Print header

Ureditev internih aktov

Vsaki prostovoljski organizaciji in organizaciji s prostovoljskim programom priporočamo, da ob pričetku premisli in sprejme dogovore, povezane s procesom organiziranja prostovoljstva, na primer: za katera dela potrebujete prostovoljce, kdo bo nudil prostovoljcem podporo, kako bo s povrnitvijo stroškov prostovoljcem ...

Organizacijam priporočamo, da si za posamezno prostovoljsko delo odgovorijo na vprašanja, ki vam jih podajamo TUKAJ.

NEVLADNE ORGANIZACIJE
Nevladnim organizacijam ni potrebno pisno sprejemati pravilnikov o organiziranosti prostovoljstva, razen če se odločijo, da bodo izplačevale nagrade za izjemne dosežke.

V kolikor organizacija organizira prostovoljsko delo, se lahko priglasi v Vpisnik prostovoljskih organizacij po Zakonu o prostovoljstvu (ZProst). Več o koristih in postopku

JAVNI ZAVODI
Javni zavodi (ali pravne osebe zasebnega prava, ki preko koncesije opravljajo javno službo in katerih delovanje je z z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno) morajo sprejeti prostovoljski program, v katerem so zapisana prostovoljska dela, ki predstavljajo nadgradnjo javnih pooblastil in rednih nalog.
Obrazec za sestavo prostovoljskega programa
Javni zavodi se morajo priglasiti v vpisnik organizacij s prostovoljskim programom na AJPES-u. 

SKLENITEV DOGOVORA S PROSTOVOLJCEM
Dogovor je lahko v ustni ali pisni obliki. V primerih, ko to zahteva prostovoljec sam ali njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik ali prostovoljska organizacija, v primerih napotitve prostovoljca na prostovoljsko delo v tujino ali opravljanja prostovoljske službe (dolgotrajno opravljanje prostovoljskega dela) in v primerih prostovoljskega dela oseb iz 13. člena ZProst, je pisni dogovor obvezen.
Ne glede na obliko, pa ZProst določa obvezne sestavine, ki jih moramo vključiti v dogovor. V primeru prostovoljskega dela z ranljivimi skupinami, dogovoru dodajte tudi izjavo o nekaznovanju.

Obrazec dogovora
Obrazec dogovora organizacije v vzgoji in izobraževanju in prostovoljca

VZPOSTAVITEV EVIDENCE PROSTOVOLJCA IN PROSTOVOLJSKEGA DELA
Zakon o prostovoljstvu določa, da mora prostovoljska organizacija / organizacija s prostovoljskim programom vzpostaviti in voditi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela, ki vsebuje naslednje podatke:

– naziv in sedež prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom ,
– osebno ime prostovoljca,
– datum rojstva,
– datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo opravil,
– podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela,
– področje prostovoljskega dela po seznamu, določenim s predpisom na podlagi drugega odstavka 23.a člena ZProst,

– število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj izvajanja prostovoljskega dela,
– število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju prostovoljskega dela in
– navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe.

Oblika evidenčnega lista ni predpisana. V kolikor ste izpolnili pisni dogovor s prostovoljcem, ste pridobili že veliko podatkov. S prostovoljci se lahko dogovorite, da vam oddajajo mesečna poročila o delu (OBRAZEC), vodite knjigo vpisov ...

Na Slovenski filantropiji smo vzpostavili posebno spletno aplikacijo, ki vam lahko olajša vodenje evidenc. Več o aplikaciji

V kolikor imate pri vzpostavljanju prostovoljskega dela še dodatna vprašanja, nas kar kontaktirajte in sodelavci Slovenske filantropije vam bomo z veseljem pomagali.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se