Print header

Dopolnjujemo strateški okvir razvoja NVO in prostovoljstva

14.04.2016

V ponedeljek, 11. aprila 2016, je v Ljubljani v organizaciji Ministrstva za javno upravo in CNVOS potekala konferenca z naslovom Zaključni koraki do Strategije razvoja NVO in prostovoljstva. Na njej je bil predstavljen osnutek strategije, ki ga je MJU, odgovorno za pripravo strategije, objavilo prejšnji teden. 

Slovenska filantropija je v pripravi strategije sodelovala tudi s pobudami z 10. Kongresa prostovoljstva novembra lani. V razpravo so se vključili vsi udeleženci kongresa in sodelovali v različnih tematskih skupinah: prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju, prostovoljstvo na področju sociale, prostovoljstvo brezposelnih in kot ukrep socialne aktivacije, prostovoljstvo med mladimi, prostovoljstvo med starejšimi, prostovoljstvo v zdravstvu. Zaključki skupin

V nadaljevanju predstavljamo še na ponedeljkovi konferenci predstavljene predloge Slovenske filantropije:

VIZIJA:
Na konferenci dodani stavek s strani MJU spremeniti v:
Prostovoljstvo je kakovostno organizirano, trajnostno naravnano in družbeno priznano kot pomembna vrednota. Prispevek prostovoljstva k družbeni blaginji je priznan in cenjen.

STRATEŠKI OKVIR:
Cilj 1. Pričakovani rezultat 1.2 
Ukrep: Podporni ukrepi za zagotovitev ciljnega, učinkovitega in transparentnega financiranje nevladnih organizacij na nacionalni ravni in promocija na lokalni ravni – monitoring in promocija ciljno naravnanih javnih razpisov na nacionalni in lokalni ravni, usposabljanja za razpisovalce, evalviranje javnih razpisov
Opozorili smo, da eno usposabljanje na leto za razpisovalce ni dovolj.

Cilj 2. Pričakovani rezultat 2.1
Ukrep: Izvajanje in promocija določil Resolucije o normativni dejavnosti, ki zadevajo vključevanje javnosti v oblikovanje predpisov na vseh ravneh odločanja – dopolnitev Poslovnika o delu Vlade RS na način, da se poveča odgovornost pripravljavcev predpisov, spremljanje kršitev resolucije in izvajanje programov usposabljanj na temo vključevanja javnosti
Opozorili smo, da je predvidenih premalo usposabljanj na nacionalni ravni, saj dokument govori le o dveh v letu 2017.

Cilj 2. Pričakovani rezultat 2.3
Ukrep: Vzpostavitev in uveljavitev podpornih mehanizmov za zaposlovanje v NVO, ki depriviligiranim skupinam na trgu dela ponuja plačano delo v NVO in dodatno usposabljanje NVO in zaposlenega s ciljem njihovega prehoda v trajno zaposlitev
Opozorili smo, da je za razvoj NVO in prostovoljstva pomembno, da imajo prednost kakovostni kadri in ne le depriviligirane skupine na trgu dela.

Cilj 4. Pričakovani rezultat 4.1
Doprinos:
- povečanje števila prostovoljcev
- viden prispevek prostovoljskega dela po posameznih področjih
- poznavanje in prenos dobrih praks
Opozorili smo, da je povečevanje števila prostovoljcev dobrodošlo in smiselno samo, če so organizacije sposobne ponuditi kakovostno organiziranost.
Prav tako smo poudarili, da je nujno večje število usposabljanj, saj dve na leto ne moreta prispevati k povečani prepoznavnosti organiziranega prostovoljstva v NVO in javnih zavodih.

Predviden ukrep Spodbujanje in promocija vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom – z namenom pridobitve podatkov o dejanskem obsegu izvajanja prostovoljstva, ne bo prinašal večjih rezultatov, če prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom ne bodo deležne koristi pri pridobivanju javnih sredstev.  

Cilj 4. Pričakovani rezultat 4.2
Ukrep: Spodbujanje mentorstva prostovoljcev na vseh posameznih področjih se spremeni v Ovrednoteno in sistematizirano delo mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev v NVO in javnih zavodih.
Za uresničitev tega ukrepa predlagamo: 
- oblikovana metodologija za vrednotenje in sistemiziranje dela mentorjev in koordinatorjev v NVO in javnih zavodih
- izvedena usposabljanja zaposlenih v NVO in javnih zavodih za implementacijo metodologije glede na specifiko organizacije in uporabnikov
- upoštevanje te metodologije pri javnih razpisih – promocija metodologije pri razpisovalcih v javni upravi

Dodatno smo opozorili, da v strateškem razvojnem dokumentu NI sistemskega vključevanja prostovoljstva v vzgojno izobraževalni sistem, čeprav je bilo to področje v dosedanjem celotnem procesu oblikovanja strategije prepoznano kot ključno in so pri oblikovanju izhodišč zanj sodelovali tudi strokovnjaki iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo in Pedagoškega inštituta.

Vaše komentarje pošljite na slovenska@filantropija.org. 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se