Print header

Za nami Posvet o prostovoljstvu v bolnišnicah

13.11.2014

Posvet o prostovoljstvu v bolnišnicah je Slovenska filantropija organizirala 7. 11. 2014 na Ministrstvu za zdravje. Udeležilo se ga je 15 strokovnih sodelavcev iz 13 slovenskih bolnišnic, ki skrbijo za razvoj prostovoljstva. Prisotni so bili udeleženci iz UKC Ljubljana, splošnih bolnišnic Novo mesto, Slovenj Gradec, Jesenice in Izola, psihiatričnih bolnišnic Vojnik, Begunje,  Idrija in Psihiatrične klinike Ljubljana, URI Soča, Onkološkega inštituta, KOPA Golnik in Bolnišnice Sežana. Moderatorja posveta sta bila Primož Jamšek in Nevenka Alja Gladek, oba sodelavca Slovenske filantropije.

V prvem tematskem sklopu so udeleženci obravnavali formalno ureditev prostovoljstva v bolnišnici, od zakonskih okvirjev do primerov uspešnega delovanja prostovoljcev v bolnišnicah ter iskanja odgovorov na odprta vprašanja tistih bolnišnic, ki se na pot organiziranega prostovoljstva šele podajajo.

Drugi tematski sklop je bil usmerjen k odnosom prostovoljcev v bolnišnicah z uporabniki in zaposlenimi.

Tretji tematski sklop je osvetlil obremenitve koordinatorjev prostovoljstva v bolnišnicah. Koordinator je vezni člen med zaposlenimi v bolnišnici, pacienti in njihovimi svojci ter prostovoljci. V tej vlogi ima številne in včasih celo nasprotujoče si obveznosti, npr. kadar so pričakovanja zaposlenih in prostovoljcev različna. Koordiniranje prostovoljstva je zahtevno delo, za katerega je potreben čas in tudi ustrezna pooblastila vodstva bolnišnice.

V zaključnem delu posveta so udeleženci strnili predloge za razvoj prostovoljstva v bolnišnicah v letu 2015.

  • Koordinatorji predstavijo prostovoljstvo strokovnim sodelavcem svojih bolnišnic; predstavitve zagotavlja Slovenska filantropija v letu 2014 brezplačno; isto si bomo prizadevali zagotoviti tudi v letu 2015.
  • Izvajanje uvodnih usposabljanj in delavnic za prostovoljce v bolnišnicah – Slovenska filantropija jih izvaja v svojih prostorih in povsod na terenu, kjer je interes; udeleženci posveta predlagajo, da se zagotovi brezplačna izvedba usposabljanj v 2015 za prostovoljce, ki delajo v bolnišnicah.
  • Usposabljanje na področju komuniciranja za prostovoljce v bolnišnicah – izvaja Slovenska filantropija; udeleženci posveta predlagajo, da se zagotovi brezplačna izvedba usposabljanja v 2015.
  • Slovenska filantropija v 2015 predstavi prostovoljstvo Združenju zdravstvenih zavodov, ki lahko pripravi pravno podlago za umeščanje prostovoljstva v vse bolnišnice, ki jih to zanima, ter Združenju medicinskih sester.
  • Slovenska filantropija s povzetkom tega posveta seznani strokovno in širšo javnost ter Ministrstvo za zdravje.
  • Izobraževalna srečanja koordinatorjev prostovoljstva bodo organizirana vsakih šest mesecev. Naslednje bo spomladi 2015 v eni od bolnišnic, kjer je prostovoljstvo že dobro razvito.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se