Print header

Za strokovne delavce

Rok za prijave podaljšan do ponedeljka, 7. 1. 2019!

INTENZIVNO USPOSABLJANJE ZA PEDAGOŠKE DELAVCE: PROSTOVOLJSTVO OTROK IN MLADIH ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SOLIDARNE DRUŽBE

Ljubljana, poteka v dveh delih: 10. - 12. januarja in 1. - 2. februarja 2019. Prostor bo sporočen naknadno. Poteka med 8.30 do 16.00.

Če želite, da se bodo učenci vaše šole spominjali po tem,

 • da so se uspehov veselili skupaj,
 • da nikogar niso pustili samega v stiski,
 • da so se upali lotiti velikih podvigov zato, ker so lahko računali drug na drugega,
 • da nihče ni mogel postati naj učenec samo zaradi odličnih ocen, ampak le, če je bil tudi pripravljen pomagati drugim,
 • da drugačnost ni bila problem, ampak priložnost,
 • da so ideje za izboljšave življenja na šoli in v njeni okolici pri učiteljih padle na plodna tla,
 • da drobna dejanja prijaznosti niso bila spregledana,
 • da so s pomočjo drugim krepili tudi sebe,

potem je naše usposabljanje namenjeno prav vam.

Namen usposabljanja je celostno usposobiti pedagoške delavce za kakovostno vodenje prostovoljstva otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju. Prostovoljstvo bomo osvetlili kot način spodbujanja empatije, krepitve solidarnosti, kot pristop k razvijanju sodelovanja, pripadnosti in odgovornosti med otroki in mladimi.

Z vami bodo:

 • Anica Mikuš Kos, upokojena doktorica medicine, specialistka otroške psihiatrije, predsednica Slovenske filantropije
 • Jožica Gramc, svetovalka Zavoda za šolstvo,
 • Tjaša Arko, vodja programa prostovoljstvo na Slovenski filantropiji.

Teme:

 • Definicija prostovoljstva in opredelitev njegove vloge v družbi
 • Pristopi za spodbujanje socialnega učenja
 • Formalne podlage za vzpostavljanje prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju
 • Priprava šole in dijaškega doma na vzpostavitev organiziranega prostovoljstva
 • Temeljne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju
 • Vloga, naloge in kompetence mentorja in koordinatorja prostovoljcev
 • Pomen prostovoljstva za pro-socialni razvoj otrok in mladostnikov
 • Motivacijski dejavniki in pristopi k spodbujanju prostovoljstva otrok in mladih
 • Prostovoljstvo kot priložnost za razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja
 • Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in njegova implementacija pri delu z otroki in mladimi.

PROGRAM

Cena z ddv: 80€

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Udeleženci prejmejo tiskano gradivo in uporabljene vire v elektronski obliki. Organizator poskrbi za prigrizke in napitke v odmorih.

Rok prijave: 7. 1. 2019.

Prijava: Elektronsko

VEČ INFORMACIJ dobite pri Tjaša Arko, 01 433 40 24, tjasa.arko@filantropija.org

PROSTOVOLJSTVO ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V ŠOLO

Ljubljana, torek 29. januarja 2019, 9.00 - 16.00

Usposabljanje je namenjeno učiteljem in drugim pedagoškim delavcem v šolah, ki želijo pridobiti znanja in veščine za boljšo integracijo otrok priseljencev v šolo z različnimi oblikami prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur. Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo. 

Obsega naslednje teme:

 • Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k sprejemanju različnosti in opolnomočenju.
 • Oblike prostovoljstva, ki učinkovito podpirajo vključevanje otrok priseljencev v šolah.
 • Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.                  

Cena z ddv: 60€

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.

Ugodnosti:

 • za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij: cena 45,00 €
 • za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

Opomba za vse šole, ki še niste članice Mreže: vključitev je brezplačna, informacije o vključitvi dobite pri nas.

Prijavnica je dostopna tu: elektronsko ali v papirnati obliki.

VEČ INFORMACIJ dobite pri Jaku Matičiču na elektronskem naslovu usposabljanja@filantropija.org ali na telefonski številki 01 430 12 88. 

Vse o vključevanju v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij izveste pri Nini Lukashevich, nina.lukashevich@filantropija.org, 01 433 40 24.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se