Print header

Vlada o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu

23.07.2015

Vlada RS je na današnji seji potrdila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu.

Novela prinaša dva sklopa novosti:

  • Odpravo nekaterih nepotrebnih administrativnih nalog za prostovoljske organizacije in s tem tudi lažje vodenje evidenc prostovoljcev, sestavo Letnih poročil o prostovoljstvu ter
  • Definicijo, naloge in obveznosti organizacij s prostovoljskim programom (npr. javnih zavod), ki ne bodo več nujno potrebovale dogovora s prostovoljsko organizacijo. 

Na Slovenski filantropiji, nosilki Slovenske mreže prostovoljskih organizacij novelo pozdravljamo, saj je v korist prostovoljstvu. Skrbi nas prehodno obdobje izvajanje tega zakona, ki je po našem mnenju predolgo.

Vabimo vas, da si novelo zakona preberete in oddate komentarje na primoz.jamsek@filantropija.org.

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.

Z Zakonom o prostovoljstvu se je področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji prvič normativno uredilo in določilo minimalne pogoje za prostovoljce in prostovoljske organizacije, za organiziranje in opravljanje organiziranega prostovoljskega dela (usposabljanje prostovoljcev, zagotavljanje njihove varnosti, povračilo stroškov, spremljanje in podporo njihovemu delu ter ustrezno zavarovanje).

Pri izvajanju zakona v praksi ter ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu se je pokazalo, da nekatere zakonske določbe ne omogočajo učinkovitega izvajanja organiziranega prostovoljstva.

Vsled temu je bila v začetku leta 2014 na Ministrstvu za notranje zadeve ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakon o prostovoljstvu. Navedena delovna skupina je pripravila osnutek predloga sprememb in dopolnitev zakona, ki gre predvsem v smeri poenostavitve poročanja o opravljenem prostovoljskem delu, ureditve izvajanja prostovoljskega dela v javnih zavodih, manjše spremembe pa so predlagane tudi pri kazenskih določbah.

Pri pripravi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu so pripravljavci sledili predvsem naslednjim ciljem:

  • poenostaviti poročanje o opravljenem prostovoljskem delu,
  • odprava dodatnih administrativnih bremen,
  • poenostavitev opravljanja prostovoljskega dela v osebah javnega prava (na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe) ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno.

Pri oddaji poročil o opravljenem prostovoljskem delu, ki jih prostovoljske organizacije enkrat letno pripravijo, je v predlogu zakona zahtevanih manj podatkov, saj se je tekom izvajanja zakona izkazalo, da določeni podatki niso bistveni pri statistični obdelavi.

Pri izvajanju zakona se je pokazalo, da predvsem pri opravljanju prostovoljskega dela v javnih zavodih, sklepanje dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki nato poroča tudi za opravljeno prostovoljko delo opravljeno v javnih zavodih, predstavlja za obe strani preveliko obremenitev oz. administrativno oviro. Člen je po novem spremenjen na način, da bodo tudi organizacije (iz 7. člena), ki izpolnjujejo vse zakonsko določene pogoje, poročale AJPES-u o opravljenem prostovoljskem delu in se skladno z zakonom vpisale v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Predlog zakona prinaša spremembe pri pogojih, ki so potrebni za vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij. Z uveljavitvijo predlaganega zakona se bodo v vpisnik prostovoljskih organizacij lahko poleg določenih pravnih oseb zasebnega prava vpisale tudi osebe javnega prava na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe ali osebe zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je s posebnim zakonom opredeljeno kot nepridobitno. 

Vir: MJU

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se