PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Prostovoljstvo v bolnišnicah

Na področju zdravja in zdravstvenih storitev je prostovoljstvo v razvitem svetu že uveljavljeno kot oblika dodatne pomoči za bolnike in njihove svojce, ki pomeni pomembno dopolnitev storitev javnih in zasebnih zavodov.

 

Prostovoljci najpogosteje prevzamejo vlogo družabnika, spremljevalca, sogovornika in z bolnikom ali oskrbovancem vzpostavijo pristen medčloveški odnos, s čimer vsaj malo prispevajo k normalizaciji življenja v zavodu, pa naj gre za bolnišnico, dom za starejše ali kakšno drugo ustanovo. 

 

Prostovoljci seveda lahko nudijo tudi čisto konkretno pomoč bolnikom, denimo drobne praktične usluge (pomoč pri pisanju in branju, oddaja pošte, telefoniranje, nakup sadja, cvetja, higienskih pripomočkov ipd.) in spremljanje bolnika (sprehodi, pot do ambulante oz. sobe za preiskave, laboratorija znotraj zdravstvenega zavoda). Prevzemajo pa tudi bolj zahtevne naloge, denimo psihološko spremljanje umirajočih, zdravstveno vzgojno dejavnost in deloma tudi psihosocialno pomoč v najširšem smislu.

 

Sodelovanje s prostovoljci na vsak način lahko znatno izboljša kakovost celovitega delovanja bolnišnice.

 

 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru Programa Prostovoljstvo nadaljuje prizadevanja strokovnjakov, da bi bile slovenske bolnišnice odprte za sodelovanje s prostovoljci in da bi prostovoljstvo potekalo kakovostno in v zadovoljstvo vseh.

 

Slovenska filantropija zato izvaja usposabljanja:

– za prostovoljce, ki se pripravljajo na delo v bolnišnicah,

– za koordinatorje in mentorje prostovoljcev v bolnišnicah.

 

Bolnišnicam, ki začenjajo z organiziranim prostovoljstvom, ponuja informacije o tem, kako začeti, svetovanje, podporo in vzorce osnovnih pravnih aktov, potrebnih za vzpostavitev prostovoljstva.

 

Bolnišnicam z utečenim prostovoljskim programom ponuja stalno podporo in dodatna usposabljanja.

 

Za koordinatorje in druge strokovne sodelavce, ki v bolnišnicah skrbijo za prostovoljstvo, organizira posvete in tematska usposabljanja.

 

Večkrat nas sprašujejo, zakaj pravzaprav spodbujamo delovanje prostovoljcev v bolnišnicah, saj so javni zavodi vendar dolžni pacientom poleg zdravljenja zagotavljati tudi vso oskrbo in nego, ki jo potrebujejo. Kaj naj bi torej v bolnišnici počeli prostovoljci, če pa mora zaposleno osebje opravljati svoje obveznosti, plačane z javnimi sredstvi? Odgovor je zelo preprost. Prostovoljci namreč v bolnišnicah ne opravljajo dela zaposlenih, saj za to niso usposobljeni, ampak lahko prinašajo dodano vrednost v življenje bolnikov. Njihovo delo izboljša kakovost bivanja v bolnišnici, blaži stiske pacientov in preprečuje malodušje tistih, ki v ustanovah ostajajo dlje časa. Prostovoljci so tudi dragoceni spremljevalci umirajočih in njihovih svojcev, ki jim nudijo oporo v težkih trenutkih. Na mnoge oddelke bolnišnic prinašajo veselje in smeh, pri čemer prostovoljcem pogosto pomagajo tudi živalski prijatelji, posebej usposobljeni za terapevtske stike z bolniki.

 

Prostovoljci lahko v bolnišnicah opravljajo le naloge, opredeljene v prostovoljskih programih bolnišnic, in predstavljajo nadgradnjo storitev, ki jih zagotavljajo bolnišnice. Zakon o prostovoljstvu postavlja okvire za delovanje prostovoljcev v javnih zavodih, kar pomeni zaščito tako za zaposlene kakor za prostovoljce. Prostovoljci tako ne smejo posegati na področje dela zaposlenih, zaposleni pa svojega dela ne smejo prelagati na prostovoljce.

 

V času epidemije Covid-19 so bolnišnice s prostovoljskimi programi ukrepale različno; ponekod so prostovoljstvo začasno prekinili, drugod se je nadaljevalo v manjšem obsegu in prilagojeno novim okoliščinam, saj zavoljo omejitev in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe osebni stiki z bolniki niso bili več zaželeni. Nemalokrat pa so v bolnišnicah kar hitro spoznali, da je prostovoljska še kako dragocena, zlasti v času, ko so obremenitve zdravstvenih delavcev večje. Tako so se v prostovoljsko delo v bolnišnicah vključili številni novi prostovoljci, ki so pomagali predvsem pri informiranju in usmerjanju bolnikov ob sprejemu na klinikah, ki so sprejemale bolnike z drugimi zdravstvenimi težavami.

 

Slovenska filantropija vsem zainteresiranim bolnišnicam ponuja:

 

  1. Informacije, svetovanje in vzorce gradiv za vzpostavitev in razvoj prostovoljstva v bolnišnici,
  2. usposabljanje koordinatorjev in mentorjev prostovoljstva v bolnišnicah,
  3. uvodno usposabljanje prostovoljcev, ki se pripravljajo na delo v bolnišnicah,
  4. povezovanje z bolnišnicami, ki so že uspešno vzpostavile prostovoljstvo in pomenijo primer dobre prakse,
  5. možnost vključitve v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, kar med drugim pomeni tudi dodatno možnost zbiranja prostovoljcev preko portala www.prostovoljstvo.org.

Pod okriljem Slovenske filantropije deluje skupina prostovoljcev, ki opravljajo prostovoljsko delo na Onkološkem inštitutu.

 

 

Kontaktna oseba: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org, 01 433 40 24, 070 130 881

 

Preberite tudi Odprto cono o prostovoljstvu v bolnišnicah (Odprta cona 13 - pdf)

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki