Print header

Razpisane volitve za predstavnike NVO v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

13.10.2015

Z današnjim dnem (13. oktober 2015) razpisujemo volitve za predstavnike NVO v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, ker včeraj (12.10.2015) med javno predstavitvijo kandidatov ni prišlo do soglasja. 

Glasujejo lahko vse nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa prostovoljske organizacije, in sicer po elektronski pošti, faxu, pošti ali osebno do vključno petka, 16. 10. 2015.

Seznam kandidatov in njihove predstavitve z navedbo NVO, ki so jih predlagale, si lahko ogledate tu.

Način glasovanja:
Glasovanje poteka preko GLASOVNICE. Glasovati je mogoče za do 8 kandidatov, to se pravi, da lahko na glasovnici označite najmanj 1 in največ 8 kandidatov.

Glasovnice, na katerih bo označeno več kot 8 kandidatov, bodo izločene kot neveljavne.

Glasovnice so lahko oddane na enega od naslednjih načinov:

1.)    po elektronski pošti na naslov: slovenska@filantropija.org

2.)    po faxu na številko: 01 430 12 89

3.)    po pošti na naslov Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana

4.)    osebno na naslovu Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana vsak delavnik med 8. in 16. uro, dokler traja glasovanje.

Glasovnica mora vsebovati lastnoročni podpis zastopnika NVO, ki glasuje, in žig NVO. V kolikor se glasovnica pošilja po e-pošti, mora biti poslana v skenirani obliki.

Žig na glasovnici ni potreben samo v primeru, če NVO posluje brez njega. V tem primeru mora biti na glasovnici navedeno, da NVO posluje brez njega.

Pri glasovanju bodo upoštevane glasovnice, ki bodo na navedene naslove prispele do vključno 16. 10. 2015. Za pravočasno oddane se bodo štele tudi glasovnice, oddane po pošti s poštnim žigom 16. 10. 2015. Dopolnjevanje ali spreminjanje glasovnic ni dovoljeno. 

Štetje glasov bo volilna komisija izvedla 20. 10. 2015.

Predstavniki bodo izbrani tako, da bodo prvi 4 kandidati z največ glasovi imenovani za člane, naslednji 4 pa za nadomestne člane.

ZAPISNIK PREDSTAVITVE KANDIDATOV

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se