Print header

Vlada RS se je seznanila z Letnim poročilom o prostovoljstvu

04.10.2013

Vlada RS se je na 27. redni seji, 3. oktobra 2013, seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012. Poročilo o prostovoljskem delu je skladno z Zakonom o prostovoljstvu oddalo 414 prostovoljskih organizacij. Analiza je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij, 54.137, opravili pa so 5.538.795 ur prostovoljskega dela.

 Glede na ocenjene vrednosti opravljenih prostovoljskih ur, ki so določene v Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku v višini, je bilo v letu 2012 po poročanju  prostovoljskih organizacij opravljenih:

- 1.659.850 ur organizacijskega dela v skupni višini 21.578.050 eur (v letu 2011: 1.260.291 ur v skupni višini 16.383.783 eur),

- 3.468.756 ur vsebinskega dela v skupni višini 34.687.560 eur (v letu 2011: 2.908.716 ur v skupni višini 29.087.160 eur)  ter

- 410.189 ur drugega dela v skupni višini 2.461.134 eur (v letu 2011: 110.436 ur v skupni višini 662.616 eur.

Skupaj je bilo opravljenega za več kot 58.726.744 eur prostovoljskega dela (v letu 2011: 46 milijonov), kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, enkrat letno pripravijo poročilo o prostovoljstvu za preteklo koledarsko leto in ga predložijo Ajpesu, MNZ pa na podlagi teh podatkov pripravi skupno poročilo. To vsebuje seznam prostovoljskih organizacij, podatke o številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka k družbeni blaginji.

Celotno poročilo

Vir: Vlada RS

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se