Print header

V program Lažje zaposljiv.si se bodo vključili tudi prostovoljci

10.06.2014

Projekt Lažje zaposljiv.si je program, kjer skupina mladih, preko projektnih aktivnosti, vzpostavlja produktiven dialog s podjetji, z željo po zbliževanju stališč in večanjem presečne množice. Namen celotnega projekta je, ustvariti model, ki bo razvijal in utrjeval socialne in državljanske kompetence mladih, katere so pomembne predvsem za lažje vključevanje na trg delovne sile in katere se bodo identificirale na podlagi izsledkov raziskav. S pomočjo projekta želimo zmanjšati perečo problematiko brezposelnosti, priznati in uspešno vrednotiti neformalno pridobljena znanja s področja mehkih veščin in socialnih kompetenc ter vzpostaviti kakovosten dialog med mladimi in delodajalci. Ključna ideja projekta je, da mladi povečajo cono učenja in cono dela preko lastne in aktivne participacije.
»WHAT IS THERE FOR ME?«
 Postali boste solastniki oziroma soavtorji modela za katerega želimo, da bo prepoznaven na trgu delovne sile
 Skupaj raziskali razsežnosti kompetence: znanje, veščine in odnos
 Skupaj bomo raziskovali katere so kompetence, ki mladim in delodajalcim pomenijo oziroma imajo ključen pomen pri zaposlovanju, pri tem pa nas po podprla Mediana, ki je na področju raziskovanja zelo močna
 Skupaj bomo vzpostavili neposredni dialog z delodajalci
 Skupaj bomo dvignili interes med mladimi in delodajalci za tovrsten program
 Povečali bomo stopnjo naše zaposljivosti
 Ponujena nam bo tudi priložnost odkrivanja in realiziranja lastnih potencialov in interesov
 Skupaj bomo izdelali celostno grafično podobo
Prostovoljci, ki se bodo vključili v program, bodo program pomagali sooblikovati in skupaj bomo ob podpori zunanjih strokovnjakov izdelali model, ter ga testirali. Celoten proces bo potekal 6 mesecev in bo mlade seznanjal s podjetji in podjetniki:
 Marin Medak, najmlajši človek, ki je vodil veslaško odpravo čez Atlantik
 Am Cham, katerega glavna ideja je pomen liderstva v slovenskih poslovnih okoljih
 Aleksander Zadel, doktor klinične psihologije, ki se ukvarja s področjem iskanja in selekcioniranja kadrov in kadrovanja
 Bisnode
 Predstavniki združenja managerjev, ki vplivajo na pogoje za gospodarjenje, predvsem pa mnenja posredujejo tistim, ki krojijo gospodarske razmer
 Kreativni in podjetni
• Idr. posamezniki, ki jih boste predlagali vi
Prav ta stik z različnimi podjetji nam bo odpiral vrata na trg delovne sile. Naloge vključenih prostovoljcev bodo redna tedenska in mesečna srečanja, ki jim bodo omogočila, da razmislijo o svojih potencialih in njihovi uporabni vrednosti, povečali bodo svoj socialni kapital, hkrati pa bodo pridobili notranjo motivacijo in postali opremljeni z znanjem, ki jim bo dalo pripravljenost za razmere na trgu dela.
Skupaj stopimo v stik in razbijmo predsodke, da kompetence nič ne štejejo, dvignimi vrednost neformalnega izobraževanja, predvsem pa skupaj formalno priznajmo tisto, kar nas razvija, krepi in utrjuje.
BODIMO AKTIVNI, STOPAJMO V STIK!

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se