Print header

Vlada o skupnem poročilu o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2014

20.07.2015

Vlada RS se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2014.

Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da so se z normativno ureditvijo področja prostovoljstva v Sloveniji vzpostavili temeljni pogoji za zagotavljanje enakopravnosti, varnosti in preglednosti delovanja vseh posameznikov in organizacij, ki so vključeni v organizirano prostovoljstvo. Od leta 2011, ko je zakon začel veljati, so opazni pozitivni učinki normativne ureditve področja.

Pri pripravi skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2014 je bilo ponovno ugotovljeno, da je potrebna večja promocija vpisa prostovoljskih organizacij v navedeni vpisnik, saj je v njem premalo prostovoljskih organizacij, kar posledično pomeni, da ni zagotovljena preglednost delovanja vsega organiziranega prostovoljstva v Sloveniji. Prav tako si je treba še naprej prizadevati za vzpostavitev boljših pogojev in ukrepov za spodbujanje in razvoj prostovoljstva ter za promocijo prostovoljstva med mladimi. V praksi to pomeni spodbude  od države in organov lokalne skupnosti z upoštevanjem prostovoljskega dela kot lastnega vložka pri javnih razpisih, namenjenih razvijanju prostovoljstva.

Slovenski prostovoljci opravljajo prostovoljsko delo na najrazličnejših področjih: na področju varstva okolja in ohranjanja narave, civilne zaščite in reševanja, človekovih pravic in svoboščin, kulture in umetnosti, socialne dejavnosti, rekreacije, zdravja, turizma, vzgoje in izobraževanja ter drugih. Kot prostovoljci so vključeni v izvajanje administrativnih ter visoko strokovnih in organizacijskih del.

V zadnjem času postaja prostovoljsko delo čedalje pomembnejše tudi na področju dopolnjevanja storitev države in preskrbe s socialnimi storitvami, s čimer omogoča večjo dostopnost storitev. 

V pripravi je tudi strategija razvoja prostovoljstva kot sestavni del skupne Strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020. Prva nacionalna konferenca Sooblikujemo Slovenijo, organizirana 21. 4. 2015, je izluščila dve strateški usmeritvi na področju nadaljnjega razvoja prostovoljstva, ki se bodo obravnavala v navedeni strategiji; in sicer: jasna opredelitev prostovoljstva in okvirov prostovoljstva ter dosledno upoštevanje prostovoljskega dela kot lastnega vložka pri javnih razpisih.

Vir: MJU

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije, vpisane v vpisnik – v letu 2014 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 744 prostovoljskih organizacij (494 v letu 2013, 414 v letu 2012 in 225 v letu 2011) – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij, 84.206(46.903 v letu 2013, v letu 2012: 54.137, v letu 2011: 27.014), opravili pa so kar 10.056.740 ur prostovoljskega dela (6.161.795 ur v letu 2013, v letu 2012: 5.538.795 ur, v letu 2011: 4.296.348 ur). 

Skupaj je bilo opravljenega za 104.355.621,00 EUR organiziranega prostovoljskega dela (v letu 2013: 64.535.388), kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Ker se podatki nanašajo le na prostovoljke organizacije, ki so vpisane v elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij, zbir podatkov ne kaže realne slike dejansko opravljenih prostovoljskih ur.

Poročilo v celoti

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se