Print header

Pojasnilo k spremembi zakona o prostovoljstvu za organizacije s prostovoljskim programom

23.02.2016

Vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom

V mesecu novembru je bila sprejeta novela Zakona o prostovoljstvu, ki med drugim ureja tudi prostovoljsko delo v organizacijah s prostovoljskim programom. Skladno z drugim odstavkom 7. člena se lahko na  podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje  je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno. Posebni prostovoljski programi lahko pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izvajalca javne službe in ne smejo posegati vanjo in v njene obveznosti, določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo. Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe.

Sprememba zakona je prinesla administrativno razbremenitev na način, da se navedene organizacije s prostovoljskim programom same vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom in enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročila o prostovoljstvu skladno s prvim odstavkom 41. člena zakona.

Ob tem bi vas opozorili na prehodno obdobje. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu - ZProst-A (Uradni list RS, št. 82/15) v prvem odstavku 25. člena določa, da pristojna organizacija (AJPES) začne izvajati vpise v elektronski vpisnik pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo opravlja skladno z drugim odstavkom 7. člena (organizacije s s prostovoljskim programom), v roku enega leta od uskladitve Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. 

Glede na to, da se trenutno, zaradi vzpostavitve pravne podlage, po kateri AJPES začne izvajati vpis v vpisnik  prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v roku enega leta od uskladitve pravilnika in prilagodi informacijske rešitve za poročanje o prostovoljskem delu do 31. 12. 2016, organizacije s prostovoljskim programom še ne morejo vpisati v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, naj o opravljenem prostovoljskem delu poročajo na način, ki je bil uveljavljen v Zakonu o prostovoljstvu pred sprejetimi spremembami. Organizacije s prostovoljskim programom sklenejo posebni dogovor s prostovoljsko organizacijo, na podlagi katerega le-ta poroča o prostovoljskem delu, ki je bilo opravljeno v organizaciji s prostovoljskim programom.

Pomembno je, da se zaradi statističnega zajema podatkov, ne glede na prehodno obdobje, tudi v letošnjem letu vodi evidence in poroča o prostovoljskem delu, ki je opravljeno v okviru organizacij s prostovoljskim programom.

Vir: MJU

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se