Print header

Poziv k imenovanju članov delovne skupine za oblikovanje sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu

09.12.2013

Na podlagi poziva Ministrstva za notranje zadeve Slovenska mreža prostovoljskih organizacij poziva članice mreže in druge nevladne organizacije k imenovanju šestih (6) nevladnih predstavnikov in šestih (6) nadomestnih predstavnikov v delovno skupino za oblikovanje sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu.

Kandidate lahko predlagajo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa prostovoljske organizacije (pravne osebe zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu Zakona o prostovoljstvu in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist).

Od predstavnikov pričakujemo aktivno sodelovanje v delovni skupini, ki jo sestavljajo predstavniki nevladnih organizacij in ministrstev ter drugih pomembnih akterjev.

Postopek izbire predstavnikov NVO je poseben postopek v skladu s Poslovnikom postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij, ki ga uporablja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Datum zbiranja prijav se prične 9. decembra 2013 in zaključi 15. decembra 2013.

Prijave lahko pošljete po pošti, faxu ali skenirano po e-pošti na:
Slovenska filantropija, Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana
Fax: 01 430 12 89
E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Prilagamo vam obrazec za prijavo kandidatov.

Poslovnik postopka za imenovanje predstavnikov

Časovnica postopka izbora:

9.12. 2013: pričetek kandidacijskega roka
15.12.2013: konec kandidacijskega roka
16.12.2013: pregled prejetih prijav kandidatov/-tk
16.12.2013: dopolnitev vlog
16.12.2013: objava seznama kandidatov na www.prostovoljstvo.org
18.12.2013: predstavitev vseh kandidatov ob 13. uri na Slovenski filantropiji, Poljanska c. 12, Ljubljana, kjer se skuša doseči soglasje o predstavnikih in namestnikih
18.12.2013: razpis splošnih volitev o predstavnikih in namestnikih (pogojno, če soglasje ni doseženo)
22.12.2013: konec volitev (pogojno)

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se