Print header

Povezovanje nevladnih organizacij v mreže koristi družbi

10.06.2015

Nacionalno konferenco o strategiji razvoja vsebinskih mrež nevladnih organizacij je v sredo, 10. junija, organiziral konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij (NVO), da se pokažejo potenciali nevladnih organizacij in se opredeli vloga vsebinskih mrež v prihodnje. Pristojni minister Boris Koprivnikar podpira povezovanje in sodelovanje in tudi dolgoročnejše financiranje, v kolikor le to  doprinese k dobrobiti države.

»Konzorcij vsebinskih mrež je konferenco pripravil v pomenljivem času, ko se izteka financiranje mrež in se pišeta nacionalna strategije za razvoj prostovoljstva ter Zakon o nevladnih organizacijah, » je uvodoma povedal Primož Jamšek s Slovenske filantropije, vsebinske mreže za prostovoljstvo.

Kaj se pričakuje od vsebinskih mrež, je v svojem video nagovoru povedal tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je prepričan, da lahko NVO sektor prevzame pomembnejšo vlogo, saj mnoge naloge lahko izvaja učinkoviteje kot javni sektor.  Se pa zaveda, da bo za prevzem dolgoročnejših nalog potrebno tudi dolgoročno financiranje, ki hkrati pomeni bolj stabilen in strokoven sektor.

Da tudi vlada načelno podpira krepitev NVO je potrdil državni sekretar Tadej Slapnik, ki je prepričan, je kakovostna civilna družba pomemben tretji steber družbe, brez katerega ni trajnostno uspešne države.

Mag. Lilijana Kozlovič, vodja parlamentarnega odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo prepoznava pomen NVO in ne dvomi, da bomo ovire, ki se najpogosteje kažejo v finančnih sredstvih uspeli premostiti v dobrobit nas vseh in jih razumeli kot priložnost za inovativnost in kot izziv.

Predstavniki najrazličnejših organizacij so nadaljevali z delom v skupinah in prišli do naslednjih zaključkov. Pomembna je krepitev neodvisne in avtonomne civilne družbe na vsebinskih področjih.  Vsebinske mreže so združene iz organizacij, ki delajo na terenu, se mrežijo v Sloveniji in s tujino in so sestavljene iz strokovnjakov na posameznih vsebinskih področjih. Pomembno je, da se na tak način uveljavijo tudi v odnosu z državo oz. odločevalci pri oblikovanju politik.

Vsebinske mreže povezujejo nevladne organizacije (NVO) na različnih področjih, ki so za posameznike in družbo pomembne, kot take tudi lažje odgovarjajo na potrebe v širšem družbenem okolju. Predstavljajo infrastrukturo NVO sektorja in so zato njegov vitalen del.

Da je povezovanje pomembno, zelo dobro vedo in uresničujejo mreže same. 12 vsebinskih mrež je podpisalo ustanovni akt Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije. Povezovali se bodo s ciljem pospeševanja zagovorništva in civilnega dialoga, zagotavljanja servisne podpore nevladnim organizacijam, krepitve vloge vsebinskih mrež, krepitve lastnih kapacitet vsebinskih mrež ter povezovanja z mediji, gospodarstvom in širšo javnostjo in vplivanja na stališča javne uprave ter gospodarstva in motiviranja nevladnih organizacij za sodelovanje.

 1. Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov
  Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Slovenije
 1. Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
  Izvajalec: Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
 1. Mreža za prostor - za prostore sodelovanja
 2. Izvajalec: Inštitut za politike prostora
 1. Mreža MINVOS - Center za razvoj izobraževalnih nevladnih
  Izvajalec: Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Izobraževalno razvojni zavod Maribor organizacij Slovenije in vodenje civilnega dialoga
 1. Vključen.si - Mreža za socialno vključenost
  Izvajalec: Zavod Pelikan – Karitas zavod za socialno varstveno, preventivno, vzgojno izobraževalno in zdravstveno delo
 1. Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
  Izvajalec: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 1. NVO varujejo naše zdravje
  Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
 1. Slovenska mreža za izobraževanja starejših in medgeneracijsko sodelovanje
  Izvajalec:  Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
 1. S Slogom do učinkovitega mednarodnega razvojnega sodelovanja
  Izvajalec: Sloga - Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
 1. Mreženje in krepitev nevladnih organizacije socialnega mladinskega dela
  Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa
 1. Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti
  Izvajalec: Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP
 1. Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25
  Izvajalec: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se