Print header

Blokupacija MDDSZ

Objavil: Agencija IN
Datum začetka: 27.6.2012
Datum konca: 30.6.2012


POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM ZA SODELOVANJE NA AKCIJI »BLOKUPIRAJMO MDDSZ«

Varčevalni ukrepi, ki jih je pred kratkim sprejela vlada, poglabljajo ozračje strahu, negotovosti in brezperspektivnosti znotraj skupnosti ter hromijo procese solidarnosti in ustvarjajo nevzdržne socialne situacije. Storitve in programi, ki se izvajajo na področju socialnega varstva in s katerimi naj bi bila zagotovljena temeljna socialna varnost, hkrati zahtevajo tudi osnovne pogoje za kvalitetno, strokovno in intenzivno delo z osebami v socialnih stiskah: pomanjkanje finančnih sredstev (slednja so se z varčevalnimi ukrepi, ki so sredstva, namenjena nevladnim organizacijam skrčili za 34%, še zmanjšala) in njihova neurejenost, nestabilnost in diskontinuiteta, odvisnost od projektnega dela, potiskajo delo z ljudmi v birokratizacijo, provizorične rešitve in nenehno izgorevanje izvajalcev programov, ki so vedno nekje vmes med držo spoštljivih in odgovornih zaveznikov našim uporabnikov in zunaj postavljenimi omejitvami prekernih pogojev dela. Metode dela, tehnike in koncepti dela z ljudmi, so nam znani, le uporabljati jih ne moremo, saj smo prisiljeni v nenehen boj za preživetje in obstoj znotraj sistema socialnega varstva. Namesto, da bi lahko razvijali programe, ki bodo krepili moč naših uporabnikov in jih osvobajali na neodvisno življenje znotraj skupnosti, se moramo zadovoljiti z vlogami blažilcev simptomov izkoriščevalskega stanja duha finančnega kapitalizma.

Pristojne institucije, kot je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), ki naj bi varovale in zagotavljale varne pogoje za profesionalno, kvalitetno in etično delo z ljudmi, ki bi prav njih postavljale na prvo mesto in skupaj z njimi odpirala, širila in nadgrajevala polje skupnosti, znotraj katerih bi bilo možno samoorganiziranje in iskanje lastnih odgovorov na izpostavljene socialne stiske, se namesto tega raje zapirajo pred ljudmi, pred svojimi uporabniki (tj. izvajalci programov socialnega varstva), se ograjujejo z birokracijo, normami, standardi in formalizmi ter so povsem izgubili človeško držo. Pričujoče razmišljanje nas je pripeljalo do snovanja dni akcij »Blokupirajmo MDDSZ«, ki se bodo odvili med 27. in 30.6. pred MDDSZ. Z akcijami želimo opozoriti na problematiko ureditve socialnega varstva, nasprotovati varčevalnim ukrepom ter jim postavljati alternativo novih socialnih pravic, ki jih bomo znotraj delavnic, skupščin in drugih praks direktne demokracije prakticirali pred MDDSZ. Delavnice, ki se bodo odvile na področju socialnega varstva, so naslednje:

  • Nove socialne pravice na področju duševnega zdravja v skupnosti
  • Hitra ocena potreb in storitev
  • Krepitev skupnosti v socialnem varstvu

Menimo, da je povezovanje alternativa odtujevanju, ki ga proizvajajo varčevalni ukrepi, predvsem pa je nujno za vzpostavljanje novih, temeljnih, vključujočih in v skupnostih temelječih socialnih pravic. Zato želimo ustaljeno aktivistično mrežo razširiti z vključevanjem vseh udeleženih v realnost socialnega varstva: uporabnike, strokovne delavce, nevladne organizacije, javne službe, saj menimo, da lahko skozi skupno razmišljanje definiramo temeljne potrebe in rešitve zanje.

Pridružite se lahko kot sodelujoči na delavnicah in s svojim znanjem prispevate k diskusiji, ali pa pripravite svoje vsebine, s katerimi bi želeli napolniti dogajanje pred MDDSZ in s svojimi izraznimi sredstvi prispevali k oblikovanju zahtev po novih socialnih pravicah.

Vabimo vas, da se s svojim znanjem in izkušnjami iz prakse in z vašimi uporabniki pridružite akcijam, delavnicam in da skupaj snujemo boljše pogoje socialne varnosti za vse!

Kontakt za morebitno sodelovanje ali dodatne informacije o dogajanju:

Neja Žerjav: 040 661 667, mail: neja.zerjav@gmail.com

Asja Hrvatin: 040 243 431, mail: lovely.asja@gmail.com

Nazaj | Arhiv

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se