Print header

Zakon o prostovoljstvu prehaja v tretje branje

02.02.2011

Tretje branje Zakona o prostovoljstvu bo v Državnem zboru potekalo v četrtek, 3. februarja. Najverjetneje lahko pričakujemo tudi njegov sprejem. Na včerajšnjem drugem branju so v uvodnih predstavitvah vse stranke pozdravile in podprle sprejem zakona. V obravnavo so bili vloženi amandmaji k 4., 5., 7., 9., 18., 23., 24., 38. in 50. členu. Razprava v Državnem zboru je bila usmerjena v 5. člen, in sicer drugo alinejo drugega odstavka, ki pravi da se v prostovoljsko delo ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in niso v splošno družbeno korist ter 7. in 9. členu, ki govorita o prostovoljskih organizacijah. Na glasovanju so bili sprejeti amandmaji k 4., 7., 18, 23. in 50. členu. Predlog zakona še najbolj spreminja 7. člen, ki se sedaj glasi:   7. člen
(organizirano prostovoljstvo)   (1) Organizirano prostovoljstvo je prostovoljsko delo, ki se skladno z določbami tega zakona opravlja v okviru prostovoljskih organizacij, kot jih opredeljuje prvi odstavek 9. člena tega zakona in ga posameznik izvaja redno in najmanj 50ur letno. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko na podlagi njihovih prostovoljskih programov organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno. (3) V osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki na podlagi koncesije opravljajo storitve javne službe,  lahko posebni prostovoljski programi pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti nosilca javne službe in ne smejo posegati vanjo in v njene obveznosti, določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo. Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe. (4) Pri izvajanju programa imajo izvajalci javne službe, v obsegu prevzetih obveznosti z dogovorom, pravice in obveznosti prostovoljskih organizacij v okviru katerih se izvaja organizirano prostovoljstvo.
 

***

Izjava predsednika republike o Zakonu o prostovoljstvu  

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se