Print header

Poziv za Nagrado oz. priznanje RS na področju prostovoljstva za leto 2019

28.02.2020 Slovenska filantropija

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr. in 82/15) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11 in 29/16), objavlja

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019

 

  1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2019 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.

Za prostovoljsko delo se šteje delo, ki je kot tako opredeljeno v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/11 in 16/11 – popr. in 82/15, v nadaljnjem besedilu: ZProst).

Kot prostovoljska organizacija se šteje nevladna organizacija ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v skladu z ZProst.

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.

Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Z javnim pozivom so objavljeni pogoji za sodelovanje, merila za izbor kandidatov, način in roki za oddajo predlogov.

Predlog predlagatelji pošljejo priporočeno ali vložijo osebno v zaprti ovojnici na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva
Tržaška 21
1000 Ljubljana

S pripisom »Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019, št.  zadeve 093-15/2020 – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo predlogov je 30 dni po objavi javnega poziva. Če je zadnji dan roka v nedeljo ali praznik, se rok izteče prvi delovni dan.

Predlogi morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na zgoraj navedeni naslov najkasneje v ponedeljek, 15. 5. 2020 do 12. ure.

Nepopolni predlogi in predlogi, prejeti po poteku roka ne bodo obravnavani.

O odločitvi odbora bodo predlagatelji pisno obveščeni.

  1. Dostopnost dokumentacije

Besedilo javnega poziva, predlog in izjava so objavljeni na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-nagrada-priznanja-prostovoljstvo-2019/

  1. Dodatne informacije

Kontaktni osebe za dodatne informacije glede javnega poziva sta:

Mojca Žerovec, E: mojca.zerovec@gov.si in Špela Turk, E: spela.turk@gov.si.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se

Slovenska filantropija FIHO
mddsz MJU
Euskladi.si Creatim Ržišnik Perc
Dostavljalec
Copyright © 2021 Slovenska filantropija, vse pravice pridržane | Politika varovanja zasebnosti | PiškotkiProdukcija: Creatim