PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    
Začetek izbora predstavnikov PO v Svet vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva razpisuje postopek izbora štirih (4) predstavnikov/predstavnic prostovoljskih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in njihovih namestnikov.

 

Slovenska filantropija je z Ministrstva za javno upravo prejela poziv k imenovanju štirih predstavnikov prostovoljskih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Predstavnike in njihove namestnike se imenuje za obdobje štirih let, z enkratno možnostjo ponovnega imenovanja. Naloge Sveta so opredeljene v Odloku o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

 

Zaželeno je, da predstavniki prostovoljskih organizacij dobro poznajo področja delovanja prostovoljskih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj prostovoljskih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.  

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov PO v Svet Vlade RS. 

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da prostovoljske organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse prostovoljske organizacije, ki so za to v naprej pokazale interes (se pravi, da so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste prostovoljske organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Prijavnico za sodelovanje v postopku izbora in prijavo h kandidaturi najdete tukaj.   

 

V primeru volitev bodo predstavniki postali prvi štirje kandidati, ki bodo prejeli najvišje število glasov. Njihovi namestniki bodo postali kandidati, ki bodo po številu prejetih glasov uvrstili od petega do osmega mesta in bodo v tem vrstnem redu tudi namestniki predstavnikov.

 

Vzporedni postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij

Ta postopek izbora poteka vzporedno s postopkom izbora 4 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet, ki ga izvaja CNVOS. Prostovoljska organizacija se lahko kot upravičenec prijavi v obeh postopkih izbora, a lahko svojega kandidata za člana sveta predlaga samo v enem postopku (torej ga predlaga bodisi v tem postopku bodisi v postopku, ki ga izvaja CNVOS).  Prostovoljska organizacija tudi ne more predlagati različnih kandidatov v obeh postopkih. Ravno tako ne more biti ista oseba predlagana kot kandidat v obeh postopkih s strani različnih organizacij.

 

V primeru, da prostovoljska organizacija v obeh postopkih predlaga (istega ali dva različna) kandidata ali da isti kandidat kandidira v obeh postopkih, se upošteva samo kandidatura, h kateri je kandidat najprej podal soglasje.

 

Rokovnik za izvedbo postopka izbora:

8. 5. 2024 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev

24. 5. 2024 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev

29. 5. 2024 – rok za dopolnitev prijav

30. 5. 2024 – seja komisije za pregled prijav

30. 5. 2024 – objava seznama upravičencev in kandidatov

6. 6. 2024 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem

6. 6. 2024 – začetek volitev (pogojno)

10. 6. 2024 – zaključek volitev (pogojno)

11. 6. 2024 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v prostorih Slovenske filantropije, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana.

 

Prostovoljska organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata. Iz predstavitve naj bodo razvidne njegove reference s področja poznavanja delovanja prostovoljskih organizacij, razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljskih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

 

 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika prostovoljske organizacije, žig organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana ali
  • po elektronski pošti na: slovenska@filantropija.org

 

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 24. 5. 2024 do 12h.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01 433 40 24 ali na elektronski pošti slovenska@filantropija.org.

 

Vabimo vse zainteresirane prostovoljske organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

Objava:

  • pošiljanje prostovoljskim organizacijam, članicam Slovenske mreže prostovoljskih organizacij
  • objava na spletni strani www.prostovoljstvo.org.


Avtor:

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki