Print header

Analiza evalvacijskih vprašalnikov 2019

Na Slovenski filantropiji smo hvaležni za povratne informacije, ki smo jih od vas dobili na podlagi evalvacijskega vprašalnika, poslanega članicam Slovenske mreže prostovoljskih organizacij januarja 2020.  

Odgovori članic mreže nam pomagajo pri razmisleku o našem delu, pri izboljšavi naših storitev za organizacije in pri snovanju novih aktivnosti. Redno preverjanje zadovoljstva organizacij, včlanjenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, z informacijami in različnimi vrstami podpore, je ključnega pomena za kakovostno delo in razvoj na področju prostovoljstva. Predlogi izboljšav pa nam služijo kot izhodišče pri načrtovanju nadaljnjega razvoja storitev koordinatorice mreže.

Analiza.pdf

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se