PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Prostovoljstvu prijazne občine 2023

Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin smo naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 42 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobile 4 občine.

Vsem 46 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter jih ponesejo tudi med druge slovenske občine.

 

Občine, ki naziv v letu 2023 pridobivajo prvič:

IMG_8280

Občina Ankaran:

za podporo prostovoljskim organizacijam, upoštevanje stroškov prostovoljcev, sofinanciranje koordinatorke prevoza starejših, medgeneracijsko središče ter spodbujanje družbene angažiranosti med občani.IMG_8254

 

Občina Dravograd:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva v skupnosti, sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami, omogočanje infrastrukturnih pogojev, dodatno točkovanje prostovoljstva na razpisih, izvedbo prostovoljskih akcij in zahvalo prostovoljcem.

IMG_8262

 

Občina Radovljica:

za lepo število organiziranih prostovoljskih aktivnosti v letu 2022, za sofinanciranje prostovoljskih organizacij, zagotavljanje infrastrukturnih pogojev, pomoč pri organizaciji večjih dogodkov in za zavezo občine, da bo v prihodnje še vlagala dodatne napore, sredstva in energijo v razvoj prostovoljstva.

IMG_8272

 

Občina Ruše:

za sofinanciranje prostovoljskih programov in prostovoljskih organizacij, za sodelovanje na nacionalnih dogodkih, za zahvale prostovoljcem, za aktivno udejstvovanje v prostovoljstvu in zgled zaposlenih v občinski upravi, za ustanovitev novega medgeneracijskega in dnevnega centra za starejše, skrb za starejše ter aktivno promocijo prostovoljstva.

IMG_8278

 

Občine, ki so naziv v letu 2023 uspešno potrdile:

IMG_8463

Občina Črna na Koroškem:

za vključevanje prostovoljskih organizacij v strateško načrtovanje razvoja občine in spodbujanje prostovoljstva na raznolikih področjih, za zgled in aktivno vpetost županje in zaposlenih v občinski upravi v številne prostovoljske aktivnosti in prireditve, za ohranjanje kulturne dediščine s pomočjo prostovoljstva, za aktivno in zgledno skrb za starejše ter za zahvalo in inovativno nagrajevanje zaslužnih prostovoljcev.

IMG_8292

 

Občina Črnomelj:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, sofinanciranje dela mentorjev v javnih zavodih s prostovoljskim programom, brezplačno oddajo prostorov prostovoljskim organizacijam, za ureditev novega prostora v Kreativni hiši mladih, spodbujanje prostovoljskega mladinskega dela in podporo medgeneracijskemu povezovanju.

IMG_8302

 

Občina Divača:

za spodbujanje prostovoljskega dela na vseh področjih, vsesplošno podpiranje prostovoljskih organizacij in aktivno udejstvovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, podporo prostovoljskih aktivnosti za naravno in kulturno dediščino ter za skrb za najranljivejše občane.

IMG_8312

 

Občina Domžale:

za financiranje prostovoljskih organizacij, zagotavljanje sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, aktivno sodelovanje pri prostovoljskih akcijah in zahvalo prostovoljcem.

IMG_8327

 

Občina Gornja Radgona:

za omogočanje prevozov starejših ter skrb zanje, za izvedbo javnega natečaja ter podelitev priznanj prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam ter za zagotavljanje brezplačne infrastrukture prostovoljskim organizacijam.

 

Občina Hrastnik:

za omogočanje brezplačne uporabe infrastrukture prostovoljskim organizacijam, sofinanciranje prostovoljskih programov, sodelovanje z organizacijami in javnimi zavodi pri spodbujanju prostovoljstva, sodelovanje v nacionalnih akcijah in zgledno izrekanje zahval prostovoljcem.

IMG_8335

 

Občina Hrpelje-Kozina:

za spodbujanje prostovoljstva v občini, zagotavljanje finančne podpore prostovoljskim organizacijam, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnih prevozov za starejše ter za zahvalo prostovoljcem.

IMG_8344

 

Občina Ivančna Gorica:

za zagotavljanje in povečanje finančnih sredstev za uspešno delovanje prostovoljskih organizacij, za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sožitja v okviru sprejete strategije za mlade, za izvajanje skupnostnih projektov in skrb župana in občinske uprave za promocijo prostovoljstva, za podelitve priznanj in zahval.

IMG_8349

 

Občina Kamnik:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine, podpiranje delovanja dveh dnevnih centrov, namenjenih osebam s težavami v duševnem zdravju in mlajšim invalidnim osebam, veliko skrb za starejše občane, brezdomce in socialno šibkejše, zgledno pripravo razpisov, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih akcijah, posluh za begunce, ki so prispeli iz Ukrajine, ter za zahvalo prostovoljcem ob številnih priložnostih.

IMG_8351

 

 

Občina Kanal ob Soči:

za podporo delovanju prostovoljskih organizacij, promocijo prostovoljstva in za spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju.

IMG_8360

Občina Kočevje:

za krepitev prostovoljskih organizacij, možnost uporabe prostorov, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, omogočanje brezplačnih prevozov in drugih projektov za starejše, spodbudo lokalnim gostincem pri zagotavljanju brezplačne prehrane za prostovoljce, gradnjo vizije razvoja prostovoljstva v občini, vpetost občinske uprave in župana v prostovoljstvo na vseh ravneh, ki o prostovoljstvu ozaveščajo občanke in občane in se tudi sami angažirajo v nacionalnih in lokalnih prostovoljskih aktivnostih, ter za izrekanje zahval in priznanj.

IMG_8367

Občina Laško:

za aktivno spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju, prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, zagotavljanje sredstev in prostorov za delovanje prostovoljskih organizacij, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih aktivnostih, spodbujanje medgeneracijskih aktivnosti, ter za zgledno udejstvovanje zaposlenih na občinski upravi v prostovoljstvu.

IMG_8371

 

Občina Logatec:

za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo, za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, za podpiranje prostovoljstva mladih in omogočanje dela prostovoljskim organizacijam v prostorih občine.

IMG_8382

 

 

Občina Markovci:

za podporo delovanju prostovoljskih organizacij in spodbujanje razvoja prostovoljstva, prevoze starostnikov in pomoč pri promociji prostovoljskih programov.

 

Občina Medvode:

za izvedbo prostovoljskih dogodkov in aktiven pristop občine in župana k promociji prostovoljstva, prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in prostovoljcev pri razvoju občine, sistemsko podporo delovanju prostovoljskih organizacij in zgledno umeščanje prostovoljstva v strategije razvoja na različnih področjih.

IMG_8390

 

Mestna občina Celje:

za spodbujanje prostovoljstva, tudi med mladimi, sofinanciranje programov prostovoljskih organizacij in dela mentorjev prostovoljcev, Festival prostovoljstva in druge prostovoljske akcije ter zahvalo prostovoljcem v okviru razpisa Naj prostovoljec.

IMG_8395

 

Mestna občina Koper:

za prepoznavo pomena prostovoljstva v lokalni skupnosti, umestitev prostovoljstva v strateške dokumente, sofinanciranje projektov raznolikih prostovoljskih organizacij, izvedbo natečaja Naj prostovoljec in podporo Prostovoljski pisarni.

 

Mestna občina Kranj:

za vključitev prostovoljskega dela v svoje strategije, podporo številnim in raznolikim prostovoljskim organizacijam, pomoč in podporo pri promociji prostovoljskih programov in sodelovanje župana in mestne uprave na lokalnih in nacionalnih prostovoljskih akcijah, zgledno pripravo javnih razpisov, ki med nevladnimi organizacijami spodbujajo prostovoljstvo in upoštevajo prostovoljsko delo kot lastni vložek prostovoljskih organizacij, sofinanciranje dela mentorjev v javnih zavodih, javne zahvale župana prostovoljcem ob različnih priložnostih in vizijo razvoja solidarne skupnosti, kjer prostovoljstvo zavzema pomembno mesto.

IMG_8404

 

Mestna občina Krško:

za zgledne primere razpisov z upoštevanjem prostovoljskega dela in stroškov organiziranega prostovoljstva, financiranje mentorjev prostovoljcev, sodelovanje predstavnikov občine na prostovoljskih dogodkih, vključevanje prostovoljskih organizacij v skupne regijske projekte, promocijo prostovoljskih aktivnosti med občani, zagotavljanje prostorov za delovanje organizacij in podelitve priznanj zaslužnim prostovoljcem.

IMG_8409

Mestna občina Murska Sobota:

za stalno podporo razvoju prostovoljstva in prostovoljskih organizacij na vseh nivojih delovanj, aktivno kontinuirano sodelovanje pri nacionalnih prostovoljskih akcijah in izvedbo tradicionalne prireditve Naj prostovoljec.

IMG_8416

 

Mestna občina Nova Gorica:

za podporo delu prostovoljskih organizacij, priznavanje prostovoljskega dela kot lastnega deleža sofinanciranja projektov, sodelovanje pri nacionalnih prostovoljskih akcijah, promocijo prostovoljskih programov in zahvalo prostovoljcem.

IMG_8418

 

Mestna občina Slovenj Gradec:

za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja, podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje prostorskih pogojev, dodatno točkovanje prostovoljskega dela v javnih razpisih, aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, brezplačne prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi.

 

Mestna občina Velenje:

za vsestransko spodbujanje prostovoljstva in dobro podporo prostovoljskim organizacijam ter razvoju prostovoljstva pri mladih, zaposlovanje mentorjev prostovoljcev, podporo stalnim projektom, ki lajšajo stiske socialno ogroženim, brezplačne prevoze starejših in gibalno oviranih, organizacijo številnih prostovoljskih prireditev, vključno s tradicionalno podelitvijo nazivov naj prostovoljec ter naj prostovoljska organizacija.

IMG_8424

 

Občina Miren Kostanjevica:

za sofinanciranje prostovoljskih organizacij in zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje, pomoč pri izvajanju in promociji nacionalnih in lokalnih prostovoljskih aktivnosti, zahvalo prostovoljcem in organizacijam ter za promocijo prostovoljstva mladim.

 

 

Občina Mislinja:

za podporo prostovoljskim organizacijam, brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane, projekt razdeljevanja hrane in zahvalo prostovoljcem.

IMG_8444

 

Občina Dobrova-Polhov Gradec:

za ustvarjanje spodbudnih pogojev za delo prostovoljskih organizacij, vrednotenje prostovoljskega dela in z njim povezanih stroškov na javnih razpisih občine, umeščanje prostovoljstva v strategije ter za vizijo razvoja prostovoljstva v občini.

IMG_8322

 

Občina Lovrenc na Pohorju:

za sofinanciranje programov prostovoljstva in dela mentorjev, pomoč pri organiziranju in promoviranju nacionalnih in lokalnih prostovoljskih akcij in projektov, prevoze starejših, zahvalo prostovoljcem ter sodelovanje občinske uprave na prostovoljskih akcijah.

 

Občina Sevnica:

za vključevanja prostovoljstva v strategije, zagotavljanje financiranja in možnost brezplačne rabe prostora za prostovoljske organizacije na različnih področjih delovanja, sodelovanje v večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, podporo društvom pri izvedbi dobrodelnih in drugih prireditev, zahvalo prostovoljcem ob številnih priložnostih in prevoze starejših.

IMG_8446

 

Občina Postojna:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in prostovoljcev za razvoj občine in življenja v njej, infrastrukturno in finančno podporo prostovoljskim organizacijam, izvedbo javnih natečajev za prostovoljce in prostovoljske organizacije ter za letne podelitve nagrad mladim prostovoljcem.

IMG_8435

 

Občina Prebold:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, zagotavljanje dodatnih sredstev prostovoljskim organizacijam, pomoč pri promociji, spodbujanje medgeneracijskega prostovoljstva in sodelovanje občinskih oblasti v prostovoljskih aktivnostih.

IMG_8437

 

Občina Radlje ob Dravi:

za vključitev prostovoljstva v strategije, prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine, podpiranje prostovoljskih organizacij, aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnega prevoza starejših in širjenje projekta Prostofer, uvedbo novega projekta Donirana hrana, ustvarjanje prostovoljskih priložnosti za mlade ter za aktivno promocijo in širjenje prostovoljstva.

IMG_8442

 

Občina Ravne na Koroškem:

za finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom in dodatno točkovanje prostovoljstva v razpisih, prevoze starejših in invalidnih oseb, potujočo razdeljevalnico hrane, zahvalo prostovoljcem, spodbujanje mladih za medgeneracijsko sodelovanje v projektu Mladi za starejše, vključevanje prostovoljstva v številne občinske strategije in vizijo razvoja prostovoljstva. 

 

Občina Ribnica:

za sodelovanje pri nacionalnih prostovoljskih akcijah, spodbujanje razvoja prostovoljstva in promocijo, omogočanje brezplačnih prevozov za starejše, vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljstvo in za zahvalo prostovoljcem.

 

Občina Sežana:

za vključitev prostovoljstva v strategije razvoja občine, podpiranje prostovoljskih organizacij, dodatno točkovanje prostovoljskega dela na javnih razpisih, sofinanciranje prostovoljstva, zagotavljanje infrastrukture, posluh na področju duševnega zdravja, podpiranje mladih prostovoljcev, sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, ter za vključevanje zaposlenih na občini v prostovoljstvo.

 

Občina Slovenske Konjice:

za pomoč organizacijam pri izvajanju prostovoljskih aktivnosti, finančno pomoč in možnost koriščenja občinskih prostorov, krepitev prostovoljstva med mladimi, posluh do želj in potreb občanov, ter za promocijo prostovoljstva in podporo pri izvajanju prostovoljskih projektov, kot so Prostofer, Žinkana in Dan zemlje.

 

Občina Škofja Loka:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov z upoštevanjem prostovoljskega dela kot lastnega vložka, sofinanciranje stroškov in izobraževanj prostovoljcev in mentorjev, uvedbo prevozov na klic za starejše in izobraževanje voznikov prostovoljcev, javno objavljene prostovoljske akcije in zahvalo prostovoljcem, ter za izvajanje številnih prostovoljskih projektov na področju mladine, kulture, zdravja in športa.

 

Občina Štore:

za spodbujanje prostovoljstva, podporo prostovoljskim organizacijam, udejstvovanje zaposlenih v prostovoljskih aktivnostih, pomoč pri promociji, sodelovanje pri nacionalnih akcijah ter izrekanje zahval zaslužnim prostovoljcem in društvom. 

 

Občina Trbovlje:

za uspešno povezovanje lokalnih prostovoljskih organizacij in občanov, oddajo občinskih prostorov prostovoljskim organizacijam, sofinanciranje dela mentorjev prostovoljcev, dodatno točkovanje organizacij, ki so vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij, aktivno sodelovanje pri nacionalnih in lokalnih prostovoljskih akcijah, prevoze starejših, ter za izrekanje javnih zahval in pohval prostovoljskim organizacijam, projektom in prostovoljcem.

 

Občina Tržič:

za sofinanciranje prostovoljskih organizacij, zagotavljanje sredstev za delo mentorjev prostovoljcev ter podporo prostovoljskim organizacijam, predvsem na področju športa, zaščite in reševanja, ter za zahvale prostovoljcem.

 

Občina Velika Polana:

za podporo delovanju prostovoljskih organizacij in aktivno promocijo njihovega dela med občani, zahvalo prostovoljcem, prepoznavanje vrednosti prostovoljstva za razvoj občine, sodelovanje v nacionalnih akcijah ter za zgled in sodelovanje zaposlenih v prostovoljstvu.

 

Občina Vodice:

za zagotavljanje podpornega okolja za razvoj prostovoljstva v občini, med drugimi s sofinanciranjem delovanja društev, spodbujanje sodelovanja lokalne skupnosti s prostovoljci in za zahvalo prostovoljcem.

 

Občina Žalec:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, zaposlovanje mentorjev prostovoljcev, možnost brezplačne uporabe prostorov, promocijo prostovoljstva med mladimi, spodbujanje medgeneracijskega prostovoljstva ter za sodelovanje pri nacionalnih akcijah promocije prostovoljstva.

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki