Print header

Etični kodeks

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva je podpisalo že 1452 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva je nastal na pobudo organizacij, ki so na 4. Slovenskem kongresu prostovoljstva v Novem mestu leta 2003 razpravljale v okviru delavnice na temo etike v prostovoljstvu. Razpravljavci so bili mnenja, da bi bil etični kodeks, ki bi postavil osnovne smernice oziroma napotke organiziranemu prostovoljstvu, nadvse dobrodošla noviteta v sferi prostovoljstva.

Leta 2004 smo na Slovenski filantropiji sestavili prvi osnutek etičnega kodeksa prostovoljstva, ki smo ga javno obravnavali na forumu z naslovom Etika v prostovoljstvu, 7. decembra 2004 v Ljubljani. Z upoštevanjem pripomb, sugestij, komentarjev in dopolnitev različnih organizacij smo v razširjeni skupini zainteresiranih strokovnjakov iz različnih prostovoljskih organizacij pripravili končno besedilo kodeksa, ki je bil z manjšimi popravki in veliko podporo sprejet na 5. Slovenskem kongresu prostovoljstva v Sežani, 14. januarja 2006. Prva sprememba Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva je bila sprejeta na 10. Slovenskem kongresu prostovoljstva v Ljubljani, 27. novembra 2015.  

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva predstavlja osnovne napotke dobrega dela v prostovoljstvu, ki naj bi jih upoštevale vse prostovoljske organizacije, ne glede na dejavnost, v katero so prostovoljke in prostovoljci vključeni. Pripravljavci smo se ob pisanju kodeksa zavedali raznolikosti prostovoljskega dela, zato smo vsa določila pripravili kar se da splošno, s predpostavko, da lahko vsaka prostovoljska dejavnost zahteva pripravo posebnega kodeksa, ki bi upošteval posebnosti različnih dejavnosti.

Podpis Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva predstavlja zagotovilo organizacije pristopnice, da aktivnosti, v katere vključuje prostovoljke in prostovoljce, izvaja v skladu z določili kodeksa kot priporočil dobrega ravnanja. Hkrati s podpisom kodeksa organizacija pridobi možnost uporabe logotipa Prostovoljstva, kot simbola kakovosti Prostovoljskega dela.

Organizacije zato vabimo, da podpišejo IZJAVO O SPOŠTOVANJU IN UVELJAVLJANJU ETIČNEGA KODEKSA ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA.

Izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo pošljite na sedež Slovenske filantropije (Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana)

Ko bomo vašo izjavo prejeli, vam bomo poslali nalepko Slovenske mreže prostovoljskih organizacij z logotipom prostovoljstva, ki je simbol kakovosti prostovoljskega dela. S tem organizacija podpisnica hkrati pridobi pravico uporabe prostovoljskega logotipa za vse svoje prostovoljske aktivnosti. Logotip vam bomo poslali po elektronski pošti.

Mnenje ali oceno o vprašanjih in dilemah povezanih z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva ali delovanjem prostovoljstva v organizaciji oz. ravnanjem prostovoljske organizacije, podaja etična komisija

PODPISNICE ETIČNEGA KODEKSA (december 2019)

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se