Print header

Višja denarna socialna pomoč za prostovoljce

05.01.2016

Z novim letom se zaradi gospodarske rasti povečujejo nekateri socialni transferji. Do sprememb prihaja tudi pri višini denarne socialne pomoči, ki bo odslej za cca 14 evrov višja tudi za vse njene prejemnike, ki so hkrati tudi prostovoljci.

S 1. januarjem 2016 je prišlo do sprostitve nekaterih zakonskih omejitev pri usklajevanju socialnih transferjev s cenami življenjskih potrebščin. Tovrstna usklajevanja so bila namreč zavoljo gospodarske krize večkrat zamrznjena z različnimi interventnimi ukrepi (Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) itd.), pri čemer je bilo določeno, da se te omejitve odpravijo v letu, ki sledi letu, v katerem bo gospodarska last presegla 2 % BDP. Ker je ta pogoj v 2016 izpolnjen, začasni ukrepi, določeni v preteklih letih, ne veljajo več. Do določenih sprememb je tako prišlo tudi pri višini denarne socialne pomoči, kar je lahko relevantno predvsem za tiste njene prejemnike, ki so hkrati tudi prostovoljci. Velja namreč, da prejemniki denarne socialne pomoči, ki so hkrati tudi prostovoljci v prostovoljskih organizacijah, zavoljo tega prejmejo nekoliko višjo denarno socialno pomoč kot prejemniki, ki niso delovno aktivni na takšen način. Več o pogojih za višjo denarno socialno pomoč za prostovoljce najdete tukaj.

Višina denarne socialne pomoči je po eni strani odvisna od t.i. osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga določi ministrstvo glede na rast cen življenjskih potrebščin, in po drugi strani od nekaterih osebnih okoliščin prejemnika, kot npr: ali gre za samsko osebo, ali ima oseba otroke, ali je zmožna za delo, ali je delovno aktivna in podobno. Te okoliščine določajo odstotek osnovnega zneska, ki ga prejemnik dobi.

S 1. 1. 2016 se višina osnovnega zneska minimalnega dohodka povečuje iz 270,82 evra na 288,81 evra. Povečanje je posledica gospodarske rasti v 2013, ki je presegla 2% BDP in je zato začasni ukrep znižanega zneska prenehal veljati (prvi odst. 36. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)). 

Prejemnik denarne socialne pomoči, ki je samska oseba in hkrati prostovoljec, prejme še naprej 128% osnovnega minimalnega zneska. Takšen prostovoljec bo po novem zaradi višje osnove prejemal 361,01 evrov (prej 346,65 evrov) oziroma 80,87 evra (prej 75,83 evra) več kot prejemnik, ki ni prostovoljec oziroma ni delovno aktivna oseba (26. ZSVarPre).

Če denarno socialno pomoč prejema par in sta oba tudi prostovoljca, znaša njuna denarna socialna pomoč 199% osnovnega minimalnega zneska. Takšen par bo tako po novem zaradi višje osnove prejemal 574,73 evra (prej 538,93 evra) oziroma 121,30 evra (prej 113,74 evra) več kot par, ki ni prostovoljsko oziroma delovno aktiven (26. ZSVarPre).
Vir: CNVOS

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se