Print header

Društvo klic upanja

 • Podpisnica etičnega kodeksa

  Osnovna dejavnost svetovanje posameznikom v duševni stiski preko telefona.

   

  Program kontinuirano izvajamo že 29 let. Uporabniki našega projekta so številne osebe različne starosti od otrok do starostnikov, ki pokličejo na naš telefon zaradi psihičnih stisk. Letno pokliče na številko 116 123 cca 20 tisoč klicateljev. Razlog da nas pogosto in radi pokličejo je zaupanje v  naše delo, anonimnost, dostopnost telefona, kot sredstva komunikacije, prijazen slušatelj, ki je prepričan, da obstaja smiselni izhod iz zagate v kateri se je klicatelj znašel. Prednosti naše telefonske linije so tudi to da je klic za klicatelja brezplačen( sponzorira ga » Telekom« Slovenije,ter številni drugi tele-operaterji) da smo na » Sopotniku« in »Samarijanu« dostopni 24 ur na dan vse dni v letu. Naši klicatelji so iz cele Slovenije. Pogovori trajajo v povprečju 30 min, pri okrog 10 % pa več kot 1 uro. To pomeni, da imajo resen namen vodenja klicalca skozi krizno situacijo in skupno iskanje najboljše rešitve. Ob tem je prostovoljcem v veliko pomoč osnovno izobraževanje in obvezno nadaljnje izobraževanje za delo na telefonu za pomoč v stiski. 

  Namen programa:

  ·        Zmanjševanje socialno psihiatrične patologije na celjskem in v slovenskem prostoru

  ·        Nižanje koeficienta samomorilnosti na celjskem in slovenskem prostoru

  ·        Nižanje stopnje bolezni odvisnosti

  ·        Nižanje  stopnje nasilniškega vedenja

  ·        Vpliv na spremembo družbene klime od negativne v pozitivno, življenju naklonjeno

  ·        Izboljšanje medsebojnih odnosov v družini in v družbi

  ·        Povečanje trdnosti zakonskih zvez

  ·        Utrjevanje moralno etičnih  in ostalih duhovnih vrednot s poudarkom na lastni odgovornosti, svobodni volji posameznika in njegovi potrebi po iskanju življenjskega smisla.

  Cilji programa:

  ·                    Lajšanje človeških stisk

  ·                    Psihološka pomoč in opora osebam, ki trpijo za težjimi duševnimi motnjami.

  ·                    Psihološka pomoč in opora osebami,  ki so samomorilno ogrožene.

  ·                    Psihološka pomoč in opora osebam, ki so žrtve nasilja.

  ·                    Pomoč v konfliktnih situacijah.

  ·                    Učenje bolj ustreznih vedenjskih vzorcev za reševanje kriznih situacij.

  ·                    Učenje bolj ustreznih vedenjskih vzorcev v družinskih in družbenih odnosih.

  ·                    Pomoč v iskanju smiselnega cilja v trenutni življenjski situaciji.

  ·                    Pomoč pri odkrivanju lastnih pozitivnih lastnosti.

  ·                    Pomoč v prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja.

  ·                    Pomoč v odkrivanju vsebin zaradi katerih je vredno živeti.

   

   

  Projekt se izvaja  potem telefonskih pogovorov, v katerih je poudarek na poslušanju klicatelja in iskanju skupaj z njim  njemu najboljšega izhoda iz stiske. Način vodenja pogovora je » Sokratski dialog«, kar pomeni iskanje najbolj primernega vprašanja, ki pomaga klicatelju razsvetliti pot naprej. Klicatelju prepuščamo izbiro, kar pomeni, da mu ne ponujamo gotovih receptov, ga ne rešujemo lastne odgovornosti. Ravno nasprotno, ves čas poudarjamo, da je svoboden narediti izbiro, da je seveda odgovornost njegova, mi pa mu ob tem pomagamo raziskovati, katera odločitev bi bila najbolj smiselna. Trudimo se pomagati ljudem, da ugotovijo lastne sposobnosti, lastne moči in talente, na kar se lahko v življenju oprejo. Vedno iščemo v ljudeh dobro. Pomagamo jim poiskati tudi bolj primerne vedenjske vzorce za reševanje kriznih situacij in bolj primerno življenjsko držo.

  Pogovori temeljijo na metodi W. Glasserja (Teorija izbire), metodi V. Frankla in E. Lukasove (Iskanje smisla) ter Rogersovi metodi. Večkrat so psihoterapevtsko obarvani.

   

  Projekt je namenjen vsem prebivalcem Slovenije, moškim in ženskam vseh starosti, zlasti tistim, ki so trenutno v stiki, so duševno bolni, ali imajo psihične motnje, so socialno izolirani, tistim ki so samomorilno ogroženi, so žrtve nasilja, trpijo za ekonomskimi ali pravnimi stiskami, imajo težave v odnosih v družini, ali v širši okolici, se počutijo osamljeno in nimajo nikogar s komer bi se lahko pogovorili, so izgubili zaupanje vase, v svet v katerem živimo, ne vidijo smisla svojemu življenju. Informacijo in spodbudo da nas pokličejo dobijo preko naših propagandnih materialov ( nalepke, zloženke), preko medijev in tudi preko ustne informacije znane osebe.

  Naš cilj so pomirjeni, obvladani, pozitivno naravnani ter hvaležni posamezniki.

   

  Projekt je namenjen tudi članom, ki se izobražujejo in na ta način osebnostno razvijajo. Enkrat letno imamo seminar za nove člane, ki traja 90 ur ( teoretičen in praktičen del).  Enkrat letno sodelujemo na izobraževanju v okvirju STS ( Slovenska zveza društev za telefonsko pomoč v stiski kar traja dva dni).

  Projekt je namenjen tudi širši javnosti. Naše delo promoviramo preko medijev. Prispevke pišejo člani društva, ki se tudi udeležujejo okroglih miz TV in radijskih oddaj, ki promovirajo prostovoljstvo  in se trudijo krepiti duševno zdravje.

  Smo člani mednarodne organizacije IFOTES.

   

  Polni naziv: Društvo Klic upanja Naslov: Kocenova ulica 4, 3000 CELJE Kontaktni podatki: Barbara Suša
  064 228 928
  susa.barbara@gmail.com
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se

Slovenska filantropija FIHO
mddsz MJU
Euskladi.si Creatim Ržišnik Perc
Dostavljalec
Copyright © 2021 Slovenska filantropija, vse pravice pridržane | Politika varovanja zasebnosti | PiškotkiProdukcija: Creatim