Print header

Forum o prostovoljstvu v bolnišnicah 2013

Forum o prostovoljstvu v bolnišnicah je v sodelovanju z MO Maribor potekal 15. 11. 2013 v v Mariboru. Namenjen je bil spodbujanju in razvoju prostovoljstva v slovenskih bolnišnicah, predstavitvam uspešnih primerov prostovoljskih aktivnosti v zdravstvu, informiranju in ozaveščanju vodstvenih struktur v bolnišnicah o priložnostih, ki jih prinaša organizirano prostovoljstvo, podpori mentorjem in koordinatorjem prostovoljcev v bolnišnicah ter ozaveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva na tem področju.

K sodelovanju smo v pripravah foruma povabili prostovoljce in strokovne sodelavce bolnišnic, ki imajo organizirano prostovoljstvo, ter nevladne organizacije in strokovnjake na tem področju. Program foruma smo tako ustvarili skupaj z njimi, na dogodku samem pa so kot nosilci posameznih tem sodelovali:

  • Zdenka Tičar, Ministrstvo RS za zdravje,
  • Nevenka Alja Gerl, Slovenska filantropija,
  • Primož Jamšek, Slovenska filantropija,
  • Tatjana Samec, prostovoljka na Onkološkem inštitutu,
  • Slavica Ravnik, prof. soc. ped. in spec. psihoterapije,
  • Carolyn Roe in Niamh Moore, koordinatorici prostovoljcevv Our Lady Hospice & Care Services v Dublinu na Irskem,
  • Mira Iskrač, Sonja Vrabl, Natalija Bračko, Irena Podjed, Društvo Hospic,
  • Društvo študentov medicine Maribor - Tadej Jalšovec in Suzana Bračič

Na forumu se je skupaj z dr. Andrejem Fištravcem, županom MO Maribor, zbralo 62 udeležencev.

Tematsko sklopi:

Stanje prostovoljstva v bolnišnicah v Sloveniji danes

Priložnostiza razvoj prostovoljstva v bolnišnicah

Pomisleki in ovire pri razvoju prostovoljstva v bolnišnicah

Prostovoljstvo v Our Lady hospice & care services, Dublin, Irska

Pravna podlaga za vzpostavitev prostovoljstva v bolnišnici

Prostovoljstvo Društva študentov medicine Maribor in možnosti za razvoj prostovoljstva v bolnišnicah med mladimi

Prostovoljstvo v negovalnih bolnišnicah in pri delu z umirajočimi

Povzetki foruma:

-        Prostovoljstvo v bolnišnicah je v največji meri odvisno od navdušenja posameznikov oz. posameznic, zaposlenih v bolnišnicah, ki jim uspe prepričati vodstva bolnišnic za začetek organiziranega prostovoljstva.

-        Vodstva bolnišnic večinoma malo poznajo prostovoljstvo in ne prepoznavajo priložnosti, ki jih prinaša prostovoljstvo v delovanje bolnišnice. Pomisleki se porajajo ob opredeljevanju vloge prostovoljcev v bolnišnici, ob ločevanju med delom zaposlenih in prostovoljcev, ob zagotavljanju koordinatorstva, usposabljanj, ob formalnih okvirih, kot so potreba po sprejemu prostovoljskega programa ali pravilnika, podpisovanje dogovorov s prostovoljci, zavarovanje itd.

-        Trajnost prostovoljstva v bolnišnicah je odvisna večinoma od kadrovske podpore v bolnišnicah. Praksa kaže, da so upokojitve koordinatorjev prostovoljstva, spremembe njihovih delovnih nalog ali zaposlitve v drugih zavodih ponekod imele za posledico popolno prenehanje organiziranega prostovoljstva v bolnišnicah, drugod pa so povzročile velik osip prostovoljcev. Zaposleni v bolnišnicah, ki opravljajo delo koordinatorjev prostovoljstva, imajo praviloma velik obseg drugih delovnih nalog, kar pomeni, da imajo za ukvarjanje s prostovoljci na voljo malo časa.

-        Sistemske podpore za razvoj prostovoljstva v bolnišnicah še ni, bila pa bi nadvse dobrodošla.

-        Slovenska filantropija kot organizatorica foruma se zavezuje, da bo zato navezala dialog z Ministrstvom za zdravje in poskušala najti način za vzpostavitev podlag, ki bi bolnišnicam omogočile lažjo odločitev za uvedbo prostovoljstva ter jim dale pri tem potrebno podporo. Ključno je usposabljanje koordinatorjev prostovoljstva v bolnišnicah in zagotavljanje financiranja njihovega dela.

-        Slovenska filantropija ponuja vodstvom bolnišnic pomoč pri pripravi programa prostovoljstva in drugih potrebnih dokumentov za začetek kakovostnega organiziranega prostovoljstva. Poleg tega ponuja usposabljanja prostovoljcev in mentorjev oziroma koordinatorjev prostovoljstva. Gradiva foruma bo uredila v tematsko številko elektronskega zbornika Odprta cona o prostovoljstvu v bolnišnicah.

-        Vse nevladne organizacije, ki skrbijo za prostovoljstvo v bolnišnicah, pri delu z ljudmi z zdravstvenimi težavami in z umirajočimi, opravljajo dragoceno delo. Prostovoljci so v sistemu zdravstva tisti, ki si lahko vzamejo čas za pacienta v stiski, pogosto pa tudi za svojce. V Sloveniji je interes za prostovoljsko delo v bolnišnicah velik in prizadevali si bomo, da bi ta človeški potencial dobil priložnost za usposabljanje za to delo, pa tudi za aktivno prostovoljsko delovanje v čim večjem številu slovenskih bolnišnic.

 

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se

Slovenska filantropija FIHO
mddsz MJU
Euskladi.si Creatim Ržišnik Perc
Dostavljalec
Copyright © 2021 Slovenska filantropija, vse pravice pridržane | Politika varovanja zasebnosti | PiškotkiProdukcija: Creatim