Print header

Kaj aktivira mlade

29.12.2014

V letu 2014 smo se odločili raziskati kaj motivira mlade, da postanejo aktivni.Anketni vprašalnik je obsegal 10 vprašanj; 9 izbirnih, od tega je bilo pri treh več možnih odgovorov, pri šestih en, in eno odprtega tipa. Dosegel je 1467 potencialnih anketirancev, izpolnjenih oz. veljavnih je bilo 937.

Med anketiranimi jih je bila večina ženskega spola, kar 83%. Večina anketirancev (62%) jih je bila umeščena v starostno kategorijo 21 – 40 let. 45% anketiranih je bilo študentov, ki so jim sledili zaposleni (20%), tem pa dijaki (17%). 581 jih je bilo aktivnih prostovoljcev.

Na prvo vprašanje, na katerih področjih si aktiven/aktivna v svojem prostem času, je največ anketiranih odgovorilo z možnostjo ukvarjam se z različnimi hobiji (72%), ki ji je z 71% sledila pomoč doma, starim staršem, sosedom in prijateljem, tej pa možnost sem prostovoljec/prostovoljka (62%). Najmanj (4%) jih je odgovorilo, da nimajo časa. Pri moških se drugo in tretje mesto zamenja – več jih je prostovoljcev (64%), kot jih pomaga doma (60%). Pri ženskah je pomoč drugim na prvem mestu (74%), ki mu sledita ukvarjanje s hobiji (72%) in prostovoljstvo (62%).

Sledilo je vprašanje o motivih za prostočasno udejstvovanje: Kaj te žene, da se aktiviraš v svojem prostem času? Na to jih je največ (76%) odgovorilo, da na ta način pridobivajo pomembna znanja in izkušnje, 74% jih vidi smisel v tem, kar počnejo in 72% jih želi pomagati drugim. Pri moških je poglavitni razlog za prostočasne aktivnosti smisel njihovega početja (72%), na drugem mestu je pridobivanje izkušenj (70%), tretje mesto pa si delita želja po pomoči drugim in zabava (69%).

Spraševali smo jih tudi po odnosu do prostovoljskega dela. Največ (80%) jih v prostovoljstvu vidi priložnost za pridobivanje novih izkušenj, čemur sledi mnenje, da je prostovoljstvo plemenito dejanje pomoči drugim (76%).

V raziskavi smo se odločili osredotočiti na mlade. Med vsemi anketiranci jih je 576 (62%) bilo dijakov in študentov. 52% jih je bilo starih 21 ali več, 48% pa do vključno 20 let. Pri prvem vprašanju (področja aktivnosti) so z nekoliko višjim odstotkom od skupnega (76% in 75%) na prvi mesti uvrstili ukvarjanje s hobiji in pomoč doma in drugje, z nekoliko nižjim (60%) pa na tretje mesto aktivno prostovoljstvo. Pri vprašanju o motivaciji za prostočasne aktivnosti so na prvo mesto spet z nekoliko višjim odstotkom od skupnega (78%) postavili pridobivanje pomembnih znanj in izkušenj, pri drugem in tretjem mestu pa je prišlo do preobrata – želja pomagati drugim se je s 75% uvrstila pred smiselnostjo aktivnosti (74%). Pri vprašanju o odnosu do prostovoljskega dela sta prvi mesti, kot pri skupnih rezultatih, razdelili priložnost za pridobivanje novih izkušenj (81%) in plemenito dejanje, slednje z nekoliko višjim odstotkom (79%).

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se