Print header

Prostočasne aktivnosti, kot preprečevanje kriminalitete mladostnikov

05.11.2010

Turistično društvo Nočni pohodniki, iz Precetinec z financerjem programa Ministrstvom RS za notranje zadeve, izvaja program vzgoje za večjo varnost najbolj ogroženih skupin mladih. Želimo nadaljevati nikoli dokončano delo, saj gre za obsežno področje večih sklopov varnostne problematike mladih, kjer prevladujejo področja: nasilje nad in med mladimi, uporaba in vnos v svoje telo prepovedanih substanc, razne oblike vandalizma in podobno.
Izvajamo program,ki je namenjen ciljni skupini mladostnikov, ki so se znašli v položaju nizke kvalitete življenja in z občutkom brez perspektivnosti, kar jih posledično vodi v socialno odklonska vedenja in kriminaliteto. Zakaj izvajati program, Prostočasne aktivnosti mladostnikov? Ker smo mnenja da je prav aktivno-kvalitetno preživet prosti čas mladih, njihova pravica in priložnost uspešne participacije in integracije, z visoko dodano vrednostjo za zdravo družbo vseh državljanov.
Namreč, dolgo je prevladovalo mnenje, da je dovolj, da izobrazba mladostniku omogoči pridobitev znanj in spretnosti za opravljanje službe, oziroma ustvarjanje lastne profesionalne kariere. Za vzgojo, ki bi vključevala prepoznavanje in vrednotenje preživljanja prostega časa mladostnikov pa ni bilo veliko posluha. Izvedba našega programa mladostnikom ponuja nove oblike prepoznavanja le tega in sicer v obliki neformalnega izobraževanja, participacije kakor aktivnega državljanstva, informiranja in svetovanja za mlade. Kot pomemben je zajet vidik prostovoljstva in lastne ustvarjalnosti, strpnosti ter razne oblike aktivnega druženja.
Vstop v program je omogočen vsem zainteresiranim uporabnikom – mladostnikom, katere vabimo med nas z sloganom: Zakaj aktivno preživeti prosti čas, katerega si vzamemo zase, ni izgubljen in še kako vpliva na splošno kakovost življenja mladostnikov.
Izvajalec programa bo samo aktivno izvedbo programa oglaševal v raznih medijih ter v obliki distribucije informativnih  publikacij po celotni Sloveniji za dosego cilja, Spodbujanje večje varnosti  mladih.

Projekt se izvaja od 29. 10. 2010 do 30. 11. 2010.

Delavnice se bodo izvajale na sedežu društva, ter v Ljutomeru, Murski Soboti, Mariboru, Kopru in Tolminu.
Termine in točno lokacijo izvedbo aktivnosti bomo sporočali preko lokalnih medijev.
Mladostniki, vabljeni, spoznajte naš prijazen način dela v programu!


Informacije: td.cmzmp@siol.net

Financer projekta :                                                            Izvajalec projekta :
Republika Slovenija                                                         Turistično društvo - Nočni pohodniki
Ministrstvo za notranje zadeve
Ljubljana
štefanova 2

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se