Print header

Evropska komisija spodbuja čezmejno prostovoljno delo

21.09.2011 x

Evropska komisija je 20. septembra naznanila načrte za nadaljnje izboljšanje priznavanja in spodbujanja prostovoljnega dela v EU. V okviru Evropskega leta prostovoljstva 2011 Sporočilo Komisije o politikah EU in prostovoljstvu opisuje vrsto ukrepov za spodbujanje prostovoljnih dejavnosti v EU, vključno z vzpostavitvijo Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč ter razvojem „evropskega potnega lista znanj in spretnosti“. Zlasti pomembno pa je, da je Evropska komisija prvič sprejela dokument o politiki, ki je izključno namenjen prostovoljstvu.

Podpredsednica Komisije Viviane Reding, pristojna za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo, je dejala: „V EU je zdaj 100 milijonov prostovoljcev, ki pomagajo izboljšati Evropo in svet. Evropsko leto prostovoljstva 2011 poudarja njihove dosežke, spodbuja druge, da se jim pridružijo, ter pomaga prostovoljcem in prostovoljnim organizacijam, da še bolje opravljajo svoje delo.“

Ozadje

Prostovoljne dejavnosti neposredno prispevajo h ključnim ciljem politik EU, kot so socialna vključenost, zaposlenost, izobraževanje, razvoj znanj in spretnosti ter državljanstvo. Toda kljub temu za prostovoljne dejavnosti ni jasnega pravnega okvira, znanja in spretnosti, ki jih pridobijo prostovoljci, pa pogosto niso dovolj priznana. Komisija je zavezana odpravljanju teh ovir v zvezi s prostovoljstvom, zlasti čezmejnih.

Komisija v svojem sporočilu, ki je bilo objavljeno danes, opisuje načine, na katere lahko EU in njene države članice začnejo celovito izkoriščati široke možnosti, ki jih ponujajo prostovoljne dejavnosti

Ukrepi za spodbujanje prostovoljstva na ravni EU

Komisija je predlagala ustanovitev Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč do leta 2012. Priprave za vzpostavitev okvira za pomoč evropskih prostovoljcev v humanitarnih dejavnostih Evropske unije že potekajo.

Komisija si poleg tega z načrtovanjem „evropskega potnega lista znanj in spretnosti“ prizadeva tudi za povečanje priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih s prostovoljnimi dejavnostmi. Tako bo zagotovljeno priznavanje poklicnih kvalifikacij prek meja, posamezniki pa bodo pridobili možnost vodenja evidence znanj in spretnosti ter kompetenc, pridobljenih s prostovoljstvom. Evropski potni list znanj in spretnosti bo temeljil na Europassu (evropskem spletnem življenjepisu), kar bo omogočilo vnos znanj in spretnosti na pregleden ter primerljiv način.Na ravni EU obstaja že več shem financiranja prostovoljstva, od katerih je morda najbolj znana Evropska prostovoljna služba (del programa EU Mladi v akciji), ki letos praznuje svojo petnajsto obletnico. Komisija želi na podlagi teh zgodb o uspehu nadaljevati delo in spodbujati prostovoljstvo tudi na drugih področjih politike.

Komisija je prav tako opisala konkretne načine, s katerimi lahko države članice bolje izkoristijo možnosti prostovoljstva, hkrati pa jih je pozvala, naj začnejo uvajati nacionalne sheme za spodbujanje čezmejnega prostovoljnega dela.

Dodatne informacije:

Uradna spletna stran Evropskega leta prostovoljstva 2011:
http://europa.eu/volunteering/sl
Spletna stran podpredsednice Evropske komisije ter komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
Napoved Komisije v zvezi z Evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč:
IP/10/1543
Napoved Komisije v zvezi s pobudo „Mladi in mobilnost“, vključno z evropskim potnim listom znanj in spretnosti:
IP/10/1124
Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se