PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Junaki našega časa 2023/2024

 

IMG_2875

 

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih je v šolskem letu 2022/23 že devetič potekal natečaj Junaki našega časa. Učenci, dijaki in njihovi mentorji so se ponovno angažirali in izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe.

 

Letos je med prejemniki nazivov Junaki našega časa 39 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov. Vsako leto se druščini »junakov« pridruži nekaj novih šol. Letos jih je 8.

 

Šole, ki naziv prejemajo prvič: 

 

IMG_2976

OŠ borcev za severno mejo Maribor

Prostovoljci_ke so na Osnovni šoli borcev za severno mejo Maribor prostovoljske aktivnosti organizirali in izvajali z namenom povezovanja celotne šole. Z akcijami, kot so bile koledar prijaznih dejanj in priprava plakata hvaležnosti, so v mala dejanja solidarnosti povabili učence_ke in učitelje. Prostovoljstvo sta na šoli koordinirali Branka Habjanič in Nadja Štumberger.

 

IMG_2839

OŠ Jožeta Moškriča

Osnovna šola Jožeta Moškriča v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in v izvedbi prostovoljcev organizira dobrodelne akcije za zbiranje donacij. Starejši prostovoljci se vključujejo v podaljšano bivanje in mlajšim pomagajo pri domačih nalogah, se z njimi družijo in zanje pripravljajo zanimive kvize in igre. Za noč čarovnic so se povezali z URI Soča in v prostorih bolnišnične šole izvedli ustvarjalne delavnice. Družili so se z varovanci VDC Tončke Hočevar in vrtčevskimi otroci. Mentorice prostovoljcev na šoli so Martina Lešnjak Opaka, Sabina Klarič, Klavdija Rudolf, Barbara Jordan Fleten.

 

IMG_3014

OŠ Ljubo Šercer iz Kočevja

Na Osnovni šoli Ljubo Šercer iz Kočevja se učenci prostovoljci povezujejo z organizacijami in društvi iz lokalnega okolja. Pomagali so pri zbiranju sredstev za zaščito živali in se preko tega tudi sami učili sobivanja z živalmi. Preko lastnega angažmaja so prostovoljci_ke spoznavali pomen skrbi za čisto naravo, o tem pa ozaveščali tudi svoje starše. Z lokalnim domom starejših občanov so v celoletnem sodelovanju na različne načine krepili medgeneracijske vezi. Prostovoljstvo na šoli koordinira Petra Rubin Gavrić.

 

IMG_2851

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Prostovoljstvo na Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj poteka na ravni šole. Prostovoljci_ke se aktivirajo pri šolskih prireditvah in pomagajo pri organizaciji in izvedbi ter tako razvijajo solidarnost. V okviru prostovoljstva so se učenci odpravili na spoznavanje lokalnih prostovoljskih organizacij in se učili prepoznavati potrebe v lokalni skupnosti. Prostovoljstvo na šoli koordinira Mojca Frankovič.

 

OŠ Zbor odposlancev Kočevje

Prostovoljci_ke Osnovne šole Zbora odposlancev Kočevje so se s prostovoljsko akcijo zbiranja sredstev samoiniciativno odzvali na potrebo sovrstnikov_c na šoli. Medgeneracijske vezi so krepili z varovanci lokalnega Doma starejših občanov Kočevje, s katerimi so enkrat mesečno izvajali aktivnosti. Prostovoljstvo na šoli koordinira Petra Špiletič Latin.

 

I. Osnovna šola Žalec

Prostovoljci I. Osnovne šole Žalec so z organizacijo praznične prireditve Pod isto streho s sodelovanjem II. Osnovne šole Žalec rušili predsodke in povezovali lokalno okolje. Prostovoljci so obiskali še varovance dnevno varstvenega centra in zanje pripravili dopoldne ljudskih pesmi. Prostovoljstvo na šoli koordinirata Metoda Blagotinšek Turk in Anita Dušak

 

Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer

Dijaki prostovoljci Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer so samoiniciativno ustvarili prostovoljsko povezavo z lokalnim domom starejših in med letom pomagali pri organizaciji in izvedbi dobrodelnih akcij v sodelovanju z lokalnim Rdečim križem. Prostovoljstvo na šoli koordinira Sonja Ferčak.

 

IMG_2866

Gimnazija in srednja šola Kočevje

Gimnazija in srednja šola Kočevje prostovoljce vključuje v vrstniško partnerstvo, preko katerega starejši dijaki_nje nudijo podporo in sprejemajo mlajše. S tem ozaveščajo o pomenu skupnosti in ozaveščajo o stiskah vrstnikov in načinov, kako se lahko nanje odzove vsak. Prostovoljci sodelujejo v projektu Varno v šolo in se pri tem povezujejo z lokalno osnovno šolo ter pomagajo pri organizaciji čistilnih akcij. Prostovoljstvo koordinira Andreja Vlašič Bižal.

 

28 osnovnih šol ter 3 srednje šole oz. dijaški domovi so naziv potrdili:

 

Osnovna šola Dekani

Na Osnovni šoli Dekani so izpostavili inovativne ideje za prostovoljske aktivnosti. Prostovoljci se udejstvujejo v raznovrstnih medgeneracijskih aktivnostih, npr. z obiskom Obalnega doma upokojencev v Kopru in hospitaliziranih otrok na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Izola, pomagajo pri skrbi za živali Obalnega zavetišča za zapuščene živali, sodelujejo z Vrtcem Dekani in Rižana, vključujejo se v zbiralne akcije (npr. Hladilnik toplega srca z radiem Capris). S prostovoljstvom so popestrili urice v podaljšanem bivanju in skrbeli za medvrstniško povezovanje in pomoč. Ob dnevu za spremembe so uredili okolico šole. Koordinacijo in mentorstvo prostovoljk_cev zagotavlja Debora Horjak Babič s pomočjo še osmih mentorjev in mentoric.

 

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Učenci_ke prostovoljci_ke na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični so močno vpeti v delovanje šole. Na šoli deluje okrepljeno tutorstvo, preko katerega si učenci_ke nudijo medsebojno pomoč, prostovoljcem_kam pa so dodeljene še druge naloge, preko katerih aktivno soustvarjajo šolski vsakdan. V letošnjem šolskem letu so tako zbirali star papir in zamaške, skrbeli za delovanje šolskega radia in v sodelovanju z Društvom upokojencev izdelovali različne izdelke. Koordinatorka in mentorica na šoli je Sabina Rozina.

 

OŠ Franca Rozmana Staneta

Učenci_ke prostovoljci_ke na OŠ Franca Rozmana Staneta izvajajo različne oblike družbeno koristnega dela, ki jih spodbuja, da prepoznavajo potrebe v skupnosti in se odzivajo nanje, si med seboj pomagajo in pomoč ponudijo tudi drugim sokrajanom_kam. Pripravili so galerijo likovnih del z naslovom »Galerija na ograji - slikanica na potepu«, namenjeno stanovalcem DSO Šiška.Mentorice in koordinatorice prostovoljk_cev na šoli so Andreja Alojzija Absec, Tanja Čarman in Ajda Oven Brecelj.

 

OŠ Grad

Prostovoljci_ke Osnovne šole Grad sodelujejo pri številnih dobrodelnih akcijah, namenjenih učno šibkejšim učencem_kam, starejšim in drugim krajanom_kam. Organizirali so izmenjevalnico knjig, iger in igrač ter presežke darovali Rdečemu križu. Med učenci_kami prostovoljci_kami delujeta tudi tutorstvo ter medvrstniška učna pomoč. Učenci_ke 7. razreda so mlajšim na različne načine pripovedovali pravljice, skupaj so pripravljali rekvizite in ustvarjali scene. Prostovoljstvo na šoli koordinira Maja Mohar.

 

OŠ Janka Glazerja Ruše

Prostovoljci_ke na OŠ Janka Glazerja Ruše aktivno sodelujejo pri aktivnostih za krepitev šolske skupnosti, s sodelovanjem z lokalnimi organizacijami pa svoje delovanje odpirajo tudi širše. Pridružili so se vseslovenski medgeneracijski akciji Pokloni čas, polepšaj dan, znova so se vključili v humanitarno akcijo Drobtinice 2023, sodelovali z VDC POLŽ Ruše (akcija Lepo nam je, če družimo se), starejšim in osamljenim so namenili Pisma za lepši dan. Na šoli so se odzvali tudi na lanske poplave in organizirali dobrodelni srečelov za otroke s prizadetih območij. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Renata Štritof.

 

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci so ponovno organizirali božični bazar, vzpostavili so medgeneracijsko sodelovanje in z aktivnostmi popestrili vsakdan stanovalcem Doma starejših občanov Ljutomer, nadaljevali so s šolskimi ekipami prve pomoči. Poleg tega so urejali okolico šole, organizirali različne zbiralne akcije in pripravili fotografski natečaj Rastem, torej sem. Koordinatorici prostovoljstva na šoli sta Jasna Lampreht in Martina Cvetko.

 

OŠ Jurovski Dol

Prostovoljstvo na OŠ Jurovski Dol je usmerjeno v povezovanje šolske skupnosti. Ob začetku šolskega leta prav vsak prvošolec_ka dobi »zaščitnika_co«, ki nudi podporo in spremstvo, da lajša privajanje na šolo. V letošnjem šolskem letu so prvič organizirali dobrodelni koncert in poskrbeli za praznično decembrsko vzdušje. Učenci prvih in tretjih razredov so izdelovali voščilnice za starostnike občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Ob dnevu za spremembe so pod sloganom Moja šola, moj ponos polepšali in uredili šolo in njeno okolico. Prostovoljstvo na šoli koordinira Aleksandra Kuntner.

 

OŠ Komenda Moste

Prostovoljstvo na Osnovni šoli Komenda Moste se odvija v okviru interesne dejavnosti Vitezi današnjega časa, , katere namen je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in razvijanje empatije do sočloveka ter gradnja skupnosti. Med drugim so prostovoljci_ke brali mlajšim učencem_kam, obeležili svetovni dan prijaznosti in organizirali zbiralno akcijo ob svetovnem dnevu hrane, obdarovali socialno ogrožene, organizirali praznični koncert, bazar in gledališko predstavo. Poleg tega so pripravili številne aktivnosti za starostnike v domu starejših Senecura v Komendi, ves čas potekajo tudi različne ustvarjalne delavnice in učne pomoči. Prostovoljstvo na šoli koordinirata Mateja Kruhar in Meta Štrumbelj.

 

OŠ Kuzma

Prostovoljstvo ima na Osnovni šoli Kuzma že dolgo tradicijo, posebno pozornost namenjajo projektom medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Prostovoljci_ke so delovali v vrtcu in v Domu Kuzma, pletli zapestnice prijateljstva in sodelovali pri nacionalnih akcijah. Obeležili so svetovni dan hvaležnosti, mendarodni dan starejših so proslavili skupaj s starostniki, spomnili so se tudi na mednarodni dan prostovoljstva in mednarodni dan sreče. Prostovoljstvo na šoli koordinirajo Martina Černi, Suzana Farič in Anja Kisilak.

 

OŠ Lava Celje

Prostovojci_ke OŠ Lava Celje sodelujejo pri raznovrstnih akcijah, ki jih opravljajo tako na ravni šole kot tudi z drugimi organizacijami. Z ozaveščevalnimi aktivnostmi so se pridružili akciji Junaki tretjega nadstropja; s Škofijsko Karitas so zbirali in pakirali donacije hrane in higienskih pripomočkov za begunce; z Društvom za zaščito živali Celje in Društvom za zaščito konj so zbirali hrano za živali. V šoli v okviru programa Tu sem zate starejši učenci pomagajo mlajšim pri učenju in organizaciji šolskih obveznosti. Sedmošolci so organizirali tudi zbiralno akcijo šolskih potrebščin za učence, prizadete v poplavah. Prostovoljstvo na šoli koordinirata Marijana Kolenko in Polona Gracer.

 

IMG_2962

OŠ Loka Črnomelj

Prostovoljci_ke OŠ Loka Črnomelj so ob kulturnem dnevu obiskali oskrbovance_ke v Domu starejših občanov Črnomelj, organizirali kulturno prireditev in zanje izdelovali novoletne voščilnice. Z okoljskimi organizacijami so sodelovali ob različnih priložnostih, veliko prostovoljskega dela pa je bilo opravljenega tudi na ravni šole. Nudili so medvrstniško pomoč sošolcem_kam pri učenju, se vključevali v lokalno gasilsko društvo, zbirali zamaške, star papir, volno in mleko ter se vključevali še v mnogo drugih akcij solidarnosti in povezovanja. Prostovoljstvo na šoli koordinirata Sonja Malnarič in Sonja Štefanič.

 

OŠ Lovrenc na Pohorju

OŠ Lovrenc na Pohorju svojo dolgoletno tradicijo prostovoljstva dopolnjuje s sodelovanjem z lokalnimi organizacijami. S člani Rdečega križa Lovrenc na Pohorju nadaljujejo sodelovanje v okviru humanitarne akcije Drobtinica, pomagali so v lokalnem vrtcu, v akciji Mala pozornost za veliko veselje so izdelali kar 130 škatel voščilnic za starejše. Pomagali so pri urejanju prostorov KORK Lovrenc na Pohorju in uredili knjigobežnico v zdravstvenem domu. Prostovoljstvo na šoli koordinira Nana Ladinek.

 

IMG_3037

OŠ Lucija

Na OŠ Lucija že deveto leto poteka projekt UPS prostovoljstvo, v okviru katerega se prostovoljci_ke vključujejo v oddelke podaljšanega bivanja. Letos so nudili učno pomoč, ob dnevu prijaznosti so organizirali delavnico, pripravili ustvarjalno delavnico in pogostitev za zaposlene na šoli, organizirali so tudi različne zbiralne akcije (starega papirja, hrane in igrač za živali ...). Povezali so se z organizacijo Park Istra in izdelovali voščilnice in darilca. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Ana Horvat.

 

OŠ Medvode

Na OŠ Medvode so prostovoljci_ke delovali v okviru turističnega krožka, v katerem so spoznavali naravno in kulturno dediščino svojega kraja in organizirali dogodke ob prazničnih dneh. Medgeneracijsko solidarnost so spoznavali v okviru projekta Prijatelj srca, poleg tega pa so organizirali tudi zbiralne akcije starega papirja in uredili okolico šole. Povezali so se z Rdečim križem, DEOS Medvode, Turistično zvezo Medvode ter Centrom starejših Medvode. Mentorice prostovoljstva na šoli so Urša Kržišnik, Katarina Czerny, Ajda Stupar in Simona Samida Cerk.

 

IMG_3060

Podružnična šola Bilje OŠ Miren

Prostovoljci_ke na podružnični šoli Bilje Osnovne šole Miren so letos v okviru medgeneracijskega prostovoljskega projekta Majhne in preproste reči spletajo srčne vezi organizirali branje pod krošnjami, praznovanje ob osmem rojstnem dnevu Hiše dobre volje, izdelovali so okraske, pripravili izmenjevalnico knjig, božično-novoletni bazar in kulturni večer. V programu Skupaj za lepši dan so pomagali v šolski knjižnici, brali otrokom v vrtcu Bilje ter pripravili različne delavnice in dogodke. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Lilijana Kavčič.

 

OŠ Olge Meglič

Na OŠ Olge Meglič so prostovoljci_ke ponovno obeležili mednarodni dan strpnosti, tokrat na temo sovražnega govora in spoštovanja razlik, v veselem decembru so pripravili predstavo za otroke, kot klovni so zabavali otroke na Otroški pustni maškaradi na Ptuju, na Dan za spremembe so popestrili čas stanovalcem in stanovalkam Doma upokojencev Ptuj. Za Društvo proti mučenju živali Ptuj so zbirali hrano za živali in obeležili svetovni dan zapuščenih in brezdomnih živali, pridružili so se tudi vseslovenski akciji sajenja dreves in pogozdovanja. Ob obiski uporabnikov_c VDC Sonček so pripravili okroglo mizo Drugačni, vendar enaki in se vključili še v številne druge prostovoljske aktivnosti. Prostovoljstvo na šoli koordinira Tonja Kolar.

 

OŠ Orehek

Na OŠ Orehek deluje prostovoljski projekt Z roko v roki, v okviru katerega so potekale raznolike prostovoljske in medgeneracijske aktivnosti, ustvarjalne delavnice, izmenjevalnice, praznovanja mednarodnih dni in zbiralne akcije. Na vsakoletnem občinskem humanitarnem dogodku V Kranju dobro v srcu mislimo so prostovoljci_ke ponujali izdelke na bazarju, zbrane prispevke pa so podarili v humanitarne namene. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Marjeta Vene.

 

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

Na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica so prostovoljci_ke sodelovali pri organizaciji dobrodelne akcije Drobtinica, priključili so se občinski čistilni akciji, starejši učenci_ke so pomagali mlajšim v podaljšanem bivanju, v sodelovanju z Društvom upokojencev Oplotnica so krajšali čas starejšim, enkrat tedensko v šolski knjižnici berejo prvošolcem_kam, povezujejo se tudi z društvi in drugimi organizacijami v občini. Prostovoljstvo na šoli koordinira Lea Leva.

 

IMG_2991

OŠ Preska

Raznolikost prostovoljstva na Osnovni šoli Preska vsako leto razširijo z novimi inovativnimi prostovoljskimi praksami Nadaljujejo z medgeneracijskim sodelovanjem in aktivnostmi za starejše v CSO Medvode, z delom za živali in okolje, v sklopu katerega ozaveščajo o podnebnih spremembah in odgovornem ravnanju z okoljem in živalmi. Letos so že drugo leto zapored organizirali izmenjevalnico in knjižnico stvari, pa tudi različne akcije za dobrobit živali. V tem šolskem letu so prvič organizirali potujoči preški tehniški muzej, s katerim želijo spodbujati tehniško kulturo v skupnosti in povezovanje skupnosti. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Romana Franković.

 

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj

Prostovoljci_ke Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj učencem na šoli nudijo učno pomoč preko tutorstva. Prostovoljci_ke se družijo z uporabniki Varstveno delovnega centra Polž in sodelujejo z Centrom starejših Idila. Pomagali so pri zbiranju hrane za živali v zavetišču in organizirali zbiranje lepih misli za otroke v bolnišnični šoli. Koordinatorica prostovoljstva na šoli je Mateja Rožanc Valh.

 

OŠ Sladki Vrh

Na Osnovni šoli Sladki Vrh so prostovoljci sodelovali z zavetiščem za brezdomce Maribor, kjer so se družili z uporabniki. Pridružujejo se lokalnim zbiralnim akcijam in prostovoljci imajo naloge glasnikov akcij, k prostovoljstvu in sodelovanju vabijo sovrstnike. Prostovoljstvo poteka tudi v vrtcu, kjer prostovoljki enkrat tedensko čas preživljata v skupini vrtčevskih otrok. Koordinatorica prostovoljcev na šoli je mag. Smiljana Valcl.

 

OŠ Škofljica

Prostovoljci Osnovne šole Škofljica pomagajo pri pripravi kulturnih dni na šoli. Ob teh pri ustvarjanju pomagajo mlajšim učencem in starostnikom iz doma starejših Škofljica. Na šoli poteka tutorstvo in pomoč mlajšim učencem pri uvajanju v novo šolo. Odzivajo se na akcije lokalnega Rdečega križa in ponudijo svojo prostovoljsko pomoč. Prostovoljstvo na šoli koordinira Katarina Hafner Blatnik.

 

OŠ Šmartno pri Litiji

Osnovna šola Šmartno pri Litiji prostovoljstvo organizira na šoli, kjer se prostovoljci_ke vključujejo v oddelke podaljšanega bivanja, se igrajo in mlajšim učencem_kam berejo. Dve prostovoljki sta na šoli organizirali plesni krožek za mlajše učence in jih učili koreografij, pripravljajo pa se tudi na skupni nastop. Pomagajo pri organizaciji Izposojevalnice igrač in tudi pri izmenjevalnici oblačil. Obiskujejo starejše v domu starejših občanov. Na ravni šole so obeležili Mednarodni dan prostovoljstva in na ta dan pripravili čajanko za prostovoljce. Koordinatorka prostovoljstva na šoli je Vlasta Tacer.

 

OŠ Toneta Čufarja

Prostovoljci Osnovne šole Toneta Čufarja sami organizirajo urnike nudenja učne pomoči za učence_ke na šoli, z uporabniki Dnevnega centra aktivnosti za starejše se povezujejo ob branju knjig in izmenjavi izkušenj. Prostovoljci se urijo kot vrstniški mediatorji in za mlajše otroke izvajajo Bralnico pravljic. Prostovoljstvo na šoli koordinira Bojana Polak Mijović.

 

OŠ Vransko Tabor

Osnovna šola Vransko Tabor se je s prostovoljskimi aktivnostmi povezala z lokalnim Rdečim križem in pomagala pri organizaciji zbiralnih akcij oblačil in igrač. Obiskovali so varovance doma za starejše Dom sv. Rafaela, se z njimi pogovarjali in igrali družabne igre. Povezali so se z Medgeneracijskim centrom Vransko in z njimi iskali rešitve za izboljšave lokalne skupnosti. Prostovoljstvo na šoli koordinira Mirjana Kelavić.

 

OŠ Zreče

Prostovoljci_ke na Osnovni šoli Zreče so v šolskem letu 2023/2024 organizirali okraševanje prostorov šole in pripravili Smrečico hvaležnosti. Pripravili so kotiček za pozabljena oblačila in organizirali akcijo pisanja receptov za prijazno šolo. Zbirali so hrano za lokalno zavetišče za živali in pomagali pri akciji zbiranja papirja. Prostovoljstvo na šoli koordinira Manuela Štefane.

 

IMG_3033

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

Prostovoljci iz Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto so obiskovalci in družabniki bolnikom v Splošni bolnišnici Novo mesto. Prostovoljstvo ima zanje mnoge pozitivne učinke, saj pri delu urijo svoje komunikacijske sposobnosti ter krepijo medgeneracijske kompetence. Pripravljajo bralne urice za najmlajše otroke, ki potekajo v sobah bolnikov. Prostovoljstvo na šoli koordinira Gloria Šepec.

 

IMG_3002

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Prostovoljci_ke na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana se lahko vključujejo v različne ustanove. Aktivni so v UKC Ljubljana, zdravstvenih domovih in centrih za mlade, v vrtcih in PGD. Na šoli nudijo tutorstvo in sodelujejo pri aktivnostih Rdečega križa. Prostovoljci, vključeni v medgeneracijske dejavnosti, izvajajo računalniške delavnice in vadbo za starejše osebe. Koordinatorici in mentorici prostovoljcev na šoli sta Nataša Osojnik in Jasmina Istenič.

 

Šolski center Ljubljana Gimnazije Antona Aškerca

Na šolskem centru Ljubljana Gimnazije Antona Aškerca so prostovoljci_ke sodelovali pri izvedbi Mednarodnega inkluzivnega festivala Igraj se z mano - bodi športnik. Za varovance Doma starejših so pripravili in izvedli koncert in pomagali pri organizaciji finala državnega prvenstva v košarki, ki ga organizira Dom Janeza Levca v Ljubljani. Prostovoljstvo na šoli koordinira Urša Žen.

 

Dijaški dom Antona Martina Slomška

Dijaki_nje, prostovoljci_ke iz dijaškega doma Antona Martina Slomška se med šolskim letom povezujejo z vrtcem in osnovno šolo, kjer nudijo dodatno učno pomoč in mlajše otroke animirajo, pripravljajo aktivnosti in tako tudi sami soustvarjajo skupnost. Prostovoljstvo koordinira mentorica dr. Lidija Hamler.

 

Gimnazija Celje – Center

Gimnazija Celje - Center se je odzivala na potrebe v lokalnem okolju in s pomočjo prostovoljcev organizirala dobrodelni koncert in prodajo likovnih del, sredstva pa so namenili občini Luče, prizadeti v poplavah. Prostovoljci so zbirali hrano za pomoč družinam v stiski in hrano za živali. Na šoli prostovoljci_ke izvajajo tutorstvo in obiskujejo varovance v CUDV. Prostovoljstvo na šoli koordinira Marjana Turnšek.

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki