Print header

Bodi UP!

Slovenija prostovolji!


Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembru, v Atriju ZRC razglašeni trije zmagovalni glagoli za prostovoljstvo, ki jih je v okviru natečaja Bodi UP! Slovenska filantropija iskala skupaj z mladimi in širšo javnostjo.

Natečaj s promocijskim sloganom Bodi UP! je v mesecih septembru in oktobru potekal na dveh ravneh: oblikovanje glagola za prostovoljstvo i

n pisanje spisa oz. eseja na temo prostovoljstva. Hkrati je Slovenska filantropija z natečajem spodbujala globlje razmišljanje o bistvu prostovoljskega dela in o njegovih koristih ne le za družbo, ampak tudi za posameznika, ki prostovoljsko delo opravlja.

V celoti je bilo na natečaju Bodi UP! zbranih kar 369 različnih glagolov za prostovoljstvo, s pisanjem spisov in esejev pa je sodelovalo 137 učencev in dijakov. Zbirka prispelih glagolov kaže izjemno raznolikost v ubesedovalnem procesu, preizkušanje v jezikovni ustvarjalnosti, pravi mavrični lok prizadevanja mladih v iskanju vsebinsko čim bolj povednih, izrazno zanimivih in obenem izvirnih glagolov za prostovoljstvo.

Posamezni glagoli  izpostavljajo različne vidike prostovoljstva. Izražajo čustvene vidike (veselkatiupnalagatipogumčkati, osrčavati), izražajo odnose (prijateljčkovati), poudarjajo prostovoljstvo kot vrlino (vrliniti), izražajo tudi neplačljivost prostovoljskega dela (šenkšihtati,  božjelonitibrezdobičiti, netajkuniti), kažejo na odločitev iz proste volje (prostovoljati, prostovoljčiti, prostovoljiti) in vključujejo glagole, tvorjene iz angleških besed (frivorkati, hartati).
Pisano  družbo prostovoljskih glagolov je na svoj način v spisu ubesedila tudi Mia Dorman, učenka OŠ Prežihovega Voranca Maribor: »Morda je znotraj prostovoljstva toliko dobrega, da se ga ne da zajeti v en sam glagol.«

Strokovna komisija v sestavi  Boštjan Gorenc – Pižama (prevajalec in stand-up komik),  Matej Praprotnik (novinar Vala 202), mag. Alenka Gložančev in dr. France Novak (z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) ter Lenka Vojnovič (Slovenska filantropija) je med 369 prispelimi glagoli izbrala tri zmagovalne glagole, ki naj bi nadomestili ali vsaj sobivali s sedanjim opisnimi glagolskimi zvezami biti prostovoljec, opravljati prostovoljsko delo. Prvi zmagovalni glagol je iz močne skupine z najbolj določevalno lastnostjo (prosta volja), drugi zmagovalni glagol je  iz skupine številčno najmočnejših glagolov z besedo srce, tretji zmagovalni glagol je iz številčno močne skupine glagolskih sklopov, ki so za slovensko besedotvorje novost. Zmagovalni glagoli iz teh treh skupin so torej: prostovoljitisrčitiveseljesejatiKot prve ali pa edine so jih prispevale Maja Žorga Dulmin, Ana Skobe in Tjaša Dobrina
Komisija je nagradila tudi spis 10 razlogov, zakaj prostovoljčkam Zale Križnik iz OŠ Vransko Tabor ter esej Patricijino veseloširjenje Sandre Škrinjariz SŠ Črnomelj, kot šolo, ki se je najbolj množično odzvala na natečaj, pa Gimnazijo Ledina.

V svojem govoru ob razglasitvi zmagovalnih glagolov je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, prof. dr. Marko Snoj, pozdravil vse starše in botre nove besede, ki bo odslej naša skupna. »Uporabljajmo jo in jo imejmo radi. Ker je tudi naš inštitut eden njenih botrov, jo v življenje pospremljamo z uvrstitvijo v Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, kar že skoraj zagotavlja njeno pojavitev v drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Besedi želim tako kot Tinkara in Rožle Kekcu: Srečno!«

Obrazložitev komisije

Predlagani glagoli

Za spodbudo smskupaj z Valom 202 in Boštjanom Gorencem - Pižamo pripravili radijske spote:

1. spot, 2. spot, 3. spot

kot tudi TV spot:

 

NAGRADE

Nagrade smo pripravili skupaj s pokrovitelji. Podjetje Tridom je prispevalo tablični računalnik TPad, šola bo sprejel doživetij poln Pustolovski park Geoss, Mladinska knjiga Založba je podarila knjige Mali princ, Spoznanja in odkritja človeštva, Otok vračev, Hiša na ulici oblakov, Založba Rokus Klett pa komplet za samostojno učenje  Trening komunikacije in javnega nastopanja s Sašo Einsiedler.

Zmagovalce je izbrala strokovna žirija v sestavi Boštjan Gorenc Pižama, Matej Praprotnik, Alenka Gložančev, France Novak in Lenka Vojnovič.


Organizator natečaja:  
Slovenska filantropija
Poljanska cesta 12
1000 Ljubljana

MEDIJSKI POKROVITELJ 
Plakatiranje omogoča: 


NAGARADE PRISPEVAJO: 


TRIDOM d.o.o.      
Pustolovski park Geoss d.o.o.      
 Mladinska knjiga Založba, d. d.  
Založba Rokus Klett  

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se

Slovenska filantropija FIHO
mddsz MJU
Euskladi.si Creatim Ržišnik Perc
Dostavljalec
Copyright © 2021 Slovenska filantropija, vse pravice pridržane | Politika varovanja zasebnosti | PiškotkiProdukcija: Creatim