Print header

Vključevanje brezposelnih v prostovoljstvo

22.08.2016

V zadnjem času se organizacije, ki vključujemo prostovoljce, srečujemo z vedno večjim številom  brezposelnih posameznikov, ki bi želeli delati kot prostovoljci. Brezposelni k nam prihajajo z različnimi predstavami o prostovoljskem delu, nekateri pričakujejo tudi plačano delo. Zapisali smo nekaj razmišljanj na to temo.

SMISELNOST PONUJANJA PROSTOVOLJSKEGA DELA ISKALCEM ZAPOSLITVE

V Sloveniji je na tisoče posameznikov, ki so bili oziroma so v času brezposelnosti aktivni kot prostovoljci. Posameznikom se ob opravljanju prostovoljskih aktivnosti osmisli dan, zviša se jim samopodoba, ustvarijo si novo socialno mrežo in povezave, pridobivajo nova znanja in veščine. Mnogi, med njimi tudi dolgotrajno brezposelnih, so ravno po zaslugi vključitve v prostovoljstvo postali bolj aktivni, samozavestni, pridobili nove kompetence, spoznali potencialne delodajalce in našli zaposlitev.

MOTIVACIJA ZA PROSTOVOLJSKO DELO

Prostovoljske organizacije so ustanovljene z namenom, da odgovarjajo na določene potrebe v družbi in vključujejo prostovoljce z namenom, da le ti dopolnjujejo njihov program. Lahko gre za pomoč posameznikom (skupinam, živalim …), pogosto gre za delo z ranljivimi skupinami (organizacije iščejo odgovorne prostovoljce, ki jim je področje dela pomembno, ob tem pa imajo tudi primerne značajske lastnosti in kompetence za delo. Zaradi kadrovske podhranjenosti nevladnega sektorja je časa, ki ga organizatorji prostovoljskega dela lahko namenijo za prostovoljce, premalo. Da lahko posameznik prične s prostovoljskim delom mora biti za delo tudi notranje motiviran. V zadnjem času se na prostovoljske organizacije obrača vse več brezposelnih posameznikov, katerim je poglavitni motivator povišanje denarne socialne pomoči. Nekateri že ob razgovoru povedo, da ne nameravajo delati več kot 2 uri na mesec in želijo dogovor o delu takoj. Prostovoljske organizacije jim pogosto predstavijo delo in postavijo pogoje, v kolikor ocenijo, da niso primerni za delo, z njimi ne podpišejo dogovora.

VKLJUČEVANJE TEŽKO ZAPOSLJIVIH POSAMEZNIKOV V PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI

Določene organizacije uporabljajo prostovoljsko delo kot metodo opolnomočenja na način, da svojim uporabnikom omogočajo tudi prostovoljsko delo. Prav tako obstajajo določeni skupnostni programi, ki ravno z namenom za aktivacijo ranljivih skupin ali posameznikov ustvarjajo prostovoljska dela. Ampak takšnih programov je žal še vedno premalo. Za vključevanje zelo dolgotrajno brezposelnih, ki imajo poleg tega tudi različne kompleksne socialne (in zdravstvene) probleme, so nujni usposobljeni mentorji, ki znajo oceniti kakšna prostovoljska dela so zanje najbolj primerna. Mentorji jim ob delu nudijo podporo ter jih motivirajo ob delu. V Sloveniji je na tem področju še veliko priložnosti, ki pa se bodo lahko začele razvijati v kolikor bo mentorstvo prostovoljcem, ki prihajajo iz ranljivih skupin tudi ovrednoteno in priznano v okviru razpisov in sistematizacije delovnih mest. Osebe, ki imajo same kompleksne socialne in zaposlitvene težave in bi same potrebovale poglobljeno obravnavo, težko vključimo za pomoč drugim osebam.

KAM USMERITI BREZPOSELNE, KI JIH ZANIMA PROSTOVOLJSKO DELO, PA NISO PRIMERNI ZA DELO V VAŠI ORGANIZACIJI?

Na spletni strani www.prostovoljstvo.org je objavljenih preko 150 aktualnih prostovoljskih del. Mnogi posamezniki že preko te strani najdejo zase najbolj primerno dela. V kolikor še ne vedo katero delo jih v resnici zanima jih usmerite na Slovensko filantropijo. Prav tako skoraj enkrat mesečno izvajamo uvodna usposabljanja za prostovoljce, ki so zelo obiskana in s katerimi posameznike seznanimo z možnostmi, pravicami in odgovornostmi prostovoljstva:   http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/uvodno-usposabljanje.

DELAVNICE IN USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCE, KI DELAJO V VAŠI ORGANIZACIJI

Mnoge prostovoljske organizacije nas povabijo, da za njihove prostovoljce pripravimo delavnico ali usposabljanje in kot zunanji strokovnjaki predstavimo ključne vsebine. Naša usposabljanja povezujejo teorijo in prakso, temeljijo na izkustvenem učenju in s  strani udeležencev zelo visoko ocenjena.

Slovenska filantropija vam nudi naslednja usposabljanja

1.       Predstavitev prostovoljstva
2.       Delavnica o prostovoljstvu
3.       Poglobljena delavnica o prostovoljstvu
4.       Uvodno usposabljanje prostovoljcev
5.       Vodenje skupin in skupinska dinamika, tematsko usposabljanje
6.       Vzpostavljanje kakovostnega odnosa med prostovoljcem in uporabnikom,  tematsko usposabljanje
7.       Dobra komunikacija,  tematsko usposabljanje
8.       Medgeneracijsko prostovoljstvo, tematsko usposabljanje

Več informacij:

http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/izvajanje-usposabljanj-v-vasi-organizaciji

PODPORA S STRANI SLOVENSKE FILANTROPIJE

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s prostovoljstvom, prostovoljsko zakonodajo ali organizacijami v vašem kraju se lahko zmeraj obrnete na nas.

Kontaktna oseba za vas in vaše uporabnike: Tjaša Arko, tjasa.arko@filantropija.org, 031 786 028

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se