Print header

Nova priložnost za širjenje kulture nenasilja v šolah – s prostovoljstvom

02.06.2011

Usposabljanja za učitelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju z naslovom PROSTOVOLJSTVO – KREPITEV VREDNOT NENASILJA so v polnem razmahu. Potekajo v okviru projekta IN SEM, v katerem Slovenska filantropija sodeluje z ISA institutom in Društvom Ključ, vsi skupaj pa si prizadevamo okrepiti kompetence zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na področju preprečevanja nasilja. Projekt je financiran s sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada, zato so usposabljanja za udeležence brezplačna. Potekajo po vsej Sloveniji in udeleženci so doslej oblikovali že vrsto odličnih načrtov preprečevanja in odpravljanja nasilja ter izmenjali dragocene primere dobrih praks. Seznam dosežkov projekta pa bo še zelo dolg, saj se projekt končuje aprila 2012.
Prav dobri rezultati udeležencev so nas kot izvajalce spodbudili, da bomo ob koncu usposabljanj izdali digitalni priročnik z zbranimi gradivi in vsemi izdelki udeležencev, ki jih bomo zbrali v času trajanja projekta. Dostopen bo vsem udeležencem usposabljanja in bo predstavljal izjemen vir za razvoj prostovoljstva in širjenje kulture nenasilja v vseh okoljih, kjer živijo in se šolajo otroci in mladi.
Udeleženci so doslej izrazili veliko pohval o programu in spodbud za nadaljnje delo:
• Enkratno!
• Le tako naprej!
• Super izvedeno. Odlični predavatelji. Čestitam!
• Več takšnih seminarjev!
• Odlično je bilo, hvala še enkrat!
• Zelo dobri mentorji – iskrene čestitke za izvedbo seminarja.
• Bilo je zanimivo, koristno in pestro.
• Zelo delovno in sproščeno vzdušje.
• Pohvala izvajalcem, strokovno dobra izvedba, sproščenost in vsebine vseživljenjskega učenja.
• Menim, da je dobro, da so takšna izobraževanja, saj nas spomnijo in opomnijo, kako delati za skupno dobro.
• Menim, da smo udeleženci na dobri poti, ker s prisotnostjo želimo spremeniti kaj na bolje, izvajalci pa peljejo čudovit znanja in izkušenj poln voz!
• Izvajalcem še naprej veliko energije in moči, da bodo lahko te teme podali čim večjemu številu slušateljev!
  Projekt pa ponuja še eno priložnost: udeleženci, ki opravijo usposabljanje in so motivirani za razvijanje prostovoljstva v svojih delovnih okoljih, lahko postanejo multiplikatorji tega programa. To pomeni, da celotno usposabljanje, ki ga najprej doživijo v vlogi udeležencev, nato izvedejo za svoje kolektive ter tako razširijo znanja in veščine s področja organiziranega prostovoljstva in preprečevanja nasilja med najširši krog strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V tem primeru jih nosilci programa opremimo z vsemi potrebnimi gradivi za uspešno izvedbo, po izvedenem programu pa prejmejo še dodatne točke za strokovno delo na projektu.
Doslej so usposabljanja potekala v Kopru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, v teh dneh se izvajajo v Trbovljah in Kranju, poleti bo organiziranih več skupin v Ljubljani in Mariboru. šest šol pa se je odločilo, da v naslednjem šolskem letu povabijo izvajalce usposabljanj medse in tako vnesejo nov pristop k delu z otroki in mladimi v svojo prakso. Možnost izvedbe usposabljanj za posamezne zavode – šole, vrtce, dijaške domove, zavode za izobraževanje odraslih, glasbene šole, vzgojne zavode – je še vedno odprta, vsaj dokler ne bo zmanjkalo razpoložljivih terminov.
Podrobnejša predstavitev projekta IN SEM je na www.insem.si, podrobnejše informacije o programu PROSTOVOLJSTVO – KREPITEV VREDNOT NENASILJA pa dobite na Slovenski filantropiji pri Nevenki Alji Gerl na tel. 01 433 40 24 in 031 786 028 ter na e-naslovu nevenka.alja.gerl@filantorpija.org.  
 

 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se