Print header

Spreminjajmo Ravne

Datum začetka: 28.3.2015
Datum konca: 28.3.2015

VSESLOVENSKA AKCIJA - DAN ZA SPREMEMBE

»SPREMINJAJMO RAVNE«

Občina Ravne na Koroškem se bo letos prvič pridružila vseslovenski akciji »Dan za spremembe«, ki ga že šesto leto zapored organizira Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva. V letošnjem letu bo ta akcija potekala

v soboto, 28. marca 2015.

Z Dnevom za spremembe želimo ljudi spomniti na pomembno vrednoto - SOLIDARNOST, ki zaradi hitrega načina življenja vedno bolj izginja iz našega vsakdana. Zato skupaj z vsemi, ki bodo v vseslovenski akciji sodelovali, nagovarjamo tudi občane Občine Ravne na Koroškem, da stopite iz ustaljenih smernic, zavihate rokave in za en dan postanete prostovoljci.

Občina Ravne na Koroškem je v letu 2014 prejela naziv »prostovoljstvu prijazno mesto«, zato smo še bolj prepričani, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi in da lahko na tem področju SKUPAJ naredimo še več. V vseslovenski prostovoljski akciji »Dan za spremembe« bomo pokazali, da s prostovoljstvom lahko spreminjamo sebe, druge in naše okolje.

V soboto, 28. marca 2015, bomo torej skupaj s prostovoljci širili solidarnost!

Upamo, da se nam boste pri cilju povezovanja ljudi v lokalni skupnosti in aktiviranju posameznikov pridružili tudi vi, saj smo lahko le tako, da stopimo skupaj, dovolj močni, da v enem dnevu resnično naredimo vidne spremembe.

V okviru »Dneva za spremembe« bo organiziranih več različnih akcij, v katere se lahko vključite:

Občinska čistilna akcija

Akcija bo potekala od 8. do 13. ure na lokacijah, ki bodo določene v roku enega tedna pred dnevom za spremembe. Javnost bo o prijavah in zbirališčih pravočasno obveščena. Vsi zainteresirani se lahko že sedaj obrnete na predsednike krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti.

Izmenjava rabljenih predmetov, oblačil in drugih koristnih pripomočkov ter licitacija

LICITACIJA bo potekala v trgu mesta Ravne (pred Koroškim medgeneracijskim centrom – bivšim Magistratom in začetkom Partizanske ulice), in sicer od 12. do 14. ure. Izkupiček sredstev, pridobljenih z licitacijo, bomo namenili socialno ogroženim družinam.

IZMENJAVA MANJŠIH RABLJENIH PREDMETOV, OBLAČIL IN DRUGIH KORISTNIH PRIPOMOČKOV – »PRINESI – VZEMI« bo potekala v trgu mesta Ravne (pred Koroškim medgeneracijskim centrom – bivšim Magistratom in začetkom Partizanske ulice), in sicer od 12. do 14. ure. Občani bodo lahko prinesli predmete, ki jih ne potrebujejo več, so pa še primerni za uporabo, in jih zamenjali za druge uporabne predmete.

Pogostitev na ulici s kulturnim programom Koroškega medgeneracijskega centra

Pogostitev na ulici s kulturnim programom bo potekala od 12. do 14. ure v trgu mesta Ravne (pred Koroškim medgeneracijskim centrom – bivšim Magistratom).

Pomoč starejšim občanom pri hišnih opravilih in okolici ter druženje s strani dijakov

Program »mladi za starejše«, ki ga občina, šolski center in društvo upokojencev izvajajo že štiri šolska leta in poteka v obliki obiskov dijakov na domu starejših občanov enkrat tedensko, bo prostovoljno izveden tudi na dan 28.3. 2015. Dijaki – prostovoljci bodo na ta dan obiskali starejše ter jih pospremili do Koroškega medgeneracijskega centra na skupno medgeneracijsko druženje.

S to skupno akcijo želimo spodbuditi zavest pri vsakemu od nas, da s prostovoljnim delom lahko obogati sebe in hkrati naredi veliko koristnega tudi za lokalno skupnost, okolje in soljudi. 

Zaščitni znak dneva za spremembe je RIBICA, ki se ne prepušča toku in aktivno prispeva k spremembam, tako kot vsi, ki boste sodelovali pri teh akcijah v letošnjem dnevu za spremembe. Zato boste vsi sodelujoči prejeli RUMENO RIBICO, ki si jo boste namestili na majico.

Za več informacij o tem, kako sodelovati v akciji Dan za spremembe, pokličite na številko 02 82 16 022 ali nam pišite na elektronski naslov darja.cepin@ravne.si.

V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!

Občina Ravne na Koroškem
                                                                              župan dr. Tomaž ROŽEN

Nazaj | Arhiv

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se