Print header

Pokritje stroškov prehrane ter prevoza na delo za prostvoljce se NE upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja

22.07.2013

Na vprašanje Slovenske filantropije, kako na ugotavljanje materialnega položaja vplivajo prejemki v zvezi s prostovoljskim delom, so nam z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, odgovorili takole:

"Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ), pojasnjujemo, da Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011, 110/2011 - ZDIU12, 40/2012 – ZUJF, 14/2013 v nadaljevanju: ZSVarPre) določa v 10. točki  tretjega odstavka 12. člena, da se v lastni dohodek osebe, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja ne štejejo prejemki, namenjeni pokritju stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in stroškov v skladu z 2., 3., 4. in 5. točko 107. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10 – uradno prečiščeno besedilo).
Hkrati vam sporočamo, da je z novo zakonodajo, ki se pripravlja na področju sociale, za upravičence do denarne socialne pomoči, predviden tudi dodatek za delovno aktivnost."

V primeru, da zasledite drugačno prakso, nas kontaktirajte.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se