Print header

Izplačilo stroškov prostovoljcem

Prostovoljci imajo pravico do povrnitve stroškov, ki nastajajo pri opravljanju prostovoljskega dela. Organizacija je dolžna vračati stroške, v kolikor sta se prostovoljec in organizacija tako dogovorili, in sicer povrnitev potnih stroškov, prehrane, nastanitve in nadomestilo za uporabo lastnih sredstev.

POTNI STROŠKI, STROŠKI PREHRANE IN NASTANITVE
Organizacija prostovoljcu povrne v skladu s predpisi, ki urejajo povračila teh stroškov v delovno pravnih razmerjih (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja). Stroški so neobdavčeni.

Prihod na delo: oddaljenost od dejanskega prebivanja več kot 1km, strošek javnega prevoza, če ni javnega prevoza največ 0,18 € na km.
Prehrana: strnjeno opravljanje najmanj štiri ure ali več, do višine 6,12 €.
Kilometrina: neobdavčeno največ 0,37 €.

STROŠKI PREVOZA IN DRUGI STROŠKI POVEZANI S POTJO IN BIVANJEM V TUJINI
Stroški so neobdavčeni, zneski določeni v zgoraj omenjeni uredbi.

Pojasnilo ministrstva o vplivu Zakona o uravnoteženju javnih financ na višino povračila stroškov prostovoljcev (pomembno za javne zavode, humanitarne in invalidske organizacije).

NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV
Izplačilo nadomestila je neobdavčeno pod pogojem, da je določeno v posebnih predpisih in internih aktih prostovoljske organizacije, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega prostovoljskega dela in pod pogojem, da je prostovoljska organizacija določila navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in zato to nadomestilo predstavlja utemeljen in razumen znesek – letno do višine 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za januar preteklega koledarskega leta.
Povprečna mesečna plača januarja 2016 je znašala 1015,85 €.

OSEBNI STROŠKI PROSTOVOLJCEV V EVROPSKEM ALI MEDNARODNEM PROGRAMU
Tujcu ali tujki (v nadaljnjem besedilu: tujec), ki je bil v Republiko Slovenijo napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, mora prostovoljska organizacija izplačati tudi nadomestilo za osebne stroške, če je bilo s tujo prostovoljsko organizacijo, ki je tujca v Republiko Slovenijo napotila, tako dogovorjeno in če je slednja za tako izplačilo zagotovila potrebna sredstva ali če je tako izplačilo predvideno z evropskim ali mednarodnim programom, ki poteka na podlagi mednarodne pogodbe, ki jo je sklenila, ali k njej pristopila Republika Slovenija.
Višina izplačila takega nadomestila ne sme presegati višine, ki jo za namen tedenskega ali mesečnega izplačila določa tak dogovor ali program. Nadomestilo za osebne stroške mu lahko organizacija izplača tedensko, mesečno ali v enkratnem znesku.
Novela Zakona o dohodnini določi, da je neobdavčeno nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki je osebo napotila in če je ta organizacija za tako izplačilo zagotovila potrebna sredstva sama ali se zagotovijo na podlagi evropskega ali mednarodnega programa, ki poteka na podlagi mednarodne pogodbe, ki jo je sklenila ali k njej pristopila Slovenija:
a) za napotene v Slovenijo – dnevno do višine 20 % dnevnice za službeno potovanje nad 12 do 24 ur v Sloveniji, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,
b) za napotene v tujino – dnevno do višine 20 % dnevnice za službeno potovanje nad 14 do 24 ur v tujino, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja;

Viri:
Zakon o prostovoljstvu
Zakon o dohodnini
Zakon o spremembah Zakona o dohodnini Zdoh2L

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se