Print header

Za strokovne delavce

PROSTOVOLJSTVO ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V ŠOLO

Ljubljana, torek 30. januarja 2018, 9.00 - 16.00

Usposabljanje je namenjeno učiteljem in drugim pedagoškim delavcem v šolah, ki želijo pridobiti znanja in veščine za boljšo integracijo otrok priseljencev v šolo z različnimi oblikami prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur. Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo. 

Obsega naslednje teme:

  • Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k sprejemanju različnosti in opolnomočenju.
  • Oblike prostovoljstva, ki učinkovito podpirajo vključevanje otrok priseljencev v šolah.
  • Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.                  

Cena z ddv: 60€

Ugodnosti:

  • za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij: cena 45,00 €
  • za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

Opomba za vse šole, ki še niste članice Mreže: vključitev je brezplačna, informacije o vključitvi dobite pri nas.

Prijavnica je dostopna tu: elektronsko ali v papirnati obliki.

VEČ INFORMACIJ dobite pri Jaku Matičiču na elektronskem naslovu usposabljanja@filantropija.org ali na telefonski številki 01 430 12 88. 

Vse o vključevanju v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij izveste pri Nini Lukashevich, nina.lukashevich@filantropija.org, 01 433 40 24.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se