Print header

Na Generalni skupščini OZN je bila sprejeta Resolucija o pravicah starejših

25.11.2010

V okviru Tretjega odbora Generalne skupščine OZN je bila 20. novembra 2010 soglasno sprejeta Resolucija o pravicah starejših, ki jo je podprla in kosponzorirala tudi Slovenija.

Z resolucijo je bila vzpostavljena tudi odprta delovna skupina za krepitev promocije  in zaščite človekovih pravic starejših. Delovna skupina je odprta za predstavnike vseh držav članic OZN, njena naloga pa bo preučiti obstoječe mednarodne okvire za zaščito človekovih pravic starejših, identificirati možne pomanjkljivosti in poiskati najboljše načine, kako jih uspešno premostiti. Uvedla bo nove instrumente in ukrepe, pri čemer bo lahko računala na vso potrebno podporo Generalnega sekretarja v okviru razpoložljivih virov med celotnim obdobjem njenega delovanja. Delovna skupina bo z delom pričela v začetku leta 2011.K sprejetju Resolucije in ustanovitvi odprte delovne skupine je pomembno prispevala tudi globalna kampanja Starost zahteva akcijo (ADA), ki poteka v 50 državah z vseh kontinentov in v okviru katere je starejšim po vsem svetu omogočeno javno predstaviti lastne poglede na prizadevanja za zagotavljanje spoštovanja njihovih pravic, kakor tudi na potrebo po aktivnem vključevanju starejših v razvoj in življenje družbe, ki se globalno gledano stara tudi sama.Kampanja ADA je nastala kot odgovor na sprejetje

Madridskega akcijskega načrta o staranju

s strani OZN v letu 2002, v katerem so podane smernice za boj proti diskriminaciji starejših in ki med drugim predvideva:• zagotavljanje vključenosti starejših pri sprejemanju odločitev in politik, ki zadevajo njihove pravice in življenje;


• prejemanje pokojnin za vse starejše, predvsem za najbolj revne med njimi;


• zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva in storitev za vse starejše;


• ter boj proti zanemarjanju in zlorabi starejših.Slovenska filantropija je dejavna tudi na področju promocije in varstva pravic starejših. Naše delovanje je usmerjeno k zagotavljanju podpore za sprejetje

konvencije OZN o varovanju pravic starejših

, eno izmed osrednjih aktivnosti na tem področju pa predstavlja prav promoviranje in izvajanje kampanje ADA v Sloveniji. Tako smo se v sklopu kampanje pri slovenski ambasadorki v OZN uspešno zavzeli za sprejetje Resolucije o pravicah starejših in ustanovitev odprte delovne skupine, ki ju je podprla tudi slovenska delegacija v OZN!Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se