Print header

Analiza evalvacijskih vprašalnikov za leto 2018

Na Slovenski filantropiji smo hvaležni za povratne informacije, ki smo jih od vas dobili na podlagi evalvacijskega vprašalnika, poslanega članicam Slovenske mreže prostovoljskih organizacij januarja 2019.  

Odgovori članic mreže nam pomagajo pri razmisleku o našem delu, pri izboljšavi naših storitev za organizacije in pri snovanju novih aktivnosti. Redno preverjanje zadovoljstva organizacij, včlanjenih v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, z informacijami in različnimi vrstami podpore, je ključnega pomena za kakovostno delo in razvoj na področju prostovoljstva.

V samostojnih zapisih organizacij v zaključnem delu vprašalnika razberemo visoko stopnjo zadovoljstva s storitvami Slovenske filantropije, koordinatorice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Seveda potrebe in pričakovanja organizacij v mreži, ki se hitro širi, zahtevajo po eni strani vse večji obseg rednega informiranja in svetovanja ter mentorske podpore pri urejanju prostovoljstva, na drugi strani pa usmerjanje v vse bolj specifična področja prostovoljstva na različnih vsebinskih področjih.

Predloge izboljšav, ki ste jih zapisale članice mreže v evalvacijskem vprašalniku, bomo obravnavali kot izhodišča pri načrtovanju nadaljnjega razvoja storitev koordinatorice mreže.

Več lahko preberete v Analizi evalvacijskih vprašalnikov za leto 2018.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se