Print header

Prostovoljstvo danes

Slovenija

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2016 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 1307 prostovoljskih organizacij (1037 v letu 2015, 744 v letu 2014, 494 v letu 2013, 414 v letu 2012 in 225 v letu 2011) in 71 organizacij s prostovoljskim programom – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 307.262 (96. 822 v letu 2015, 84.206 v letu 2014, 46.903 v letu 2013, v letu 2012: 54.137, v letu 2011: 27.014), opravili pa so kar 10.729.514 ur prostovoljskega dela (10.878.360 v letu 2015, 10.056.740 v letu 2014, 6.161.795 ur v letu 2013, v letu 2012: 5.538.795 ur, v letu 2011: 4.296.348 ur). 

Po zadnjih zbranih podatkih je bilo največ prostovoljskega dela opravljenega na vsebinskem delu, kjer gre v skladu z zakonom za opravljanje tiste vrste prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine, ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta, tj. 7.955.411 ur vsega opravljenega prostovoljskega dela oziroma 74,15 % (v letu 2015: 8.344.689 ur oziroma 76,1 %, v letu 2014: 7.838.880 oziroma 77,95 % v letu 2013: 4.218.002 ur oziroma 68,64 %, v letu 2012: 3.468.756 ur oziroma 62,62 %, v letu 2011: 2.923.571 ur oziroma 68,04 %). Pri organizacijskem delu, kjer gre za opravljanje prostovoljskega dela vodenja projektov in programov in opravljanje mentorstva prostovoljcem, je bilo opravljenih 1.756.594 oziroma 16,37 % (v letu 2015: 1.633.708 oziroma 15,02 %, v letu 2014: 1.808.523 ur, oziroma 17,99 %, v letu 2013: 1.591.030 ur oziroma 25,82 %, v letu 2012: 1.659.850 ur oziroma 29,96 %, v letu 2011: 1.262.291 ur oziroma 29,38
%) prostovoljskega dela, pri drugem delu, ki je v zakonu opredeljeno kot opravljanje prostovoljskega dela kot pomožnega dela ali dela za podporo prostovoljskemu programu, za opravljanje katerega ni potrebno posebno usposabljanje, pa je bilo po zbranih podatkih opravljenih 1.017.509 ur oziroma 9,48 % (v letu 2015: 899.963 ur oziroma 8,27 %, v letu 2014: 409.337 ur oziroma 4,07 %, v letu 2013: 278.666 ur oziroma 4,5 %, v letu 2012: 410.189 ur oziroma 7,40 %, v letu 2011: 110.486 ur oziroma 2,57 %).

Spolna struktura prostovoljcev po zbranih podatkih za leto 2016 v Sloveniji je pokazala, da je prostovoljcev ženskega spola 171.507 oziroma 55,82 % (v letu 2015: 63.445 oziroma 65,53 %, v letu 2014: 52.040 oziroma 61,80 %, v letu 2013: 29. 786 oziroma 63,51 %, v letu 2012: 35.311 oziroma 65 %, v letu 2011: 15.705 oziroma 58,1%) in moškega spola 135.755, kar predstavlja 44,18 % (v letu: 33.377 oziroma 34,47 %, v letu 2014: 32.166 oziroma 38,20 %, v letu 2013: 17. 117 oziroma 36,50 %, v letu 2012: 18.826 ali 35 %). Kot je razvidno iz preteklih podatkov se je število prostovoljcev moškega spola glede na število prostovoljk povečalo.

Iz podatkov za leto 2016 izhaja, da je največ prostovoljcev v starostni skupini med 30 in 60 let, in sicer 102.543 oziroma 33,4 %. Veliko prostovoljcev je v starostni skupini nad 60 let (96.682 prostovoljcev oziroma 31,5 %) in v starostni skupini od 18 do 30 let (88.160 prostovoljcev oziroma 28,7 %), medtem ko je število prostovoljcev v starostni skupini do 18. leta relativno nizko (19.877 prostovoljcev oziroma 6,5 %).

Iz poročil za leto 2016 izhaja, da je največ prostovoljskih ur opravljenih na področju socialne dejavnosti. Na tem področju je bilo v letu 2016 opravljenih 6.709.902 prostovoljskih ur oziroma kar 62,5 % vseh prostovoljskih ur v letu 2016. Med področji, ki so določena s pravilnikom4, je bilo v letu 2016 veliko prostovoljskih ur opravljenih tudi na področju vzgoje in izobraževanja (1.095.564 ur, tj. 9,9 %), na področju kulture in umetnosti (716.959 ure, tj. 6,7 %) ter na področju rekreacije (628.724 ure, tj. 5,9 %).

Skupaj je bilo opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 108.494.886,00 evrov, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015 

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2014

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2013  

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012 

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2011 

Vabimo vas k branju Pravno-primerjalne analize, ki jo je sestavil Pravno-informacijski center – PIC.


Tujina

Sistemska ureditev prostovoljstva v tujini je zelo različna. Nekatere države imajo sprejet zakon o prostovoljstvu, nekatere države urejajo prostovoljstvo s podzakonskimi akti in uredbami. Število predpisov še ne zagotavlja kvalitete organizacije prostovoljskega dela, saj na podporo prostovoljstvu pomembno vpliva priznavanje prostovoljstva kot pomembne družbene vrednote in aktivnosti, ki prispevajo tako posameznikom kot širši družbi.

Predstavljamo vam povzetke organiziranega prostovoljstva v nekaterih državah, več podatkov v angleškem jeziku najdete na spletni strani Evropskega prostovoljskega centra.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se