Print header

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je nastala kot odgovor na skupno potrebo posameznikov, organizacij in družbe po promociji prostovoljstva, prepoznavanju vrednosti prostovoljskih aktivnosti in ustvarjanju okolja naklonjenega njegovemu razvoju.

Vrednota prostovoljstva je v mrežo povezala več kot 1600 organizacij in tako postala največja vsebinska mreža in kot taka priznana s strani države.

Vključitev v mrežo in s tem tudi v informacijski sistem www.prostovoljstvo.org je odprta za vse zainteresirane prostovoljske organizacije, tudi tiste, ki z uvajanjem prostovoljstva v svoji organizaciji šele začenjajo.

Vključitev v mrežo omogoča dostop do obrazcev in dokumentov, ki so v pomoč pri vzpostavitvi in izvajanju prostovoljstva v organizaciji. Za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij je na voljo sledeča vsebina :
o   Ureditev internih aktov
o    Dokumenti in obrazci
o    Pridobivanje in vključevanje prostovoljcev
o    Izplačilo stroškov prostovoljcem
o    Nezgodno zavarovanje
o    Vodenje evidenc
o    Mentorstvo prostovoljcem

Še nekaj o Slovenski mreži prostovoljskih organizacij

Namen Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:

  • Nuditi podporo organizacijam, da bodo čim lažje organizirale prostovoljstvo znotraj svojih programov.
  • Pomagati organizacijam, ki za svoje delo potrebujejo prostovoljke/prostovoljce, da se potencialnim prostovoljkam/prostovoljcem lahko predstavijo na enem mestu na spletu in da z objavo svojih potreb po prostovoljcih na www.prostovoljstvo.org  jih hitreje pridobijo.
  • Vzporedno ponuditi iskalcem prostovoljskega dela možnosti za vključitev v prostovoljsko delo, čim lažjo pot do primernih programov in obenem čim več informacij, ki bi jim pomagale k odločitvi za prostovoljsko delo.

Obiskanost spletne strani www.prostovoljstvo.org

  • 103.017 posameznih obiskovalcev spletne strani v letu 2018.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evrospke kohezijkse politike za obdobje 20014-2020, prednostne naložbe 11.4.

        

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se