Print header

ARS VIVA

 • Podpisnica etičnega kodeksa Mladim prijazna organizacija

  Zavod Ars Viva je ustanovljen kot profitna organizacija, ki deluje v javnem interesu in v javno dobrobit. V njem so včlanjeni številni strokovnjaki za različna področja: invalidi, umetniki, založniki, strokovnjaki za umetnostno zgodovino in kulturno dediščino, socialno delo, varstvo okolja, načrtovanje in vodenje, gledališče, itd. To zagotavlja, da zavod probleme obravnava celovito in uravnoteženo in da ni pod vplivom ene same stroke ali interesne skupine. Zavod deluje tudi neodvisno od svetovno-nazorskih prepričanj in strankarsko političnih delitev.

  V kulturnem centru Zavoda ARS VIVA se zavedamo potrebnosti medkulturnega dialoga s poudarkom na trajnostnem razvoju podeželja. Naš center, ki ga s tem projektom ustanavljamo, bo zajemal, muzej z večnamenskim prostorom, galerijo, prostor za nastanitev s kapaciteto do 40 ležišč in objekt obnovljene stare hiše.

  Posebno se zavzemamo za aktivno vključevanje tistih družbenih skupin, ki se težje aktivno vključujejo v mednarodne projekte. Poudarek dajemo mednarodnemu sodelovanju, saj s tem omogočamo pretok znanja preko meja in tako spodbujamo pridobivanje evropsko primerljivih znanj, spretnosti in izkušenj na različnih strokovnih in nestrokovnih področjih. Držimo se načela, da če želimo uspeti v EU se moramo, izobraževati, naučiti povezovanja in strpnosti. Z razstavami, muzejskimi aktivnostmi, izobraževalnimi delavnicami invalidov, mladih, kmetov in drugih spodbujamo ohranjevanje kulturne dediščine, opozarjamo na zgodovinske značilnosti področja Furlanije julijske krajine v Italiji, Notranjsko kraške regije v Sloveniji in Gorskem kotorju na Hrvaškem in skozi neformalen način spodbujamo zdrav način življenja in se želimo naučiti in spomniti vseh pozabljenih ročnih spretnosti.

  Polni naziv: Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin Naslov: Podcerkerv 24, 1386 Stari trg pri Ložu Telefon: 041 741750 Spletno mesto: http://arsviva.znidarsic.net Kontaktni podatki: Benjamin Žnidaršič
  041 741750
  benjamin.znidarsic@studioproteus.si
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se