Print header

Podelili smo nazive Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi in Naj prostovoljstvu prijazno podjetje

09.12.2013

V četrtek, 5. decembra, ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, smo na 9. Slovenskem kongresu prostovoljstva v Murski Soboti podelili nazive Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi in Naj prostovoljstvu prijazno podjetje.
Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi je pripadnik Slovenske vojske Matej Markovič iz Ljubljane, Naj prostovoljstvu prijazno podjetje za leto 2012 pa je podjetje Si.mobil.

Matej Markovič, pripadnik Slovenske vojske, je po vseh kriterijih dosegel najbolj prepričljive rezultate. Na humanitarnem področju je izjemno dejaven že dobra štiri leta. Njegovi rezultati dela so trajnostno naravnani in prostovoljec je aktiven na številnih področjih: ustanovil je humanitarno društvo »Vztrajaj – Never give up«, s katerim nudi pomoč socialno ogroženim in drugim ljudem v stiski. Društvo ima danes že preko 4000 podpornikov in letno operira s 70 tonami pokrovčkov za potrebe hendikepiranih otrok. Gospod Markovič sodeluje pri številnih akcijah humanitarne organizacije Anina zvezdica, Rdečega križa, Karitasa, poleg tega je organizator tradicionalnega humanitarnega teka »10 krogov za 10 nasmehov«, s pomočjo katerega vsako leto zberejo do 20.000 EUR za ogrožene družine v Sloveniji, in številnih drugih dobrodelnih akcij. Kot veliko zaslugo se prostovoljcu šteje dejstvo, da s svojimi dejanji širi in vzpodbuja prostovoljstvo v javni upravi, saj se tovrstnih akcij udeležujejo številni pripadniki Slovenske vojske in širše.

V letu 2012 se je prostovoljskih korporativnih akcij, ki jih je organiziralo podjetje Si.mobil, udeležilo 45% vseh zaposlenih, ki so skupaj opravili 1486 prostovoljskih ur. Zaposleni v podjetju Simobil so se v preteklem letu odzvali na naravne katastrofe in pomagali mnogim ljudem v stiski. Komisija je kot prednost posebej izpostavila dejstvo, da podjetje spodbuja prostovoljstvo tudi izven delovnega okolja (v nevladnih prostovoljskih organizacijah) in jih usmerja na Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij (www.prostovoljstvo.org). Prostovoljstvo sistematično vključuje v vse segmente strategije podjetja in prostovoljstvo jasno loči od dobrodelnosti. Prostovoljske dejavnosti v podjetju niso vezane samo na določen čas oziroma določeno širšo akcijo, temveč se podjetje odziva na aktualne potrebe okolja oz. na predloge zaposlenih/prostovoljcev. Iz predložene kandidature izhaja, da se v letih 2011 do 2013 kaže porast prostovoljstva med zaposlenimi v podjetju, kar ocenjujemo kot pozitivni pristop k vključevanju korporativnega prostovoljstva v skupnost. Prostovoljska dejavnost zaposlenih Simobila je okrepila dobre odnose v podjetju ter izboljšala senzibilnost drug za drugega, kar je tudi ključ za izboljšanje družbene senzibilnosti na splošno.


Komisiji sta imeli zelo težko delo. Na izbor je prispelo veliko dobrih kandidatur, zato si je komisija za Naj prostovoljca zaposlenega v javni upravi dovolila, da poleg glavnega naziva podeli tudi posebna priznanja, in sicer: gospodu Ivanu Krambergerju za poglobljeno prostovoljsko delo na številnih humanitarnih področjih, gospodu Tilnu Genovu za strokovno prostovoljsko delo na področju naravoslovja in gospe Martini Kališnik za hiter odziv na potrebe skupnosti in izjemno promocijo prostovoljstva med sodelavci.
S priznanji želimo prispevati k večji promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi ter slovenskih podjetjih. Izbirali smo med kandidati, zaposlenimi v javni upravi, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti ter podjetji, ki uspešno gradijo zgodbo korporativnega prostovoljstva.

<< nazaj | Arhiv

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se