Print header

Društvo za razvijanje čuječnosti

 • Podpisnica etičnega kodeksa

  POSLANSTVO

  Širimo razumevanje, raziskovanje in prakso čuječnosti med posamezniki, v organizacijah in v skupnosti. Z razvijanjem človekovega zavedanja krepimo dostop do notranjih virov moči, sočutja in kreativnih načinov reševanja problemov.

  V Društvu združujemo psihoterapevte, psihologe, pedagoge in druge posameznike z izkušnjami prakse čuječnosti. Spodbujamo njihovo izobraževanje in procese prenosa znanj. V Društvu dajemo velik pomen ustvarjanju skupnosti kot podpornega okolja za osebnostni razvoj vseh ljudi.

  VIZIJA

  Predstavljamo si prihodnost, kjer je čuječnost del vsakdana tako v osebnem življenju posameznika, kot v delovnem okolju, zdravstvu, izobraževanju in drugih družbenih institucijah. Refleksivna in sočutna družba podpira konstruktivne odnose do samega sebe, drugih bitij in okolja, v katerem živimo.

  Društvo ima pri tem ključno vlogo kot prostor srečevanja, raziskovanja in prakse čuječnosti. Še posebej si prizadeva za odprtost in dostopnost vsakomur, ne glede na raznolike osebne okoliščine.

  Svojo vizijo uresničujemo:

  • - z organizacijo skupin za prakso čuječnosti,
  • - z izvajanjem psihoedukativnih programov namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva (osebe na prestajanju kazni zapora, oboleli za rakom, osebe z motnjami razpoloženja),
  • - s spodbujanjem izpopolnjevanja izvajalcev programov v obliki delavnic, kongresov ter intervizij,
  • - z raziskovalno dejavnostjo na področju čuječnosti,
  • - s sodelovanjem z drugimi podobnimi organizacijami.
   VREDNOTE
  • Spoštovanje. V medsebojnih odnosih postavljamo v ospredje temeljno dostojanstvo vsakogar izmed nas, ki izhaja že zgolj iz tega, da obstajamo kot živa bitja. 
  • Odprtost in radovednost. Ustvarjamo prostore dialoga, ki omogočajo refleksijo, sobivanje raznolikih pogledov in medsebojno razumevanje.
  • Osebna integriteta. Pri osebni in strokovni etiki nas vodi skladnost v mišljenju, govoru in dejanjih. 
  • Sočutje. Negujemo ranljivost in zaupamo v moč nenasilja. 
  • Dostopnost. Želimo si, da bi se pri nas počutili sprejeti in dobrodošli. Spodbujamo prostovoljstvo, dobrodelnost in udeleženost širše skupnosti, da bi prakso čuječnosti približali vsem, ne glede na osebni dohodek. 
  • Skupnost. Ustvarjanje skupnosti in njena podpora oživljata naše poslanstvo in vizijo.
  Naslov: Zaloška cesta 10, 1000 Ljubljana Telefon: 031725031 Spletno mesto: http://cujecnost.org/ Kontaktni podatki: Žan Rojc, predsednik
  031725031
  info@cujecnost.org
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se