Print header

Konferenca Izberem nenasilje in sem svoboden

Datum začetka: 17.5.2012
Datum konca: 18.5.2012

Konferenca
»Izberem nenasilje in sem svoboden.
Pomen in možnosti za preventivo nasilja v predšolskih in šolskih okoljih.«
Kranjska Gora, 17. in 18. maj 2012

ČETRTEK, 17.5.
09.00–10.00 Registracija udeležencev

10.00–10.30 Otvoritev konference
Gojmir Lešnjak Gojc, Mojca Škrinjar, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Božena Bratuž, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, Mateja Štirn, ISA institut

10.30–11.30 Plenarno predavanje: »Krepimo družine za preprečevanje zlorabe otrok in za spodbujanje boljših možnosti za otroke in družine.«
Teresa Rafael, mag. socialnega dela, izvršna direktorica »National Alliance of Children's Trust and Prevention Funds«, ZDA

11.30–12.00 Odmor

12.00–13.00 Plenarno predavanje: »Socializacija otrok kot ključni dejavnik v preprečevanju nasilja.«
Dr. Vesna Godina, kulturna antropologinja, visokošolska učiteljica na Fakulteti za družbene vede, vodja Centra za antropološke raziskave na FDV

13.00–13.30 Čas za vprašanja in zaključek dopoldanskega dela

13.30–14.45 Odmor za kosilo

14.45–15.00 Kratek uvod v popoldanski program
Gojmir Lešnjak Gojc

15.00–16.15 Predstavitev dobrih praks
­ Program »Izberem nenasilje.« (Katjuša Popović, Društvo Ključ)
­ Iniciativa »Krepimo družine.« (Alenka Velušček, Vrtec Tolmin)
­ Program »Prostovoljstvo – krepitev vrednot nenasilja.« (Nevenka Alja Gerl, Slovenska filantropija)
­ CAP program »Za preventivo zlorabe otrok.« (Kiti Cegnar Vitez, Osnovna šola Dušana Bordona Koper)
­ CAP program »Brez nasilja nad vrstniki.« (Marica Dobnik Žerjav, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika)

16.15–16.30 Odmor

16.30–18.00 Okrogla miza »Uporaba ali zloraba moči? Zgrešene predstave in dejstva.«
Dr. Vesna Godina, kulturna antropologinja z gosti Katjo Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo, doc. dr. Majo Rus Makovec, psihiatrinjo in družinsko terapevtko, mag. Acom Prosnikom, kliničnim psihologom, prof. dr. Petrom Umekom, profesorjem kriminalistične psihologije in Barbaro Jenkole Žigante, okrožno državno tožilko

20.30–23.00 Z glasbeniki za krepitev vrednot nenasilja

PETEK, 18.5.
8.00–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.15 Skupnostna kavarna: »Partnersko sodelovanje za krepitev družin in skupnosti.«
Teresa Rafael, mag. socialnega dela, Ivana Leskovar in Karmen Zaletel, Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Mateja Štirn, ISA institut.

10.15–10.30 Odmor

10.30–12.00 Izmenjajmo izkušnje – delavnice
­ »CAP program za preventivo zlorabe otrok v Sloveniji in na Hrvaškem.«
(Ružica Petrovič, ISA institut in Gorana Hitrec, direktorica CAP programa za preventivo zlorabe otrok za Hrvaško, z gosti – strokovnimi delavci iz osnovnih šol in Zavoda za usposabljanje Janez Levec)
­ »Preventiva spolnega nasilja od vrtca do srednje šole.«
(Mateja Štirn, ISA institut, Katjuša Popović, Društvo Ključ, z gosti: psihologinjo Majdo Mramor in s strokovnimi delavci iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol)
­ »Preventiva vrstniškega nasilja od vrtca do srednje šole.«
(Dora Lešnik Mugnaioni, predavateljica v Šoli za ravnatelje in članica Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, z gosti – strokovnimi delavci iz osnovnih in srednjih šol ter Fakultete za družbene vede)
­ »Preventivna moč prostovoljstva.«
(Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije in Primož Jamšek, vodja programa Prostovoljstvo na Slovenski filantropiji, z gosti – strokovnimi delavci iz vzgojno-izobraževalnih zavodov)
­ »Krepimo družine – v partnerstvu s starši in skupnostjo.«
(Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, z gosti: Tereso Rafael in s strokovnimi delavkami iz vrtcev in Pedagoškega inštituta)

12.00–12.30 Odmor

12.30–13.15 Plenarno predavanje: »Mediji – lovci na pompozne novice ali zavezniki žrtev zlorabe?«
Betka Šuhel Mikolič, svetovalka za odnose z javnostmi

13.30–15.00 Okrogla miza »Pomen in možnosti za preventivo nasilja v šolskih in predšolskih okoljih in širše.«
Alenka Kovšca, prof. soc. pedagogike, direktorica Centra šolskih in obšolskih dejavnosti z gosti: Natašo Pirc Musar, informacijsko pooblaščenko, Brigito Urh iz Urada varuha človekovih pravic, Nežo Miklič, kriminalistko, Suzano Antič, ravnateljico Vrtca Trnovo in Bojanom Lampretom, ravnateljem Šolskega centra Ptuj

15.00–15.15 Zaključek

Nazaj | Arhiv

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se