Print header

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

  • Podpisnica etičnega kodeksa Mladim prijazna organizacija

    Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je javni socialno varstveni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana.  Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje storitve socialne oskrbe na domu (pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, v gospodinjstvu in pri ohranjanju socialnih stikov) starejšim, invalidom in kronično bolnim meščanom in meščankam Mestne občine Ljubljana. Poleg redne dejavnosti zavod izvaja storitve socialnega servisa (pedikura, frizerske storitve, generalno čiščenje, spremstva…) in  dodatne dejavnosti – organizirano prostovoljstvo in aktivnosti medgeneracijskega povezovanja. Z izvajanjem aktivnosti spodbujamo uporabnike k aktivnemu vključevanju v družbo, spodbujamo vseživljenjsko učenje, krepimo medsebojno solidarnost, preprečujemo osamljenost in socialno izključenost uporabnikov storitev. Sodelujemo v različnih projektih in strokovnih združenjih ter pri drugih aktivnostih. Za uspešno delo smo prejeli številne nagrade in priznanja.

    Polni naziv: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana Naslov: Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana Telefon: 01/23-96-502 Spletno mesto: http://www.zod-lj.si/ Kontaktni podatki: Amir Crnojević
    01/24-20-605
    amir.crnojevic@zod-lj.si
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se