim invalidnim osebam, skrb za starejše občane, brezdomce in socialno šibkejše ter podpiranje dejavnosti prostovoljskih organizacij z različnih področij.

 

 

Občina Kočevje: za zavedanje pomembne vloge prostovoljstva, kar vzorno izkazuje in spodbuja preko javnih razpisov, ki so ciljno usmerjeni in naravnani k spodbujanju in promociji prostovoljstva. Za omogočanje brezplačnih prevozov starejših in spodbudo lokalnim gostincem, da prostovoljcem enkrat dnevno zagotavljajo brezplačno prehrano, in za omogočanje sredstev za mentorje prostovoljcev. Odlično so se odzvali tudi v času epidemije ter poskrbeli za povezanost in organiziranost prostovoljcev z občani. Župan in zaposleni v občinski upravi so zgledno vpeti v prostovoljstvo na vseh ravneh: o prostovoljstvu osveščajo občane različnih starosti, se sami aktivirajo v prostovoljske aktivnosti, prostovoljcem izrekajo zahvale in priznanja, gradijo pa tudi vizijo razvoja prostovoljstva v občini.

 

 

Občina Krško: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in prostovoljcev za razvoj občine, širjenje prostovoljstva med občani, za podporo široki mreži prostovoljskih organizacij, za inovativen pristop k zahvali prostovoljcem za njihovo delo.

 

 

Občina Laško: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine in življenje v njej, za podporo široki mreži prostovoljskih organizacij in aktivno povezovanje za učinkovitejše izvajanje skupnih akcij in projektov ter medgeneracijskih aktivnosti.

 

 

Občina Logatec: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in aktivno podporo prostovoljskim programom, za podporo široki mreži prostovoljskih organizacij z omogočanjem dela v prostorih občine in promocijo prostovoljskih programov med občani.

 

 

Občina Medvode: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in prostovoljcev pri razvoju občine in bogatitvi življenja v njej. Za inovativen in aktiven pristop občine in župana k promociji prostovoljstva ter za namero za sistemsko ureditev področja, ki lahko predstavljata dober model tudi drugim slovenskim občinam.

 

 

Mestna občina Kranj: za podpiranje razvoja prostovoljstva in raznolikih prostovoljskih organizacij, zgleden odziv na epidemijo in pomoč ljudem na različnih področjih, sodelovanje pri večjih prostovoljskih akcijah, kot sta Očistimo Kranj in V Kranju v srcu dobro mislimo, v okviru katere so zbrali sredstva za ljudi, ki so se zaradi epidemije znašli v stiski, za zahvalo prostovoljcem s podelitvijo priznanja Junaki našega časa, s plakati po mestu in sprejemom na Občini.

 

 

Mestna občina Murska Sobota: za podpiranje razvoja prostovoljstva, aktivno sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, čistilno akcijo in podporo ter sofinanciranje študentov prostovoljcev, da lahko nudijo brezplačno učno pomoč učencem in dijakom, brezplačno prvo pravno svetovanje in brezplačno psihološko svetovanje.

 

 

Mestna občina Velenje: za vsestransko spodbujanje prostovoljstva in kontinuirano podporo prostovoljskim organizacijam in razvoju prostovoljstva mladih, zaposlovanje mentorjev prostovoljcev, projekte, kot sta Donirana hrana in Javna kuhinja, ki socialno ogroženim lajšata stiske, brezplačne prevoze starejših in gibalno oviranih ter promocijo prostovoljstva med občani, tudi za zgleden odziv na epidemijo in zahvalo prostovoljcem s koncertom.

 

 

Občina Postojna: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in prostovoljcev za razvoj občine in življenje v njej, za podporo široki mreži prostovoljskih organizacij z zagotavljanjem finančne podpore pri delovanju in infrastrukturi, za inovativen pristop k promociji prostovoljstva med občani, za spodbujanje zaposlovanja v prostovoljskih organizacijah. Občina Postojna na področju prostovoljstva, še posebej med mladimi, predstavlja dober zgled tudi drugim slovenskim občinam.

 

 

Občina Radlje ob Dravi: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine in življenja v njej. Za vzpodbujanje izvajanja novih prostovoljskih programov, prevoze starejših in ustvarjanje prostovoljskih priložnosti za mlade, za aktivno podporo in promocijo prostovoljstva med občani.

 

 

Občina Ravne na Koroškem: za finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, prevoze starejših in invalidnih oseb, potujočo razdelilnico hrane, sodelovanje pri Dnevu za spremembe ter spodbujanje mladih za medgeneracijsko sodelovanje. 

 

 

Občina Sevnica: za zagotavljanje sistemske finančne podpore prostovoljskim organizacijam na različnih področjih delovanja preko razpisov in omogočanje brezplačne rabe prostorov, sodelovanje v večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, kot sta Dan za spremembe in Nacionalni teden prostovoljstva, podporo društvom pri izvedbi prireditev, zahvalo prostovoljcem ob številnih priložnostih, prevoze starejših in odziv na epidemijo.

 

 

Občina Sežana: za zagotavljanje vsestranske podpore prostovoljskim društvom z razpisi in najemi, dodatno točkovanje prostovoljskega dela na razpisih, podpiranje mladih prostovoljcev, posluh za področja duševnega zdravja, turizma in medgeneracijskega sodelovanja, aktivno sodelovanje pri različnih prostovoljskih dogodkih ter zavzemanje za medobčinsko povezovanje.

 

Občina Slovenske Konjice: za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov z dodatnim točkovanjem prostovoljskega dela, promocijo prostovoljstva, možnost uporabe Christianine sobe za izvajanje aktivnosti društev, skrb za starejše in invalidne osebe ter zagotavljanje računalnikov za osnovnošolce.

 

 

Občina Škofja Loka: za zgledno umeščanje prostovoljstva v razpise, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, stalno sofinanciranje različnih oblik izobraževanja za prostovoljce na področju sociale in mladinskega dela, za podpiranje prostovoljstva mladih in dela njihovih mentorjev, za angažiranje pri ohranjanju Škofjeloškega pasijona kot nesnovne kulturne dediščine, ki je umeščena na Unescov seznam, za aktivno vlogo pri povezovanju javnih zavodov in prostovoljskih organizacij na področju preventive ter aktivnega staranja.

 

 

Občina Trbovlje: za aktivno spodbujanje prostovoljstva s posebnim poudarkom na prostovoljstvu mladih, uspešno povezovanje prostovoljskih organizacij in občanov, promocijo prostovoljstva in udeležbo v večjih nacionalnih prostovoljskih dogodkih ter organizacijo lastnih prostovoljskih akcij, kot je na primer Pomoč prizadetim v potresu na Hrvaškem.

 

 

Občina Tržič: za zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, kar je za razvoj prostovoljstva velikega pomena, za spodbujanje prostovoljstva in vlaganja v infrastrukturo, ki omogoča tudi boljše delo prostovoljskim organizacijam, predvsem športnim organizacijam in organizacijam za zaščito in reševanje, ter udeležbo župana na prostovoljskih dogodkih in podelitev priznanj najzaslužnejšim prostovoljcem.

 

Občina Velika Polana: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine in življenja v njej. Za podporo delovanju prostovoljskih organizacij pri zagotavljanju prostorov in s sofinanciranjem njihovih programov in za aktivno promocijo dela prostovoljskih organizacij med občani.

 

 

Občina Vodice: za zagotavljanje podpornega okolja za razvoj prostovoljstva v občini tudi s povečanjem sredstev, namenjenih prostovoljskim organizacijam, za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva za razvoj občine in za promocijo prostovoljskih programov v okviru občinskih komunikacijskih kanalov.

 

Občina Žalec: za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, dodatno točkovanje prostovoljskega dela, za podpiranje dela mentorjev prostovoljcev, zagotavljanje možnosti brezplačne uporabe prostorov za delovanje prostovoljskih organizacij, prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi, sodelovanje pri večjih nacionalnih dogodkih, vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljske aktivnosti ter zahvalo župana vsem prostovoljcem.

 Avtor:

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki