Print header

Junaki našega časa 2019

INTENZIVNO USPOSABLJANJE ZA PEDAGOŠKE DELAVCE: PROSTOVOLJSTVO OTROK IN MLADIH ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SOLIDARNE DRUŽBE

Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so vabljeni k sodelovanju na natečaju Junaki našega časa.

Razpis za šolsko leto 2018/19.

Prijavnica za šolsko leto 2018/19.

Potrditev naziva za šolsko leto 2018/2019. 

O NATEČAJU

• Slovenska filantropija poziva k sodelovanju na natečaju za podelitev nazivov JUNAKI NAŠEGA ČASA.

• Natečaj je namenjen razvoju prostovoljstva otrok in mladih na šolah in v dijaških domovih.

• Na natečaju lahko sodelujejo skupine učencev – prostovoljcev, oddelki, razredi, skupine oddelkov ali razredov, posamezne triade osnovnih šol ali osnovne in srednje šole oziroma dijaški domovi v celoti.

• Prijavitelj je lahko samo šola oz. dijaški dom.

• Natečaj bo v šolskem letu 2018/19 potekal petič.

• Šole oz. dijaški domovi, ki se v tem šolskem letu na natečaj prijavljajo prvič, pošljejo izpolnjeno prijavnico za prvo prijavo z vsemi prilogami.

• Šole oz. dijaški domovi, ki so naziv že prejele, ga lahko v tem šolskem letu potrdijo – pošljejo izpolnjeno prijavnico za potrditev naziva s prilogami.

• V prijavi šola upošteva vse prostovoljsko delo učencev, opravljeno v tem šolskem letu do oddaje na razpis. Kot učence – prostovoljce, ki kandidirajo za naziv, pa na seznam uvrsti samo tiste, ki bodo do oddaje prijave opravili vsak vsaj 24 ur prostovoljskega dela.


CILJI NATEČAJA »JUNAKI NAŠEGA ČASA«

• Krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih,
• aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti,
• promocija prostovoljstva med otroki in mladimi,
• spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih,
• senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se