PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Junaki našega časa 2019

 

Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so v letu 2019 na natečaju Junaki našega časa pridobili ali potrdile ta naziv.  Priznanja, nagrade in zastave tega projekta so prejeli na Slovesnem dnevu prostovoljstva 14. maja 2019 v Črni na Koroškem.

 

 

Naziv je v šolskem letu 2018/2019 potrdilo 17 šol in dijaških domov.

 

Prostovoljska dejavnost na šoli ANTONA AŠKERCA IZ VELENJA je potekala na več področjih, in sicer kot pomoč drugošolcem pri razvijanju branja, pomoč vzgojiteljicam pri vključevanju v socialno življenje vrtčevskih otrok ter druženju z otroki s posebnimi potrebami. Pod mentorstvom Sabine Zvir so organizirali dobrodelni šolski dogodek Podarim, se veselim ter dobrodelno akcijo Podari zvezek.

 

Več kot 200 ur prostovoljskega dela so med drugim učenci OŠ GRAD opravili s sodelovanjem v akcijah Rdečega križa –  Drobtinica ter Zaigraj z nami. V okviru božične akcije so obiskali ostarele na njihovih domovih in osamljene posameznike iz občine, s tutorstvom pa so starejši učenci pomagali prvošolčkom.

 

Na OŠ KUZMA dajejo poudarek medgeneracijskemu sodelovanju. Tako učenci obiskujejo starejše v domu upokojencev in tudi na domovih. Kot je zapisala mentorica Suzana Farič, so ponosni na skupino prostovoljcev, ki s svojim pridnim delom in obiski v Domu starejših Kuzma znova dokazujejo, da so vrednote, kot so prijateljstvo, poštenost, ljubezen, spoštovanje in prijaznost, v življenju ključnega pomena.

 

Poleg že standardnih akcij, ki potekajo na OŠ LIVADA IZ LJUBLJANE, so letos na novo uvedli bralne urice v Centru starejših Trnovo in zbiranje hrane, igračk in odejic za zavetišče Gmajnice. Najbolj odmevna pa je akcija v okviru Dneva za spremembe, kjer so z nastopom in druženjem popestrili dan prebivalcem centra starejših. Koordinatorica na šoli je Natalija Veselič Martinjak.

 

Že četrto leto lahko učenci OŠ LUCIJA sodelujejo pri projektu UPS – Učimo se in pišemo naloge skupaj. Prostovoljci petkrat na teden nudijo pomoč sošolcem istega razreda in mlajšim učencem, nekateri starejši prostovoljci pa se vključujejo v podaljšano bivanje in nudijo drugim učencem individualno pomoč. Prostovoljci so aktivni tudi pri drugih šolskih akcijah, delujejo pa pod mentorstvom Ane Horvat.

 

Učenci 4. in 5. razreda POŠ BILJE sodelujejo z več lokalnimi organizacijami in tako še bolj krepijo medgeneracijsko druženje, neformalni prenos znanj ter sodelovanje in povezovanje različnih društev. Otroci so v tem šolskem letu pripravili tudi program za najstarejšo občanko. Ob tem jim pomaga in svetuje mentorica Liljana Kavčič.

 

Na OŠ PRESKA se je skupina učencev za oskrbovance na Centru starejših Medvode pripravila razne delavnice, družili so se in jim tako polepšali dan. Tudi na živali niso pozabili, saj so na stojnici osveščali in opominjali na odgovorno ravnanje z živalmi. Kot novo aktivnost so uvedli prostovoljno tutorstvo devetošolcev prvošolčkom, ki se z njimi družijo, ustvarjajo, igrajo, pečejo, telovadijo in se učijo. Pri tem jih spodbuja koordinatorica Romana Franković.

 

Vsi učenci in učenke 3. triade, ki so se odločili za prostovoljsko delo na OŠ SIMONA JENKA, so izvajali medvrstniško učno pomoč. Menijo, da je prostovoljsko delo namenjeno spodbujanju razvoja kakovosti medosebnih odnosov, humanitarnosti in čuta za sočloveka, spoznavanju samega sebe in pridobivanju dodatnih informacij za lažjo poklicno odločitev. Mentorica na šoli je Bogdana Mikša.

 

Prostovoljci na OŠ SLADKI VRH za starejše občane, uporabnike Medgeneracijskega centra Šentilj, izvajajo delavnico Miselne uganke, kjer krepijo spomin, se urijo v miselnih aktivnostih, besednih ugankah in zavozlankah. Hkrati pa udeležence delavnice učenci navajajo na uporabo računalnika ter jih spodbujajo k pozitivnemu in uporabnemu odnosu do IKT tehnologije. O tem na prostovoljski strani redno obvešča koordinatorica Smiljana Valcl.

 

Poleg že ustaljenih aktivnosti, ki na šoli ŠMARTNO PRI LITIJI potekajo že nekaj let, so v tem šolskem letu na novo dodali izposojevalnico igrač in iger, uredili atrij in učilnico na prostem ter pomagali pri učenju in domačih nalogah. Za nemoten potek številnih aktivnosti skrbi koordinatorica Vlasta Tacer.

Učenci OŠ TONETA ČUFARJA IZ LJUBLJANE so hudo ponosni, da so v mladinski oddaji Hudo Radia Slovenije lahko predstavili svoj prostovoljski projekt Čufarjeva dlan, za katerega koordinatorica Lea Lenček meni, da je pomemben inkubator, ki učence vzgaja, da bodo tudi v bodoče prispevali k ohranitvi človečnosti v naši družbi, in jih bo izoblikoval v empatične ljudi, strpne do drugačnosti. In tudi mi se strinjamo z njo!

Prostovoljci OŠ VRANSKO TABOR so dvakrat mesečno obiskovali dom starejših in z varovanci preživljali prosti čas ter za njih pripravljali različne programe ob posebnih priložnostih. Pri vseslovenski akciji Drobtinica so sodelovali z Rdečim Križem Vransko ter zbirali različne pripomočke za socialno ogrožene. Mentorici na šoli sta Mirjana Kelavić in Tadeja Zupanc.

 

Na OŠ ZREČE že četrto leto zapored poteka prostovoljski projekt Junaki našega časa pod mentorstvom Manuele Štefane. Projekt vsako leto privablja več prostovoljcev, ki so aktivni v različnih dejavnostih in vse leto svoje prostovoljske aktivnosti usmerjajo k temu, da širijo solidarnost do sošolcev in živali, pri vsem tem pa skrbijo še za naravo in ohranjanje slogana: »Ni ti treba biti silak, da si junak«.

 

Na SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ so bili dijaki in dijakinje kot prostovoljci aktivni tako pri delu s starejšimi kot mlajšimi in tudi z živalmi, zavedajo pa se tudi odgovornosti do okolja, kar potrjujejo s sprejemom Ekolistine. V sklopu Dneva za spremembe so imeli cel teden prostovoljstva, organizirali pa so tudi dobrodelno prireditev, vse to pod mentorstvom Janje Jankovič.

 

Na GIMNAZIJI CELJE - CENTER so tudi letos nadaljevali s prostovoljskimi aktivnostmi preteklih let, dodali pa še zbiralno akcijo materialnih potrebščin za Malo hišo na Pilštanju ter na Valentinovem dobrodelnem tednu zbirali prispevke za Šolski sklad. Mentorica Marjana Turnšek ocenjuje, da imajo tovrstne akcije izjemen vpliv na šolo, saj se njihovo število vsako leto povečuje, povečuje pa se tudi število dijakov, vključenih v prostovoljske aktivnosti. Trud dijakov pa vsako leto prepoznajo tudi v občini.

 

Prostovoljska dejavnost v okviru BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA poteka na več šolah. Aktivnosti prepoznavajo tudi druge organizacije in zato dijake izobraževalnega centra povabijo k skupnim projektom. Skupaj z koordinatorico Tanjo Kek so se predstavili na Forumu prostovoljstva, konec šolskega leta pa se za trud in predanost prostovoljstvu – opravijo namreč več kot 2500 ur – nagradijo s piknikom.

 

Dijaki v DIJAŠKEM DOMU ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR so bili pod mentorstvom Lidije Hamler aktivni na več področjih – v vrtcu, večgeneracijskem centru, pri skrbi za živali, sodelovali pa so tudi pri izvedbi medgeneracijskega tabora ter pri promociji prostovoljstva, ki – kot zapišejo – pomaga pri odkrivanju vrednosti in smisla življenja ter hkrati deluje kot preventiva pri graditvi zdravega odnosa do sebe, bližnjih in življenja.

 

Naziv Junaki našega časa je v šolskem letu 2018/2019 na novo pridobilo 5 osnovnih in srednjih šol oz. zavodov.

 

Učenci OŠ POHORSKEGA BATALJONA IZ OPLOTNICE so se v tem šolskem letu lahko priključili različnim prostovoljskim dejavnostim: učni pomoči vrstnikom in priseljencem, pomoči starejšim občanom pri računalniškem opismenjevanju, malčkom pri uvajanju v vrtčevsko življenje in zbiranju daril za socialno šibkejše otroke in številnim drugim. Nad vsemi bedi mentorica Urška Lesjak.

 

Skoraj 3000 ur so učenci OŠ JANKA GLAZERJA IZ RUŠ opravili v okviru projekta S prostovoljstvom na poti k odličnosti. Pod mentorstvom Renate Štritof učenci prostovoljci sodelujejo z več organizacijami in na šoli preko izkustvenih socialnih situacij in različnih oblik sodelovanja spodbujajo socialno-čustveni razvoj in omogočajo pridobivanje novih znanj in socialnih spretnosti. Poudarjajo razvijanje empatije, sodelovanja, solidarnosti, strpnosti, spoštovanja in sprejemanja različnosti.

 

Junakom našega časa so se letos pridružili tudi prostovoljci VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA FRANA MILČINSKEGA IZ SMLEDNIKA. Prostovoljsko aktivnost izvajajo že od leta 2015, ko je mentorica Irena Korbar iskala način, da se varovanci zavoda vključijo v lokalno okolje. Center starejših Medvode jim je stopil naproti in od takrat naprej učenci pomagajo pri Rokodelnicah – obliki delovne terapije za starejše.

 

Na SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI V LJUBLJANI je prostovoljska dejavnost že dolga tradicija, kar obeležujejo tudi s svojo letno prireditvijo Dan prostovoljcev. Dijaki prostovoljci so aktivni v bolnišnicah, domovih za starejše, vrtcih, pomagajo v različnih centrih za mlade in pri dejavnostih Rdečega križa, na različnih prireditvah promovirajo zdravje. Vse to pod mentorstvom Nevenke Kralj in Nataše Osojnik.

 

Na EKONOMSKI ŠOLI NOVO MESTO deluje Dijaška razvojna skupnost nadobudnih, zagnanih dijakov, ki želijo izboljšati šolo, uresničiti svoje ideje ter pridobiti predvsem novo praktično znanje. V letošnjem šolskem letu so si zadali 6 projektov, med katerimi so tudi Božiček za 1 dan, urejanje razredov in zbiranje šolskih potrebščin za afriško ljudstvo Nube. Veliko vlogo za razvoj dijaške skupnosti in vseh prostovoljskih projektov ima dijakinja Lejla Majkić, ki prav tako, poleg profesorice mentorice Slavke Breznikar, dobi priznanje za mentorsko delo na področju prostovoljstva.

 

Vsem Junakom našega časa se zahvaljujemo za velik obseg odgovorno opravljenega prostovoljskega dela in jim želimo veliko veselja ter zanimivega odkrivanja lastnih potencialov pri prostovoljskem delu tudi v prihodnje!

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki