Print header

Tematska usposabljanja

Vabljeni, da na naša najbolj obiskana tematska usposabljanja usmerite svoje prostovoljce!

Na tematskih usposabljanjih dobijo prostovoljci dodatna znanja, na podlagi katerih so lahko še boljši. Na tematskih usposabljanjih se srečajo z drugimi prostovoljci, ki delajo na podobnih projektih, kar vodi v nova mreženja in sodelovanja ter posledično še boljše izvedbe vaših projektov. Namenjena so tistim prostovoljcem, ki iščejo dodatna znanja in refleksijo na svoje delo. Za mnoge prostovoljce pomeni udeležba na usposabljanju nagrado in še dodatno motivacijo za delo.

Več informacij: Jaka Matičič, jaka.maticic@filantropija.org, 051 775 237 ali 01 430 12 88

Prijavo na tematsko usposabljanje lahko oddate tudi preko kontaktnega obrazca.


PRILOŽNOSTI MEDKULTURNEGA SODELOVANJA

Ljubljana, 21.2.2017

Usposabljanje se odziva na vedno bogatejšo kulturno raznolikost Evrope. Namenjeno je vsem prostovoljcem, ki se odmikajo od stereotipov ter si prizadevajo za vključevanje ter odprto družbo, v kateri bodo posamezniki lahko iskali skupen cilj.

Na usposabljanju bodo udeleženci:

 • osvetlili koncepte o pogledu na različne kulture (predsodki in stereotipi, (ne)obstoj ras, drugačnost in različnost, večkulturna in medkulturna družba...),
 • ugotavljali kaj spodbuja in kaj zavira integracijo tujcev in medkulturni dialog,
 • raziskovali pomen in vpliv identitete, vrednot in prepričanj na vedenje posameznikov,
 • spoznali in izkusili različne metode, primerne za delo v medkulturnih skupinah,
 • odkrivali možne izvore konfliktov pri prostovoljskem delu z ljudmi iz različnih kultur ter iskali možnosti za reševanje le teh.

Cena37 €.


VODENJE SKUPIN IN SKUPINSKA DINAMIKA je naše najbolj popularno usposabljanje.

Ljubljana, 17.10.2017

POHITITE S PRIJAVAMI!

Namenjeno je prostovoljcem, ki vodijo skupine, izvajajo delavnice, tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge skupinske aktivnosti.

Na usposabljanju se posvetimo naslednjim vsebinam:

 • Spoznavanje osnov delovanja skupine.
 • Kako se skupina razvija in kaj se dogaja z udeleženci v posamezni fazi?
 • Vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje.
 • Spoznavanje metod spodbujanja konstruktivne skupinske dinamike in iskanje rešitev za težave, ki se pojavljajo pri delu s skupinami.

Cena: 37 €.


MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Ljubljana, 

Za prostovoljce, ki  pripravljajo aktivnosti, namenjene uporabnikom različnih generacij, in želijo enakovredno vključevati tako mlade kot starejše.

Na usposabljanju se posvetimo naslednjim vsebinam:

 • Kaj prinaša medgeneracijsko prostovoljstvo družbi?
 • V kakšne pasti se lahko ujamemo, ko pripravljamo aktivnosti za različne generacije?
 • Kaj se skriva za medgeneracijskimi konflikti in reševanje le-teh.
 • Kako zastaviti uspešne medgeneracijske aktivnosti? Izdelave načrtov.

Število udeležencev na usposabljanju je omejeno, zato pohitite s prijavami.

»Še posebej koristne so mi bile informacije o razreševanju konfliktov med različnimi generacijami na posameznih medgeneracijskih aktivnostih in načini motiviranja »apatičnih« udeležencev. Odlično pripravljeno usposabljanje, uspešno naprej!«

Tjaša, udeleženka usposabljanja

Cena: 37 €.


SOCIALNE, USTVARJALNE IN GIBALNE METODE za boljše delo s skupinami

Ljubljana, 18.4.2017

Za vse, ki iščete inovativne in ustvarjalne načine za vzpostavljanje stika in zaupanja, gradnjo skupine, odpiranja razprav na različne tematike in iskanje kreativnih rešitev.

Na usposabljanju bodo udeleženci:

 • Spoznali  in preizkusili raznolike metode.
 • Raziskovali katere metode uporabiti glede na zastavljene cilje in druge okoliščine.
 • Iskali kako nam lahko različne ustvarjalne, gibalne in druge metode pomagajo pri vzpostavljanju stika s posameznikom in kasnejšem delu ter pri povezovanju in gradnji skupine.
 • Spoznali uporabnost socialnih iger, enegrizerjev, metod za sproščanje in načine kako jih izvajati
 • Načrtovali izvedbo metod glede na principe izkustvenega učenja.

Ob tem pa bo veliko možnosti za izmenjavo izkušenj, iskanje odgovorov na vaša vprašanja in mreženje.

Cena: 37 €.


KOMUNIKACIJA - KLJUČ DO DOBREGA ODNOSA

Ljubljana, 7. (prvi del) in 14. november 2017 (drugi del).

POHITITE S PRIJAVAMI!

Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki delajo z ljudmi in se zavedajo, da je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa.

Skupaj bomo raziskovali odnose med ljudmi, na način, da bomo:

 • spoznali različne človekove potrebe in se zavedali strategij preko katerih jih ljudje poskušamo  zadovoljevati
 • spoznali in trenirali načine poslušanja in dobrega komuniciranja ob upoštevanju dognanj transakcijske analize in nenasilne komunikacije (NVC)
 • raziskovali svoje potrebe v odnosu  in se jih naučili nenasilno komunicirati.

Usposabljanja temeljijo na povezavi teoretičnih temeljev s prostovoljskimi izkušnjami in na iskanju rešitev za čim boljše delovanje prostovoljcev.  

Cena: 55 €.


METODE DELA Z OTROCI IZ RANLJIVIH SKUPIN

Ljubljana, 19.12.2017

NOV TERMIN!

Usposabljanje je usmerjeno v prostovoljce, ki se odločajo za prostovoljsko delo z otroci z manj priložnostmi. Gre za enega izmed novejših usposabljanj.

Cena: 37 €.


KREPITEV KOMPETENC  ZA INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKOM

Za prostovoljce, ki delajo individualno s posamezniki in se srečujejo z vprašanjem, kako jim čim bolje pomagati ter s postavljanjem zdravih meja v prostovoljskem delu.

Skupaj bomo odkrivali:

 • načine vzpostavljanja dobrega in sodelovalnega odnosa z uporabnikom,
 • metode iskanja virov moči pri posamezniku,
 • komunikacijske veščine in spretnosti,
 • postavljanje meja v prostovoljskem delu,
 • priložnosti za motiviranje posameznikov.

»Še posebej bi izpostavila tematiko postavljanja mej, kdaj jih postaviti in na kakšen način. Na usposabljanju sem spoznala veliko zanimivih vaj, ki sem jih prvič zasledila. Všeč mi je bilo, ker je vse potekalo preko izkustva.« Katja, študentka

Cena: 37 €.


PROSTOVOLJSTVO Z BEGUNCI - opolnomočenje preko prostovoljstva

Ljubljana, 21. november 2017.

POHITITE S PRIJAVAMI!

Na usposabljanju se bomo posvetili podobnim poudarkom, kot pri individualnem delu s posameznikom z vključenim medkulturnim vidikom.

Cena: 37 €.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se