Print header

Vlada se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2013

25.07.2014

Vlada se je včeraj seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2013, ki med drugim kaže, da so 46.903 prostovoljci opravili 6.161.795 ur prostovoljskega dela. Med prostovoljci je največ žensk, po starosti pa starejših od 60 let. Poročilo o delu je oddalo 494 prostovoljskih organizacij.

Ker se podatki nanašajo le na prostovoljke organizacije, ki so vpisane v elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij, nam zbir podatkov ne prikaže realne slike dejansko opravljenih prostovoljskih ur po posameznih področjih in vidnost prispevka prostovoljskega dela v Sloveniji ni transparentna.

Zato vas pozivamo, da svoje podatke sporočite Slovenski filantropiji v kratki anketi s tremi vprašanji. Vaša dopolnitev bo pripomogla k bolj točnemu zbiru podatkov.

Anketa 

Zakon o prostovoljstvu in podzakonska akta (Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku in Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo) so vzpostavili pravno podlago za sistematično evidentiranje in spremljanje prostovoljstva ter vrednotenje njegovega doprinosa k razvitosti družbe.

Obdobje po sprejetju zakona je pokazalo, da se pri samem izvajanju zakona in podzakonskih aktov, kažejo določene pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti, da bo izvajanje učinkovitejše v praksi. V ta namen je bila v letošnjem letu na Ministrstvu za notranje zadeve ustanovljena medresorska delovna skupina, v katero so vključeni tudi predstavniki prostovoljskih organizacij. Delovna skupina je z delom zaključila z usklajenimi predlogi glede sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu. Po sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu bo Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo Strategijo razvoja prostovoljskega dela

Poročilo

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se