Print header

Prostovoljske organizacije, javni zavodi in vpisnik

01.12.2016

V mesecu novembru 2015 sprejeta novela Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 82/15, v nadaljnjem besedilu: zakon) med drugim spreminja ureditev prostovoljskega dela v osebah javnega prava (javni zavodi) ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo.

Tekom izvajanja Zakona o prostovoljstvu se je namreč pokazalo, da predvsem pri opravljanju prostovoljskega dela v javnih zavodih, sklepanje dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki nato poroča tudi za opravljeno prostovoljsko delo v javnih zavodih, predstavlja za obe strani preveliko obremenitev oz. administrativno oviro. Novela zakona je sledila pobudam javnih zavodov in prostovoljskih organizacij ter uredila opravljanje prostovoljskega dela v javnih zavodih na enostavnejši in hkrati preglednejši način.

Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona se tako skladno z drugim odstavkom 7. člena lahko na  podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah javnega prava (javni zavodi) ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje  je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno.

Posebni prostovoljski programi pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izvajalca javne službe in ne smejo posegati vanjo in v njene obveznosti, določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo. Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe.

Sprememba zakona prinaša administrativno razbremenitev na način, da se navedene organizacije s prostovoljskim programom (javni zavodi) same vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES-u in enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročila o prostovoljstvu skladno s prvim odstavkom 41. člena zakona.

Organizacije s prostovoljskim programom, ki že izvajajo posebne prostovoljske programe se morajo vpisati v vpisnik do 31. 12. 2016. Skladno z zakonom bodo poročale skupaj s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.

Obenem bi želeli poudariti, da se je z uveljavitvijo novele zakona olajšalo tudi zbiranje podatkov o opravljenem prostovoljskem delu in vodenje evidenc, saj se je pri obdelavi podatkov pokazalo, da se zbirajo in vodijo podatki (kot na primer: datum vzpostavitve evidenčnega lista, naslov stalnega prebivališča, datum sklenitve pisnega dogovora, datum izdaje potrdila o opravljenem prostovoljskem delu, navedba znanj, spretnosti, ki jih je prostovoljec pridobil z usposabljanjem za prostovoljsko delo ali s prostovoljskim delom), ki nimajo dodane vrednosti pri kasnejši statistični obdelavi podatkov.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se