Print header

Socialna aktivacija skozi prostovoljstvo

Ukrepi za socialno aktivacijo prebivalstva so eni izmed ključnih ukrepov na področju krepitve človeških virov znotraj Operativnega progama za izvajanja kohezijske politike v letu 2014 – 2020. Prostovoljstvo predstavlja način socialne integracije najrazličnejših ranljivih družbenih skupin in konkreten ukrep za socialno aktivacijo, predvsem brezposelnih.

Na Slovenski filantropiji smo izvedli analizo trenutnega stanja na tem področju tako, da smo v intervjujih s prostovoljskimi organizacijami preverjali, kaj jih spodbuja in kaj omejuje pri vključevanju ranljivih posameznikov v prostovoljske programe. Na podlagi analize smo izdelali priporočila za socialno aktivacijo brezposelnih in drugih ranljivih skupin skozi prostovoljstvo, namenjena različnim ministrstvom in drugim odločevalcem.

Analiza in priporočila so nastali v projektu Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za javno upravo.

Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Vabimo vas k pozornemu branju obeh dokumentov, ki naj bi pomenila podlago za načrtovanje potrebnih ukrepov za socialno aktivacijo brezposelnih, starejših, mladih z manj priložnostmi, invalidov, migrantov, zdravljenih odvisnikov, bivših zapornikov, oseb s težavami v duševnem zdravju, Romov, brezdomcev in drugih posameznikov, ki se soočajo z različnimi oteževalnimi osebnimi ali življenjskimi okoliščinami, skozi različne prostovoljske aktivnosti.

Dokumenta:
analiza
- priporočila 

  

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se